ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Частно начално училище "Св. Седмочисленици" - Ловеч отваря врати

08 май 2019 14:29, Ловчанска митрополия
Частно начално училище "Св. Седмочисленици" - Ловеч отваря врати

В начало беше Словото…“ /Иоан 1:1/.

От предстоящата 2019/2020 година в центъра на град Ловеч, бул. „България“ №1,

отваря врати и ПРИЕМА ДЕЦА

В ПЪРВИ КЛАС И

ПОЛУДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Частното начално училище „Св. Седмочисленици“.

То е вписано в Регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на основание Заповед №РД14-11/11.03.2019 г. на Министъра на образованието и науката (Удост. №233/12.03.2019 г.)

То е първото подобно в България под егидата на Българската православна църква, в частност Ловчанска епархия, с благословението на нейния архиерей Ловчанския митрополит Гавриил.

Юридическият собственик и ръководен орган е едноименното Сдружение на учителите християни от град Ловеч, регистрирано в съда като сдружение с нестопанска цел. В него членуват по убеждения повече от 10 действащи педагози и възпитатели православни християни от града.

В училището децата ще изучават всички общообразователни предмети, но ще се стремим освен знания преди всичко да вложим и развием в тях: любов, мироглед, отговорност, съпричастност в доброто, отбягване на злото и други непреходни християнски ценности, характерни за душевността и бита на нашия православен български народ. Друга основна цел ще бъде и противопоставянето на негативните явления в обществото и днешния забързан начин на живот. Като избираеми предмети, съгласно предвидените по закона часове, ще се изучава: Християнство Православие; изкуства (музикални инструменти, пеене и рисуване); български; математика. Училището разполага с интерактивна дъска и интернет, които ще бъдат използвани при нужда и в умереност. Следобед се осигурява занималня и свободни занимания по интереси, да развият в добра насока своя потенциал и способности. Гарантира се оценка на индивидуалните способности и интереси и участие в различни проекти. Всичко това със съгласието, разбирането, помощта и активността на родителите. Класовете ще са по-малки (12-15) от обичайната бройка, като по този начин ще се даде възможност за повече внимание към всеки ученик.

В дисциплината и реда ще има ясни правила, мотивиращи родители и деца да вярват и да се развият най-вече като нравствено правилно изградени личности.

Много примери за подобни училища черпим от Русия и Гърция, чиито възпитаници показват качествено различно поведение и усвояване на знания спрямо връстниците си от общите училища.

Предвижда се след обсъждане с родителите избиране и изработка на униформа.

Училището разполага с тих и спокоен двор, спортна площадка и салон.

За децата от отдалечените квартали ще бъде осигурен ежедневен безплатен транспорт.

Основната част от бюджета на училището ще е от държавната субсидия за всеки учащ. Родителите ще участват със съфинансиране в размер от 50 лева месечно (психологически праг). Родители с ниски доходи ще бъдат освободени от такса. Недостигащите паричните средства ще се осигуряват от Ловчанска света митрополия и дарители.

Класен ръководител на учениците от 1 клас ще бъде г-жа Иванка Хинкова, учител с повече от 12 години трудов стаж по специалността, а на децата от подготвителната полудневна група ръководител ще е г-жа Бонка Цонева, педагог с доказано име сред родителите.

Заповядайте на 8 и 9 май от 17:00 ч. до 19:00 ч. в училището на бул. „България“ в Ловеч на дните на отворени врати на училището за запознаване на място с обстановката и екипа

Очакваме ви.

За контакти: г-жа Иванка Хинкова, учител 1 клас, тел. 0885 417221; о. Любомир Казашки, член на Сдружението, тел. 0888 718279; о. Михаил Ковачев, член на Сдружението, тел. 0888 286937.

 

 

Снимки

Частно начално училище "Св. Седмочисленици" - Ловеч отваря врати
« предишна новинаследваща новина »