ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Решения на Св. Синод на БПЦ от 2 декември 2010 г.

11 декември 2010 15:49, Българска Патриаршия

По запитване от митрополита на САЩ, Канада и Австралия във връзка с представените от епархията му две кандидатски преписки за ръкоположения

Светият Синод Р Е Ш И:

След изтичане на предвидения в чл. 134, ал. 2 от Устава на БПЦ едномесечен срок, ако няма възражения срещу кандидатите за свещеници, преписките следва да се считат за редовни и Св. Синод дава благословение същите да бъдат ръкоположени.

+++

След обсъждане Светият Синод взе решение:

Кандидатските преписки за ръкоположения на свещеници по епархиите в диоцеза на БПЦ да бъдат прехвърляни за разглеждане от Намаления в Пълния състав на Св. Синод.

+++

След като разгледа постъпилите молби за овакантената след внезапната кончина на г-н Иво Петрунов длъжност "директор на СПК Илиенци",

Светият Синод Р Е Ш И:

Назначава, считано от 7 декември 2010 г., Съботин Методиев Стоянов, от град София, на длъжността "директор на СПК Илиянци" за изпитателен срок от 6 месеца.

 

 

« предишна новинаследваща новина »