ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Международен симпозиум "Свети Наум – дело, съратници и последователи"

21 октомври 2010 11:08, Българска Патриаршия
Св. Наум Охридски

Международният симпозиум "Свети Наум – дело, съратници и последователи", посветен на 1100 години от Успението на свети Наум ще се проведе на 29-30 октомври 2010 г. в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

ПРОГРАМА

29 октомври (петък) 2010 г.

Централна сграда, зала 217

9,30 - 10,00 ч. – Откриване на Международния симпозиум “Свети Наум – дело, съратници и последователи”.

ПЪРВО СУТРЕШНО ЗАСЕДАНИЕ

10,00 - 10,15 ч. - Веселин Панайотов (Шумен) – Химнографската традиция на Охридската книжовна школа;

10,15 - 10,30 ч.- Пиринка Пенкова-Люейер (Калундборг, Дания) – Историята на погребалния чин в славянските ръкописи от ІХ-ХІV век и творчеството на св. Наум;

10,30 - 10,45 ч. - Enrique Santos Marinas (Madrid, Spain) - The use of biblical typology in the liturgical services devoted to Saint Naum of Ochrid;

10,45 - 11,00 ч.- Регина Койчева (София) – В търсене на химнографското наследство от равноапостола Наум;

Почивка 11,00 - 11,15 ч.

ВТОРО СУТРЕШНО ЗАСЕДАНИЕ

11,15 - 11,30 ч. - Стефан Хърков (Шумен) - Песнопения в чест на свети Наум Преславски и Охридски;

11,30 - 11,45 ч. - Наги Марта (Дебрецен, Унгария) - Культ св. Наума в Венгерском Королевстве;

11,45 - 12,00 ч. - Силвия Аризанова (София) – Култът към св. Наум;

12,00 - 12,15 ч. - Стефан Стефанов (Шумен) - Църковнославянските служби на преп. Наум Охридски в контекста на съвременния му богослужебен култ;

12,15 - 12,30 ч. - Десислава Иванова (Шумен) – Службата за св. Кирил, издадена от Яков Крайков;

Дискусия - 12,30 - 13,00 ч.

Обедна почивка – 13,00 - 14,15 ч.

ПЪРВО СЛЕДОБЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

14,15 - 14,30 ч. - Мария Йовчева (София) - Значението на изборните източнославянски минеи за реконструкцията на старобългарския минеен корпус (въз основа на данните от кодекс Син. тип. 98, РГАДА, XII–XIII в.);

14,30 - 14,45 ч. - Мария Тихова (Шумен) – Псалом 41:1 (реплика);

14,45 - 15,00 ч. - PetraStankovska (Ljubljana, Slovenija) - Odkaz preslavske skoly v chorvatskocirkevneslovanskych liturgickych pamatkach;

15,00 - 15,15 ч. - Ралица Керелска (Шумен) – Откритията на ХХІ век в областта на славянската химнография;

15,15 - 15,30 ч. - Татяна Пентковска (Москва, Русия), Борис Зайковски (Санкт-Петербург, Русия) - Толковое Евангелие в славянской и арабской традиции: к сопоставительному анализу;

15,30 - 15,45 ч. - Николай Димков (Шумен) – Кога е роден свети Наум;

Почивка - 15,45 - 16,00 ч.

ВТОРО СЛЕДОБЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

16,00 - 16,15 ч. - Марина Крутова (Москва, Русия) - Номинативные комплексы памятников письменности XI-XIX вв.;

15,15 - 15,30 ч. - Ценка Досева (София) - Композити със значение на лице в ранните славянски минейни преписи;

16,15 - 16,30 ч. – Татяна Илиева (София) - Словообразувателни склонности при лексиката в химнографското творчество на св. Климент Охридски;

16,30 - 16,45 ч. - Павлина Върбанова (Велико Търново) - Изразяване на определеност в Пандектите на Антиох;

16,45 - 17,00 ч. - Елена Статева (София) - За св. Йоан Кръстител и змея (от езичество към християнство);

17,00 - 17,15 ч. - Веселин Панайотов (Шумен), Данко Георгиев (Шумен) – Свети Наум срещу мечката;

Дискусия - 17,15 - 18,00 ч.

18,30 ч. - Коктейл за участниците и гостите на симпозиума, зала 118.

30 октомври (събота) 2010 г.

