ЛЕСТВИЦА

За старостта

За старостта

Църковен вестник
Електронното “домашно огнище”

Електронното “домашно огнище”

Александра Карамихалева
С расо в глобализирания град

С расо в глобализирания град

Свещ. Ангел ВЕЛИЧКОВ
Клеветата

Клеветата

Мартин Николов
Иконите на Божията Майка

Иконите на Божията Майка

Митр. Антоний СУРОЖКИ
 

ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Решения на Св. Синод на БПЦ от 14 декември 2010 г.

21 декември 2010 16:26, Българска Патриаршия

След като разгледа Докладна записка на ст. ик. Захарий Дечев, ректор на СДСеминария "Св. Йоан Рилски", във връзка с осигуряване ефективността на учебния процес и снабдяването на семинаристите с учебни помагала по богословските предмети,

Светият Синод Р Е Ш И:

Да бъде подготвено предложение от страна на Ректора и учителите в СДСеминария, за ефективността и използването на старите, съществуващи досега учебници в семинариите.

Ректорите на Софийската и Пловдивската духовни семинарии, заедно с учителите по съответните богословски дисциплини да осъществят среща, на която да разгледат съществуващите учебници по богословските дисциплини за семинариите и изготвят становище могат ли да бъдат използвани тези учебници, а ако не е възможно - да направят предложения за подготовка на нови учебници.

Да бъдат уеднаквени за двете семинарии учебниците и учебните тетрадки и помагала, необходими за подготовка на учениците по богословските дисциплини.

+++

Св. Синод разгледа Докладна записка от ст. ик. Захарий Дечев, относно осигуряването на медицинско обслужване на учениците.

В Семинарията съществува лекарски кабинет, оборудван и приспособен, отговарящ на всички изисквания за кабинет в учебно заведение. До него се намира и стационарът за болните ученици. Тъй като в Семинарията липсва постоянно лекар, се налага боледуващите ученици често да бъдат освобождавани за лечение в домашен отпуск.

Светият Синод Р Е Ш И:

Да бъде проведен разговор от страна на Ректора на Семинарията с д-р Велислав Малеев и д-р Деян Коруноски по въпроса за осигуряване на лекарско присъствие в Семинарията.

+++

След като разгледа Докладни записки: относно състоянието на семинарския храм; относно парната инсталация в Семинарията; относно сградата на Семинарията; кухнята и трапезарията; покривната конструкция на сградата, подмяната на дограмите; относно лошото състояние на спалните помещения; относно извършения ремонт през лятото на санитарните помещения в Семинарията,

Светият Синод Р Е Ш И:

Ректорът да осъществи среща с работната група към Св. Синод за кандидатстване по европейски програми за ремонт и реконструкции по сградата на Семинарията.

По този въпрос от страна на ръководството на Семинарията да бъдат осъществени и срещи с представители на МОМН, по възможност и с премиера на Република България.

 

 

« предишна новинаследваща новина »