ЛЕСТВИЦА

За старостта

За старостта

Църковен вестник
Електронното “домашно огнище”

Електронното “домашно огнище”

Александра Карамихалева
С расо в глобализирания град

С расо в глобализирания град

Свещ. Ангел ВЕЛИЧКОВ
Клеветата

Клеветата

Мартин Николов
Иконите на Божията Майка

Иконите на Божията Майка

Митр. Антоний СУРОЖКИ
 

ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Решения на Светия Синод на БПЦ от 20 септември 2010 г.

23 септември 2010 20:07, Българска Патриаршия

След като разгледа писмо на Негово Светейшество Сръбския патриарх Ириней, с покана представител на БПЦ да вземе участие в интронизацията на Сръбския патриарх, която ще се състои на 3 октомври 2010 г., по традиция в Печката патриаршия,

Светият Синод Р Е Ш И: Определя Видинския митрополит Дометиан за участник в интронизацията на Сръбския патриарх.

+++

След като разгледа писмо на Негово Светейшество Илия ІІ, католикос патриарх на цяла Грузия, с покана по повод хилядагодишнината от построяването на Патриаршеската катедрала Светицховели, представител на БПЦ да присъства на тържествата, които са предвидени за 11-15 октомври т. г.,

Светият Синод Р Е Ш И: Определя Пловдивския митрополит Николай за участник в тържествата на Грузинската църква.

+++

След като разгледа писмо на Атинския архиепископ Йероним, с покана представител на БПЦ да вземе участие в 22-рата Всеправославна конференция на оторизираните представители на Православните църкви и свети митрополии, относно теми за ересите и парарелигиозните движения, на тема "Видове изражения на съвременния апокрифизъм", която ще се проведе на 1 - 3. ХІ. 2010 г. в Лариса, Гърция,

Светият Синод Р Е Ш И: Определя за участник от страна на БПЦ Неврокопския митрополит Натанаил.

+++

След като разгледа писмо на Волоколамския митрополит Иларион, с покана богослов от БПЦ да вземе участие в богословска конференция на Руската църква на тема: "Животът в Христа, християнската нравственост, аскетическото предание на Църквата и призивите на съвременната епоха", която ще се състои на 15-18. ХІ. 2010 г. в Санкт Петербург,

Светият Синод Р Е Ш И: Определя доц. Димитър Попмаринов Киров, декан на Богословския факултет на Великотърновския университет, за участник в богословоската конференция.

+++

След като разгледа писмо на доц. д-р Пенчо Пенчев, областен управител на област Велико Търново, писмо на Великотърновския митрополит Григорий и решение № 528/22.VІІ.2010 г. на Министерския съвет на Република България за обявяване на имот, публична държавна собственост, за имот частна държавна собственост и безвъзмездното му прехвърляне в собственост на БПЦ,

Светият Синод Р Е Ш И: Българският патриарх Максим да упълномощи Великотърновския митрополит Григорий, в качеството му на Епархийски митрополит, да представлява БПЦ и да подпише договора с областния управител на Великотърновска област за безвъзмездно прехвърляне собственост на БПЦ на имот, с площ 426 кв. м, заедно с новостроящ се храм до Ректората на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", описан в решение на Министерски съвет № 528/22.VІІ.2010 година.

Възлага на Великотърновския митрополит Григорий да подпише приемо-предавателен протокол за имота и да извърши необходимите вписвания за прехвърляне собствеността на БПЦ.

Новостроящият се храм и прилежащият към него имот, описани в решението на Министерския съвет № 528/22.VІІ.10 г., да преминат под ведомството на Великотърновска света митрополия, предвид на това, че се намират в диоцеза на Великотърновска епархия.

Да бъде подготвено и изпратено писмо до областния управител на Велико Търново, с копие до Великотърновския митрополит Григорий, в което да му се съобщи, че Великотърновският митрополит Григорий, в качеството му на Епархийски митрополит, ще сключи договора, а приемник на имота ще бъде Великотърновска св. митрополия, която, съгласно чл. 96, ал. 1 от Устава на БПЦ - БП е юридическо лице и ползва БУЛСТАТ 104042503.

+++

След като разгледа писмо на Неврокопския митрополит Натанаил, с известие, че поради пристигането в Неврокопска епархия на частица от Честния Кръст Господен, не ще може да вземе участие в заседанията на Св. Синод на 20 и 21 септември т. г.,

Светият Синод Р Е Ш И: Приема писмото за сведение.

+++

След като разгледа писмо на Неврокопския митрополит Натанаил, с известие, че на 1 и 2 октомври в Хаджидимовския манастир "Св. Георги" ще се проведе Третата Междуправославна среща на инициаторите на мрежата за проучване на нови религиозни движения и гибелни култове, с основна тема за неопетдесятниците, и с покана представител на Софийска епархия да вземе участие в срещата,

Светият Синод Р Е Ш И: Писмото да бъде изпратено на Софийска епархия за определяне на участник.

Да бъде подготвено и изпратено писмо до митрополит Натанаил с изразено становище на Св. Синод относно използваното определение "нови религиозни движения", като вместо това да се употребява "нови религиозни секти".

+++

След като разгледа доклад на йеромонах Исаак, служещ при СДСеминария "Св. Йоан Рилски", клирик на Видинска епархия, относно изпълнение на възложеното му послушание, служение в българските църкви в гр. Истанбул, Турция,

Светият Синод Р Е Ш И: Приема писмото за сведение.

+++

След като разгледа молба на свещ. Антоний Александров Милушев, стажант при храм "Св. Неделя" - град София, да бъде назначен за ефимерий при ПКСХП "Св. Александър Невски",

Св. Синод Р Е Ш И: Назначава, считано от 1 октомври т. г., свещеник Антоний Милушев на тримесечен изпитателен срок за ефимерий при ПКСХП "Св. Александър Невски".

« предишна новинаследваща новина »