ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Великотърновската света митрополия – домакин на международна консултация за мисията в Православната църква

25 октомври 2010 12:58, Великотърновска митрополия
Mеждународна консултация за мисията в Православната църква

Опитът на Великотърновска митрополия в областта на православното мисионерско служение от последните години, и особено през тази година, позволи на организаторите на Православния мисионерски форум да изберат тъкмо тази епархия за провеждането на Втората международна консултация за православна мисия. Първата такава бе проведена през март 2010 г. в Минск, Беларус, на която православни мисиолози и мисионери от различни страни от Централна и Източна Европа учредиха Православния мисионерски форум и споделиха своя опит от мисионерското служение в енориите и епархиите, които участниците представляваха.

Православните мисиолози представляваха богословските школи в страните с преобладаващо православно население, в които се преподава предмет мисиология (мисионерство), а мисионерите – това бяха свещенослужители и миряни, които осъществяват практическа мисионерска дейност в своите страни. На Минската среща бяха разгледани десетина главни теми на православното мисионерско служение и там се роди идеята за продължаване на дискусиите на следваща среща на православните мисиолози и мисионери. Такъв форум стана настоящата консултация, която се проведе от 20 до 24 октомври 2010 г. във Велико Търново.

Характерното за срещата бе, че тя не представляваше конференция, на която се обсъждат теоретически въпроси на мисията, а консултационна среща, на която се разгледаха практически въпроси на православното мисионерско служение в страните, от които идват участниците. В действителност тази среща бе проява на истинско братско православно общение между участниците не само по време на заседанията, но особено по време на сутрешните молитви, на вечерните служби и на двете литургии, отслужени от свещенослужители от Русия и Румъния.

Българските участници в консултацията представиха своето виждане за отношенията между църковна общност и мисионерско служение (свещеноиконом Славчо Иванов, протосингел на Великотърновска митрополия), прилики и разлики между мисия и мисионерско служение в Църквата (Валентин Кожухаров, който беше завеждащ мисионерския отдел на Великотърновска митрополия от януари до юли 2010, понастоящем осъществява мисионерско служение в социални учреждения), и мисия в контекста на социалното църковно служение, преди всичко в областта на пастирската работа с наркозависимите (протойерей Георги Фотакиев и дякон Михаил Манев от Варненска и Великопреславска митрополия).

Темата за академичното богословие, за мястото на мисиологията в богословските школи и за границите на теоретичното и практическото мисионерско служение бе разгледана от Венцислав Каравълчев, който като православен мисионер на Българската православна църква извършва изследователска мисионерска дейност в Института за богословски изследвания „Св. Андрей Първозвани” в Киев.

Участниците от Руската православна църква представиха изключително интересни данни за мисионерското дело в Русия и предизвикаха сериозни дискусии, особено в областта на отношенията между мисия и местна култура, преди всичко на местното население на Алтай и Централен Сибир (протойерей Игор Кропочев от Кемеровска епархия, Сибир), на методологията на мисионерска дейност на Руската православна църква според Концепцията на РПЦ и практическите резултати от 15-годишното обширно мисионерско служение на огромната територия на Руската федерация, както и практическата мисионерска работа сред местните племена на Якутия и северната граница на Русия по бреговете на Северния ледовит океан (игумен Агатангел Белих, преподавател в Белгородската мисионерска семинария и свещенослужител на Мисионерския отдел на РПЦ), на успехите и проблемите в социалната църковна дейност сред затворници и други учреждения за временно изтърпяване на наказания на лишените от свобода (Наталия Пономарьова, ръководител на Центъра за духовна просвета в учрежденията за лишени от свобода и сътрудник в Синодалния отдел за служение сред затворници), и на наследството от комунистическия режим в бившия Съветски съюз и мисионерското служение като борба за възраждане на православието, преди всичко чрез дейността на Християнския семинар за религиозно възраждане от 1974 г. (Александър Огородников, политически затворник през 80-те години на 20 век, православен журналист и ръководител на детския център „Остров на надеждата”, където стотици бездомни деца намират подслон, бащински и майчински грижи и получават истинско православно възпитание).

От страна на Грузинската православна църква бе представено интересно виждане за отношенията между богословските дисциплини и мисиологията в православните богословски школи, както и за пътищата, по които може да бъде преодоляна границата между мисионерското теоретизиране и мисионерската практика. Богатият опит на отец Кахабер Куртанидзе (преподавател в православния богословски факултет в Тбилиси) му позволи да очертае редица проблеми на съвременното православно богословие и да подскаже на участниците в консултацията какви могат да бъдат пътищата за по-тясно обвързване на теорията и практиката на всяка една дисциплина.

Отец Клаудио Мелеан и иподякон Джелу от Румънската православна църква разгледаха въпросите за възраждането на православната мисия като възраждане на енорийския живот на основата на дейността на създадената преди няколко години православна организация „Господня армия”, която работи тъкмо в тази насока. Макар опитът на тази организация да е все още скромен, структура с подобни цели и задачи крие в себе си голям потенциал, който следва в бъдеще да бъде по-пълно разкрит и разпространен в румънското общество, твърдят авторите.

Финландската православна църква бе представена от двама катехизатори от Хелзинки (Йохан Слетис и Тепо Вайсанен), които разказаха за дейността на своята енория в усилията й да придаде нов мисионерски характер на православното образование и на катехизацията в църквата. Особен интерес предизвика подходът за възвръщане на древната практика на християнския катехуменат в живота на готвещите се да приемат свето Кръщение по образеца на „малката църква” – семейството.

