ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Покана за Деветите Св. Николаевски православни образователни четения

21 септември 2010 15:24, Сливенска митрополия
Сливенска света Митрополия

СЕКЦИЯ "ПРАВОСЛАВИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ"

СЕКЦИЯ “ПРАВОСЛАВИЕ И КРАЕЗНАНИЕ”

03-04.XII.2010 г.

БУРГАС

Многоуважаеми колеги, братя и сестри православни християни,

Православният духовно-просветен енорийски център “Св. Възнесение Господне” при катедрален храм “Св. Кирил и Методий” ­в гр. Бургас с благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенски митрополит Йоаникий ОРГАНИЗИРАТ ДЕВЕТИ Св. Николаевски православни образователни четения.

Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в работата на:

секция “Православие и Образование”

Тематичните направления в областта на православното

образование се отнасят до:

• Теория на православното образование, обучение и възпитание;

• История на българското православно образование;

• Методика на обучението по богословие в Духовната семинария;

• Методика на обучението по вероучение за ученици и възрастни в православното църковно училище;

• Методика на обучението по религия в общообразователното училище.

Научен ръководител на секция "Православие и образование" –

Доц. д-р Нели Бояджиева , СУ „Св. Климент Охридски”ФНПП

секция “Православие и Краезнание”

Тематичните направления в областта на православното краезнание се отнасят до:

• “Православие и Краезнание”­ интегрираност и взаимодействие;

• Съвременни тенденции в развитието на Православното краезнание у нас;

• Методика на обучението и възпитанието по Православно краезнание в неделното училище;

• Православно-краеведското образование в общообразователното училище;

• Методика на православно-краеведската експедиция.

Научен ръководител на секция “Православие и Краезнание” –

проф. д.с.н. Веска Кожухарова-Живкова

СРОКОВЕ

Желаещите да участват в работата на секциите "Православие и Образование" и “Православие и Краезнание” трябва да изпратят заявка за участие до 25.11.2010 г.

Пълният текст на доклада или съобщението е желателно да бъде оформен съгласно посочените изисквания и по възможност да се изпрати на email: prkrai_bs@abv.bg, а в деня на четенията да се представи на организаторите на хартиен носител и диск или дискета. Докладите и съобщенията ще бъдат поместени в Сборник на Девети Св. Николаевски православни образователни четения. След отпечатването му всеки участник ще получи екземпляр.

Четенията ще се проведат на 03-04.12.2010 г. (петък и събота)

в Конферентна зала № 3 на Военен клуб ­ Бургас.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

03.12.2010 г.

13,30-14,00 ч. - регистрация

I сесия

14,00-16,00 ч. - Пленарно заседание. Молитва. Откриване на четенията. Представяне на научните ръководители на четенията и официалните гости, приветствени слова, благодарствени адреси и пленарни доклади.

16,00-16,15 ч. - пауза

II сесия

16,15-18,30 ч. - заседание

04.12.2010 г.

III сесия

09,00-11,00 ч. - заседание

11,00-11,15 ч. - пауза

11,15-12,30 ч. - заседание

12,30-13,30 ч. - обяд

13,30-14,30 ч. - заседание

15,00 ч. - обобщаване на резултатите от четенията

15,15 ч. - закриване на четенията

Изисквания за оформление на докладите:

1. Общият обем на доклада да не надвишава 8 стандартни страници (60 знака х 30 реда);

2. Текстът да бъде набран на Word 97/2000/XP:

­ формат А4, шрифт TimesNewRoman 14 pt, Linespacing: 1,5

­ заглавие: centered 14 pt, Bold

­ научно звание, степен, име и фамилия на автора, организация, град (село),

­ списъкът с ползваната литература да бъде изнесен в края на доклада;

3. Всички схеми, чертежи, графики да бъдат поместени центрирани в текста;

4. По време на четенията докладът да бъде представен в резюме в рамките на 10 минути.

Н а с т а н я в а н е

Средствата за участие -­ пътни, дневни, транспорт и нощувка - са за сметка на участника или на организацията, която го командирова. Участниците в четенията ще бъдат настанени за нощуване в хотел по желание.

Резервация за нощувка се прави от участника в четенията:

- Хотел "България" – на тел. 056/ 842 820, 842 610

- Хотел "Астория" – на тел. 056/ 820 670

- Хотел при Военен клуб Бургас - на тел. 056/ 817 477

- частна квартира - на тел. 056/ 840 779

Адрес за изпращане на заявките:

Ст. ик. д-р Захарий Дечев

храм “Св. Кирил и Методий”

8000 Бургас

За контакти и допълнителна информация:

Ст. ик. д-р Захарий Дечев

GSM 0888/ 917 915, e-mail: prkrai_bs@abv.bg

г-жа Милка Бихлюмова

GSM 0898/ 581 881

 

 

Файлове

Microsoft Word Document
Microsoft Word Document
« предишна новинаследваща новина »