ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Решения на Светия Синод на БПЦ от 20 септември 2010 г.

23 септември 2010 20:07, Българска Патриаршия

След като разгледа писмо на Негово Светейшество Сръбския патриарх Ириней, с покана представител на БПЦ да вземе участие в интронизацията на Сръбския патриарх, която ще се състои на 3 октомври 2010 г., по традиция в Печката патриаршия,

Светият Синод Р Е Ш И: Определя Видинския митрополит Дометиан за участник в интронизацията на Сръбския патриарх.

+++

След като разгледа писмо на Негово Светейшество Илия ІІ, католикос патриарх на цяла Грузия, с покана по повод хилядагодишнината от построяването на Патриаршеската катедрала Светицховели, представител на БПЦ да присъства на тържествата, които са предвидени за 11-15 октомври т. г.,

Светият Синод Р Е Ш И: Определя Пловдивския митрополит Николай за участник в тържествата на Грузинската църква.

+++

След като разгледа писмо на Атинския архиепископ Йероним, с покана представител на БПЦ да вземе участие в 22-рата Всеправославна конференция на оторизираните представители на Православните църкви и свети митрополии, относно теми за ересите и парарелигиозните движения, на тема "Видове изражения на съвременния апокрифизъм", която ще се проведе на 1 - 3. ХІ. 2010 г. в Лариса, Гърция,

Светият Синод Р Е Ш И: Определя за участник от страна на БПЦ Неврокопския митрополит Натанаил.

+++

След като разгледа писмо на Волоколамския митрополит Иларион, с покана богослов от БПЦ да вземе участие в богословска конференция на Руската църква на тема: "Животът в Христа, християнската нравственост, аскетическото предание на Църквата и призивите на съвременната епоха", която ще се състои на 15-18. ХІ. 2010 г. в Санкт Петербург,

Светият Синод Р Е Ш И: Определя доц. Димитър Попмаринов Киров, декан на Богословския факултет на Великотърновския университет, за участник в богословоската конференция.

+++

След като разгледа писмо на доц. д-р Пенчо Пенчев, областен управител на област Велико Търново, писмо на Великотърновския митрополит Григорий и решение № 528/22.VІІ.2010 г. на Министерския съвет на Република България за обявяване на имот, публична държавна собственост, за имот частна държавна собственост и безвъзмездното му прехвърляне в собственост на БПЦ,

Светият Синод Р Е Ш И: Българският патриарх Максим да упълномощи Великотърновския митрополит Григорий, в качеството му на Епархийски митрополит, да представлява БПЦ и да подпише договора с областния управител на Великотърновска област за безвъзмездно прехвърляне собственост на БПЦ на имот, с площ 426 кв. м, заедно с новостроящ се храм до Ректората на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", описан в решение на Министерски съвет № 528/22.VІІ.2010 година.

Възлага на Великотърновския митрополит Григорий да подпише приемо-предавателен протокол за имота и да извърши необходимите вписвания за прехвърляне собствеността на БПЦ.

Новостроящият се храм и прилежащият към него имот, описани в решението на Министерския съвет № 528/22.VІІ.10 г., да преминат под ведомството на Великотърновска света митрополия, предвид на това, че се намират в диоцеза на Великотърновска епархия.

Да бъде подготвено и изпратено писмо до областния управител на Велико Търново, с копие до Великотърновския митрополит Григорий, в което да му се съобщи, че Великотърновският митрополит Григорий, в качеството му на Епархийски митрополит, ще сключи договора, а приемник на имота ще бъде Великотърновска св. митрополия, която, съгласно чл. 96, ал. 1 от Устава на БПЦ - БП е юридическо лице и ползва БУЛСТАТ 104042503.

+++

След като разгледа писмо на Неврокопския митрополит Натанаил, с известие, че поради пристигането в Неврокопска епархия на частица от Честния Кръст Господен, не ще може да вземе участие в заседанията на Св. Синод на 20 и 21 септември т. г.,

Светият Синод Р Е Ш И: Приема писмото за сведение.

+++

След като разгледа писмо на Неврокопския митрополит Натанаил, с известие, че на 1 и 2 октомври в Хаджидимовския манастир "Св. Георги" ще се проведе Третата Междуправославна среща на инициаторите на мрежата за проучване на нови религиозни движения и гибелни култове, с основна тема за неопетдесятниците, и с покана представител на Софийска епархия да вземе участие в срещата,

Светият Синод Р Е Ш И: Писмото да бъде изпратено на Софийска епархия за определяне на участник.

Да бъде подготвено и изпратено писмо до митрополит Натанаил с изразено становище на Св. Синод относно използваното определение "нови религиозни движения", като вместо това да се употребява "нови религиозни секти".

+++

След като разгледа доклад на йеромонах Исаак, служещ при СДСеминария "Св. Йоан Рилски", клирик на Видинска епархия, относно изпълнение на възложеното му послушание, служение в българските църкви в гр. Истанбул, Турция,

Светият Синод Р Е Ш И: Приема писмото за сведение.

+++

След като разгледа молба на свещ. Антоний Александров Милушев, стажант при храм "Св. Неделя" - град София, да бъде назначен за ефимерий при ПКСХП "Св. Александър Невски",

Св. Синод Р Е Ш И: Назначава, считано от 1 октомври т. г., свещеник Антоний Милушев на тримесечен изпитателен срок за ефимерий при ПКСХП "Св. Александър Невски".

 

 

« предишна новинаследваща новина »