Твърде интересен бе докладът и на представителя на Кенийската света митрополия Джон Нйороге Нгиге, изнесен от представителката на Руската православна църква в Рим г-ца Ирина Борщ, в който бяха разгледани въпросите на взаимоотношенията между мисия, култура и национална принадлежност. Подробно бяха разгледани отделните подходи към културното обкръжение на православния мисионер, където той е изправен пред необходимостта да приеме от народа, сред който проповядва, едни културни черти, да отхвърли други и да въплъти евангелските истини в живота на всеки човек в дадената страна.

Белоруската православна църква (Московски патриархат) бе представена от един от главните организатори на консултацията, г-ца Олга Олейник, която макар и да не изнесе отделен доклад по време на заседанията, имаше възможност да разкаже както за главните дейности на новоучредения Православен мисионерски форум, така и за мисионерското служение на свещенослужители и миряни в отделните енории в Минск и в други градове и села в Беларус. Г-ца Олейник подчерта голямото значение на по-нататъшното укрепване на мрежата от православни мисиолози и мисионери (каквото е и английското название на форума: Orthodox Mission Network) за бъдещето на православната мисия както в Европа, така и в света като цяло. В подкрепа на това участничката от Унгария г-ца Нора Шумеги, представител на Асоциацията за мисионерски изследвания на мисиолози от Централна и Източна Европа със седалище в Будапеща, сподели виждането си за укрепване на практическото мисионерско служение чрез по-нататъшното развитие на мисионерските изследвания и публикуване на научните богословски трудове по мисиология, които да стават достояние на мисионерите в отделните страни.

Тази част от дискусията изясни въпроса, защо на консултацията не присъстваха преподаватели от българските богословски факултети, като бе установено, че в нашата страна все още нямаме утвърдени мисиолози, които да разработват теоретическите положения на православната мисия и чрез своите трудове да споделят опита си с свои колеги от другите православни църкви, нито пък се преподава мисиология в семинариите и самите факултети. Тук следва да посочим, че половината от участниците в консултационната среща са едновременно и мисионери и мисиолози, като осъществяват мисионерско служение в своите енории и епархии и същевременно преподават мисиология или разработват учебни програми за дисциплината, по които се преподава в богословските школи.

Описаният по-горе характер на дискусиите по време на консултацията трябва да бъде допълнен и от молитвеното общение между участниците, когато по време на сутрешните молитви, на вечерните богослужения в храма и на двете литургии се чуваха молитви, възгласи, ектении и песнопения на десет езика: гръцки, църковнославянски, български, руски, английски, грузински, унгарски, финландски, румънски и белоруски. Само който бе в храма по време на богослуженията можеше да усети братското единство и единомислие на участниците, където не толкова езикът, а преди всичко духовното общуване чрез богослужебното последование обединяваше всички в един организъм, който има „едно сърце и една душа” в Господа Христа Иисуса.

Консултацията бе открита от отец Славчо, който от името на Великотърновския митрополит Григорий очерта важното значение на провеждащата се среща и изрази благодарността на Негово Високопреосвещенство за доверието, което организаторите на Православния мисионерски форум оказват на нашата епархия като признание за ефективната мисионерска дейност, която се осъществява през последните години и месеци в десетте архиерейски наместничества. Това бе още веднъж потвърдено от самия дядо Григорий в предпоследния ден на срещата, който в продължение на няколко часа дискутираше с участниците резултатите от тридневния форум, благослови мисионерите и им пожела още по-високи духовни успехи в тяхното мисионерско служение, и накрая закри консултационната среща.

В последния ден бе обсъдено Изявление на участниците в консултацията, което ще бъде изпратено до мисионери и мисиолози в страните от Европа (а също така и до Православния християнски мисионерски център, мисионерският отдел на Американската православна църква) като информация и като подтик за по-нататъшни идеи и действия за утвърждаване на Православния мисионерски форум като действена теоретично-практическа организация, имаща за цел подпомагането на мисионерските усилия в нашите страни. В неделя участниците, които все още бяха във Велико Търново, взеха участие в светата литургия в храм „Св. Марина” и в катедралния храм „Рождество на Пресвета Богородица”, след което повечето от тях си заминаха по родните места.

Надеждата ни е, че тези консултационни срещи ще продължават и в бъдеще, участието на православни мисиолози и мисионери ще се разширява и ще укрепва и по този начин ще допринася за утвърждаване на православното присъствие в обществата чрез ефективна мисионерска дейност в нашите страни. Надеждата ни също така е, че и българските православни богослови ще преоткрият голямото значение на мисиологията като необходима практическа богословска дисциплина, която да дава на студентите теоретически и практически знания и умения за мисионерско служение в българските енории и епархии, за да видим как и Българската православна църква укрепва с още по-бързи темпове за благото на народ и държава.

 

 

Снимки

Mеждународна консултация за мисията в Православната църкваMеждународна консултация за мисията в Православната църкваMеждународна консултация за мисията в Православната църкваMеждународна консултация за мисията в Православната църкваMеждународна консултация за мисията в Православната църкваMеждународна консултация за мисията в Православната църкваMеждународна консултация за мисията в Православната църкваMеждународна консултация за мисията в Православната църкваMеждународна консултация за мисията в Православната църкваMеждународна консултация за мисията в Православната църкваMеждународна консултация за мисията в Православната църкваMеждународна консултация за мисията в Православната църкваMеждународна консултация за мисията в Православната църкваMеждународна консултация за мисията в Православната църкваMеждународна консултация за мисията в Православната църкваMеждународна консултация за мисията в Православната църкваMеждународна консултация за мисията в Православната църкваMеждународна консултация за мисията в Православната църкваMеждународна консултация за мисията в Православната църкваMеждународна консултация за мисията в Православната църкваMеждународна консултация за мисията в Православната църкваMеждународна консултация за мисията в Православната църкваMеждународна консултация за мисията в Православната църкваMеждународна консултация за мисията в Православната църква
« предишна новинаследваща новина »