ЛЕСТВИЦА

За старостта

За старостта

Църковен вестник
Електронното “домашно огнище”

Електронното “домашно огнище”

Александра Карамихалева
С расо в глобализирания град

С расо в глобализирания град

Свещ. Ангел ВЕЛИЧКОВ
Клеветата

Клеветата

Мартин Николов
Иконите на Божията Майка

Иконите на Божията Майка

Митр. Антоний СУРОЖКИ
 

ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Покана за Деветите Св. Николаевски православни образователни четения

21 септември 2010 15:24, Сливенска митрополия
Сливенска света Митрополия

СЕКЦИЯ "ПРАВОСЛАВИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ"

СЕКЦИЯ “ПРАВОСЛАВИЕ И КРАЕЗНАНИЕ”

03-04.XII.2010 г.

БУРГАС

Многоуважаеми колеги, братя и сестри православни християни,

Православният духовно-просветен енорийски център “Св. Възнесение Господне” при катедрален храм “Св. Кирил и Методий” ­в гр. Бургас с благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенски митрополит Йоаникий ОРГАНИЗИРАТ ДЕВЕТИ Св. Николаевски православни образователни четения.

Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в работата на:

секция “Православие и Образование”

Тематичните направления в областта на православното

образование се отнасят до:

• Теория на православното образование, обучение и възпитание;

• История на българското православно образование;

• Методика на обучението по богословие в Духовната семинария;

• Методика на обучението по вероучение за ученици и възрастни в православното църковно училище;

• Методика на обучението по религия в общообразователното училище.

Научен ръководител на секция "Православие и образование" –

Доц. д-р Нели Бояджиева , СУ „Св. Климент Охридски”ФНПП

секция “Православие и Краезнание”

Тематичните направления в областта на православното краезнание се отнасят до:

• “Православие и Краезнание”­ интегрираност и взаимодействие;

• Съвременни тенденции в развитието на Православното краезнание у нас;

• Методика на обучението и възпитанието по Православно краезнание в неделното училище;

• Православно-краеведското образование в общообразователното училище;

• Методика на православно-краеведската експедиция.

Научен ръководител на секция “Православие и Краезнание” –

проф. д.с.н. Веска Кожухарова-Живкова

СРОКОВЕ

Желаещите да участват в работата на секциите "Православие и Образование" и “Православие и Краезнание” трябва да изпратят заявка за участие до 25.11.2010 г.

Пълният текст на доклада или съобщението е желателно да бъде оформен съгласно посочените изисквания и по възможност да се изпрати на email: prkrai_bs@abv.bg, а в деня на четенията да се представи на организаторите на хартиен носител и диск или дискета. Докладите и съобщенията ще бъдат поместени в Сборник на Девети Св. Николаевски православни образователни четения. След отпечатването му всеки участник ще получи екземпляр.

Четенията ще се проведат на 03-04.12.2010 г. (петък и събота)

в Конферентна зала № 3 на Военен клуб ­ Бургас.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

03.12.2010 г.

13,30-14,00 ч. - регистрация

I сесия

14,00-16,00 ч. - Пленарно заседание. Молитва. Откриване на четенията. Представяне на научните ръководители на четенията и официалните гости, приветствени слова, благодарствени адреси и пленарни доклади.

16,00-16,15 ч. - пауза

II сесия

16,15-18,30 ч. - заседание

04.12.2010 г.

III сесия

09,00-11,00 ч. - заседание

11,00-11,15 ч. - пауза

11,15-12,30 ч. - заседание

12,30-13,30 ч. - обяд

13,30-14,30 ч. - заседание

15,00 ч. - обобщаване на резултатите от четенията

15,15 ч. - закриване на четенията

Изисквания за оформление на докладите:

1. Общият обем на доклада да не надвишава 8 стандартни страници (60 знака х 30 реда);

2. Текстът да бъде набран на Word 97/2000/XP:

­ формат А4, шрифт TimesNewRoman 14 pt, Linespacing: 1,5

­ заглавие: centered 14 pt, Bold

­ научно звание, степен, име и фамилия на автора, организация, град (село),

­ списъкът с ползваната литература да бъде изнесен в края на доклада;

3. Всички схеми, чертежи, графики да бъдат поместени центрирани в текста;

4. По време на четенията докладът да бъде представен в резюме в рамките на 10 минути.

Н а с т а н я в а н е

Средствата за участие -­ пътни, дневни, транспорт и нощувка - са за сметка на участника или на организацията, която го командирова. Участниците в четенията ще бъдат настанени за нощуване в хотел по желание.

Резервация за нощувка се прави от участника в четенията:

- Хотел "България" – на тел. 056/ 842 820, 842 610

- Хотел "Астория" – на тел. 056/ 820 670

- Хотел при Военен клуб Бургас - на тел. 056/ 817 477

- частна квартира - на тел. 056/ 840 779

Адрес за изпращане на заявките:

Ст. ик. д-р Захарий Дечев

храм “Св. Кирил и Методий”

8000 Бургас

За контакти и допълнителна информация:

Ст. ик. д-р Захарий Дечев

GSM 0888/ 917 915, e-mail: prkrai_bs@abv.bg

г-жа Милка Бихлюмова

GSM 0898/ 581 881

 

 

Файлове

Microsoft Word Document
Microsoft Word Document
« предишна новинаследваща новина »