ЛЕСТВИЦА

За старостта

За старостта

Църковен вестник
Електронното “домашно огнище”

Електронното “домашно огнище”

Александра Карамихалева
С расо в глобализирания град

С расо в глобализирания град

Свещ. Ангел ВЕЛИЧКОВ
Клеветата

Клеветата

Мартин Николов
Иконите на Божията Майка

Иконите на Божията Майка

Митр. Антоний СУРОЖКИ
 

ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Работна среща на тема "Приобщаване на нечуващите хора към Православната църква"

14 декември 2010 21:14, Софийска митрополия
Работна среща на тема:"Приобщаване на нечуващите хора към Православната църква"

На 14 декември в храма при Руското подворие „Св. Николай Мирликийски” бе организирана работна среща на представители на организации и институции, имащи отношение към приобщаването на нечуващите хора към Православната църква. В срещата, домакини на която бяха йером. Зотик (Гаевски), председател на храма и и. д. представител на Руската православна църква в България, свещенослужителите и служителите при храма, взеха участие духовници, богослови и преподаватели в Богословския факултет при СУ, представители на Комисията за защита от дискриминация при НС, членове на Съюза на глухите в България, общественици, представители на църковни медии.

По решение на Светия Синод участие в срещата взе и Негово Преосвещенство Тивериополски еп. Тихон, председател на църковното настоятелство при патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски”, който се включи в дискусията и пое ангажимент да изготви доклад до Светия Синод, за да го запознае с хода на тази среща и резултатите от нея.

Г-жа Зора Генчева, от Комисията за защита от дискриминация, изясни пред присъстващите, че по силата на Закона за защита от дискриминация и Конвенциите на ООН за защита на хора с увреждания, липсата на възможност тези хора да се приобщят към дадена общност или да се ползват от дадена услуга, се счита за проява на дискриминация и че достъпната архитектурна среда не е достатъчно условие, за да могат хора, които са незрящи или нечуващи да взимат полноценно участие в богослужението и живота на църковната общност.

По време на работната среща бяха изложени специфичните нужди, които имат хората с увреден слух и какво е нужно да се направи, за да отговори Църквата на техните религиозни и духовни нужди. Бе изтъкнато, че макар и лишени от едно от сетивата си, тези хора са богато надарени от Бога с духовни дарования и техните души жадуват за Бога, за вярата и общението в любовта с ближните, имат потребността да се чувстват приобщени и обичани, и общението в Христа, което Светата Православна Църква дава, е най-доброто средство да се насити тази духовна нужда.

Бе споделен опитът, който има Православната църква в работата с нечуващи и тежко чуващи християни в Русия, Украйна, Беларус и др., както и какво се прави у нас за катехизацията и въцърковяването на тези хора.

В София, в Енорийския център при храм „Св. Кирил и Методий” г-жа Силвана Павлова от няколко години провежда неделно училище за глухи деца, които не само са запознати с основните истини на вярата, но и се включват в църковния и богослужебен живот на енорията. Същевременно в Богословския факултет на СУ студенти изучават като избираема дисциплина жестомимичния език, за да могат да работят с нечуващи и слабочуващи хора.

По време на срещата бяха обсъдени конкретните стъпки за приобщаването на нечуващите хора и включването им в богослужебния и църковен живот на Църквата, и бе набелязана програма за работа в тази посока.

На първо време би могло да се пристъпи към превеждане на жестомимичен език на проповедта, а постепенно да се изготви цялостен превод на чинопоследованието на св. Литургия и да се създадат или адаптират вече съществуващи жестове, които да изразяват специфични богословски термини.

Стана ясно, че у нас вече се работи върху такъв превод на Литургията, направен от Димитър Тухчиев, богослов и четец в храма при подворието, който се занимава от няколко години с този проблем. Предстои този превод да бъде завършен след консултации със специалисти сурдопедагози и богослови, и да се съгласува с богослужебната комисия при Светия Синод. Бе изтъкнато, че уникалното на нашия превод на Литургията е, че в него паралелно текът текстът на съвременния български език, на църковнославянски и на жестомимичен език. В наша полза би било и, че при изработването на този превод и въвеждането му в практиката можем да „прескочим” грешките, които са допуснати през годините в сестрите православни Църкви в работата в тази област.

Участниците в срещата постигнаха съгласие, че редом с работата по превеждането на жестомимичен език на богослужебните текстове и специфичните богословски термини, е редно да се направи повече по катехизирането на хората с увреден слух, за да знаят те какво стои зад тези богословски понятия, какъв смисъл влага Православната църква в тях.

Като следваща стъпка в приобщаването на хората с увреден слух бе набелязано обучението на свещеници, семинаристи и студенти по богословие, желаещи да усвоят жестомимичния език, както и на специализиране на сурдопедагози в преводи с религиозна насоченост, за да могат в определени енории в определени дни да започнат да се отслужват богослужения, в които да взимат участие и хора с увреден слух.

Отец-предстоятелят и свещенослужителите при храма към Руското подворие изразиха готовност, ако Светият Синод на БПЦ даде своето благословение, първо в техния храм да създадат необходимите условия за приобщаване към богослужебния и църковен живот на енорията на хора с увреден слух.

В края на работната среща участниците изразиха надеждата, че тази среща ще бъде последвана в най-скоро време от международна конференция на тази тема в Богословския факултет на СУ. Както и от по-активна и конкретна работа по набелязаните стъпки в сътрудничество между Българската православна църква, Съюза на глухите в България, богословските факултети и семинариите, богослови и сурдопедагози, както и във взаимодействие с Държавата и неправителствени организации, за да могат православните християни с увреден слух да участват по-пълноценно в богослужебния и църковния живот на нашите енории.

Текст: Александра Карамихалева
Снимки: Весела Игнатова

 

 

Снимки

Молитва преди началото на работната срещаНегово Преосвещенство Тивериополски еп. ТихонРаботна среща на тема:"Приобщаване на нечуващите хора към Православната църква"Негово Преосвещенство Тивериополски еп. ТихонЙеромонах Зотик, предстоятел на Руския храм в СофияСвещеник Николай Нешев от храмовото духовенствоГ-жа Силвана ПавловаРаботна среща на тема:"Приобщаване на нечуващите хора към Православната църква"Момент от работната срещаМомент от работната срещаМомент от работната среща

Файлове

« предишна новинаследваща новина »