Централна сграда, зала 217

ПЪРВО СУТРЕШНО ЗАСЕДАНИЕ

9,00 - 9,15 ч. - Людмила Карпенко (Самара, Русия) - О цивилизационном значении славянской письменности;

9,15 - 9,30 ч. - Анисава Милтенова (София) – Към въпроса за характера и обема на преводните монашески флорилегии в старобългарската литература през Х век;

9,30 - 9,45 ч. – Уилям Федер (САЩ) – Охридская кириллическая редакция Скитского патерика до 971 года;

9,45 - 10,00 ч. – Грета Стоянова (Шумен) – Нови преписи на Църковното сказание в руската и сръбска ръкописна традиция от ХІV-ХVІ век;

10,00 - 10,15 ч. - Hanne Eckhoff, Dag Haug (Oslo, Norway) - The PROIEL corpus as a source to Old Church Slavic: a practical introduction;

Почивка - 10,15 - 10,45 ч.

ВТОРО СУТРЕШНО ЗАСЕДАНИЕ

10,45 - 11,00 ч. - Ивета Рашева (Велико Търново) - Още един поглед към почитането на св. ап. Андрей от св. Наум Охридски и възможните му последователи;

11,00 - 11,15 ч. - Мария Спасова (Велико Търново) - От научната хипотеза към научната истина (Български препис на липсваща в Учителното евангелие "Беседа за блудния син");

11,15 - 11,30 ч. - Анета Тихова (Шумен) – За някои езикови особености на названията на средства за мъчение в Обикновения и в Стишния пролог;

11,30 - 11,45 ч. - Тодорка Георгиева (Силистра) - "Слово за Рождество Христово" в състава на минейния Тържественик от ХІІ век;

11,45 - 12,00 ч. - Татяна Строковска (Дубна, Русия) - "Слово о Св. Троице, о твари и о суде" Климента Охридского и ценостные ориентиры русских книжников сер. XV - сер. XVI вв.;

Дискусия - 12,00 - 12,45 ч.

Обедна почивка – 12,45 - 14,00 ч.

ПЪРВО СЛЕДОБЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

14,00 - 14,15 ч. - Христо Трендафилов (Шумен) - Цар Симеон в Най-старото житие на св. Наум и в Прилога към Златоструя;

14,15 - 14,30 ч. - Мая Петрова-Танева (София) - Житийният цикъл в сборник 1037 НБКМ, ХІV век и преславските староизводни чети-минеи;

14,30 - 14,45 ч. – Ирина Кузидова (София) - Наблюдения върху старобългарския превод на Житието на св. Иларион Велики от Йероним Блажени;

14,45 - 15,00 ч. - Събка Богданова (София) - За ръкописите от среднобългарския превод на „Пандектите на Никон Черногорец” и проблемите на неговото издаване;

15,00 - 15,15 ч. - Ростислав Станков (София) - Древнеболгарский перевод Хроники Георгия Амартола и Хронограф по Великому изложению;

15,15 - 15,30 ч. - Анчо Калоянов (Велико Търново) - Закон за църквата на цар Симеон в Архивския номоканон (ЦИАИ 1160).

Почивка - 15,30 - 15,45 ч.

ВТОРО СЛЕДОБЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

15,45 - 16,00 ч. - Петранка Трендафилова, Тодорка Георгиева (Силистра) - Заключителната формула като белег за авторство;

16,00 - 16,15 ч. - Диляна Радославова (София) - Старобългарско наследство в книжнината от ХVІІ век;

16,15 - 16,30 ч. - Йорданка Москова (Шумен) – Митологични мотиви, посветени на произхода на царската институция и владетелските инсигнии (според Хрониката на Йоан Малала);

16.30 – 16.45 - Тотю Тотев (Шумен) - За “Гласът на викащия в пустинята” и един бронзов медальон-матрица с изображение на свети Йоан Кръстител;

16,45 - 17,00 ч. - Стела Дончева (Шумен) - Кръст с релефно изображение на светец-воин от Преслав;

17,00 - 17,15 ч. - Архимандрит Павел Стефанов (Шумен) - Манастирът "Велюса" (история, архитектура, изкуство);

Дискусия - 17,15 - 18,00 ч.

Закриване на симпозиума.

31 октомври (неделя) 2010 г.

ЕКСКУРЗИЯ до старите столици Плиска и Велики Преслав

Тръгване в 9,00 ч. от паркинга на Шуменския университет.

 

 

« предишна новинаследваща новина »