ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Решения на Св. Синод на БПЦ от 14 декември 2010 г.

21 декември 2010 16:26, Българска Патриаршия

След като разгледа Докладна записка на ст. ик. Захарий Дечев, ректор на СДСеминария "Св. Йоан Рилски", във връзка с осигуряване ефективността на учебния процес и снабдяването на семинаристите с учебни помагала по богословските предмети,

Светият Синод Р Е Ш И:

Да бъде подготвено предложение от страна на Ректора и учителите в СДСеминария, за ефективността и използването на старите, съществуващи досега учебници в семинариите.

Ректорите на Софийската и Пловдивската духовни семинарии, заедно с учителите по съответните богословски дисциплини да осъществят среща, на която да разгледат съществуващите учебници по богословските дисциплини за семинариите и изготвят становище могат ли да бъдат използвани тези учебници, а ако не е възможно - да направят предложения за подготовка на нови учебници.

Да бъдат уеднаквени за двете семинарии учебниците и учебните тетрадки и помагала, необходими за подготовка на учениците по богословските дисциплини.

+++

Св. Синод разгледа Докладна записка от ст. ик. Захарий Дечев, относно осигуряването на медицинско обслужване на учениците.

В Семинарията съществува лекарски кабинет, оборудван и приспособен, отговарящ на всички изисквания за кабинет в учебно заведение. До него се намира и стационарът за болните ученици. Тъй като в Семинарията липсва постоянно лекар, се налага боледуващите ученици често да бъдат освобождавани за лечение в домашен отпуск.

Светият Синод Р Е Ш И:

Да бъде проведен разговор от страна на Ректора на Семинарията с д-р Велислав Малеев и д-р Деян Коруноски по въпроса за осигуряване на лекарско присъствие в Семинарията.

+++

След като разгледа Докладни записки: относно състоянието на семинарския храм; относно парната инсталация в Семинарията; относно сградата на Семинарията; кухнята и трапезарията; покривната конструкция на сградата, подмяната на дограмите; относно лошото състояние на спалните помещения; относно извършения ремонт през лятото на санитарните помещения в Семинарията,

Светият Синод Р Е Ш И:

Ректорът да осъществи среща с работната група към Св. Синод за кандидатстване по европейски програми за ремонт и реконструкции по сградата на Семинарията.

По този въпрос от страна на ръководството на Семинарията да бъдат осъществени и срещи с представители на МОМН, по възможност и с премиера на Република България.

 

 

« предишна новинаследваща новина »