ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Работна среща на тема "Приобщаване на нечуващите хора към Православната църква"

14 декември 2010 21:14, Софийска митрополия
Работна среща на тема:"Приобщаване на нечуващите хора към Православната църква"

На 14 декември в храма при Руското подворие „Св. Николай Мирликийски” бе организирана работна среща на представители на организации и институции, имащи отношение към приобщаването на нечуващите хора към Православната църква. В срещата, домакини на която бяха йером. Зотик (Гаевски), председател на храма и и. д. представител на Руската православна църква в България, свещенослужителите и служителите при храма, взеха участие духовници, богослови и преподаватели в Богословския факултет при СУ, представители на Комисията за защита от дискриминация при НС, членове на Съюза на глухите в България, общественици, представители на църковни медии.

По решение на Светия Синод участие в срещата взе и Негово Преосвещенство Тивериополски еп. Тихон, председател на църковното настоятелство при патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски”, който се включи в дискусията и пое ангажимент да изготви доклад до Светия Синод, за да го запознае с хода на тази среща и резултатите от нея.

Г-жа Зора Генчева, от Комисията за защита от дискриминация, изясни пред присъстващите, че по силата на Закона за защита от дискриминация и Конвенциите на ООН за защита на хора с увреждания, липсата на възможност тези хора да се приобщят към дадена общност или да се ползват от дадена услуга, се счита за проява на дискриминация и че достъпната архитектурна среда не е достатъчно условие, за да могат хора, които са незрящи или нечуващи да взимат полноценно участие в богослужението и живота на църковната общност.

По време на работната среща бяха изложени специфичните нужди, които имат хората с увреден слух и какво е нужно да се направи, за да отговори Църквата на техните религиозни и духовни нужди. Бе изтъкнато, че макар и лишени от едно от сетивата си, тези хора са богато надарени от Бога с духовни дарования и техните души жадуват за Бога, за вярата и общението в любовта с ближните, имат потребността да се чувстват приобщени и обичани, и общението в Христа, което Светата Православна Църква дава, е най-доброто средство да се насити тази духовна нужда.

Бе споделен опитът, който има Православната църква в работата с нечуващи и тежко чуващи християни в Русия, Украйна, Беларус и др., както и какво се прави у нас за катехизацията и въцърковяването на тези хора.

В София, в Енорийския център при храм „Св. Кирил и Методий” г-жа Силвана Павлова от няколко години провежда неделно училище за глухи деца, които не само са запознати с основните истини на вярата, но и се включват в църковния и богослужебен живот на енорията. Същевременно в Богословския факултет на СУ студенти изучават като избираема дисциплина жестомимичния език, за да могат да работят с нечуващи и слабочуващи хора.

По време на срещата бяха обсъдени конкретните стъпки за приобщаването на нечуващите хора и включването им в богослужебния и църковен живот на Църквата, и бе набелязана програма за работа в тази посока.

На първо време би могло да се пристъпи към превеждане на жестомимичен език на проповедта, а постепенно да се изготви цялостен превод на чинопоследованието на св. Литургия и да се създадат или адаптират вече съществуващи жестове, които да изразяват специфични богословски термини.

Стана ясно, че у нас вече се работи върху такъв превод на Литургията, направен от Димитър Тухчиев, богослов и четец в храма при подворието, който се занимава от няколко години с този проблем. Предстои този превод да бъде завършен след консултации със специалисти сурдопедагози и богослови, и да се съгласува с богослужебната комисия при Светия Синод. Бе изтъкнато, че уникалното на нашия превод на Литургията е, че в него паралелно текът текстът на съвременния български език, на църковнославянски и на жестомимичен език. В наша полза би било и, че при изработването на този превод и въвеждането му в практиката можем да „прескочим” грешките, които са допуснати през годините в сестрите православни Църкви в работата в тази област.

Участниците в срещата постигнаха съгласие, че редом с работата по превеждането на жестомимичен език на богослужебните текстове и специфичните богословски термини, е редно да се направи повече по катехизирането на хората с увреден слух, за да знаят те какво стои зад тези богословски понятия, какъв смисъл влага Православната църква в тях.

Като следваща стъпка в приобщаването на хората с увреден слух бе набелязано обучението на свещеници, семинаристи и студенти по богословие, желаещи да усвоят жестомимичния език, както и на специализиране на сурдопедагози в преводи с религиозна насоченост, за да могат в определени енории в определени дни да започнат да се отслужват богослужения, в които да взимат участие и хора с увреден слух.

Отец-предстоятелят и свещенослужителите при храма към Руското подворие изразиха готовност, ако Светият Синод на БПЦ даде своето благословение, първо в техния храм да създадат необходимите условия за приобщаване към богослужебния и църковен живот на енорията на хора с увреден слух.

В края на работната среща участниците изразиха надеждата, че тази среща ще бъде последвана в най-скоро време от международна конференция на тази тема в Богословския факултет на СУ. Както и от по-активна и конкретна работа по набелязаните стъпки в сътрудничество между Българската православна църква, Съюза на глухите в България, богословските факултети и семинариите, богослови и сурдопедагози, както и във взаимодействие с Държавата и неправителствени организации, за да могат православните християни с увреден слух да участват по-пълноценно в богослужебния и църковния живот на нашите енории.

Текст: Александра Карамихалева
Снимки: Весела Игнатова

 

 

Снимки

Молитва преди началото на работната срещаНегово Преосвещенство Тивериополски еп. ТихонРаботна среща на тема:"Приобщаване на нечуващите хора към Православната църква"Негово Преосвещенство Тивериополски еп. ТихонЙеромонах Зотик, предстоятел на Руския храм в СофияСвещеник Николай Нешев от храмовото духовенствоГ-жа Силвана ПавловаРаботна среща на тема:"Приобщаване на нечуващите хора към Православната църква"Момент от работната срещаМомент от работната срещаМомент от работната среща

Файлове

« предишна новинаследваща новина »