ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Във Видин се проведе обучителен семинар в помощ на работещите със зависими хора

04 февруари 2011 12:02, Видинска митрополия
Във Видин се проведе обучителен семинар в помощ на работещите със зависими хора

На 2 и 3 февруари в гр. Видин се проведе обучителен семинар, организиран от Общинския съвет по наркотичните вещества в Община Видин и Националния център по наркомании, за обучение на специалисти от различни здравни, социални, образователни институции и правоохранителни органи в техники за извършване на скрининг, ранни и кратки интервенции и насочване към лечение в рамките на Проект № BG 0011 “Слушайте детето - подобряване на превенцията и достъпа до услуги на деца и подрастващи, експериментиращи и употребяващи наркотични вещества”.

На обучителния семинар с благословението на Негово Високопреосвещенство Видинския митрополит Дометиан бе архимандрит Поликарп, председател на катедралния храм „Св. вмчк Димитър Солунски”, гр. Видин, отговарящ за връзките с Общинския съвет по наркотични вещества към Община Видин.

Основна цел на обучението бе специалистите да придобият умения за ранна идентификация на употребата на наркотици чрез кратки интервенции с цел промяна на поведението и намаляване на вредите за здравето на лица, които злоупотребяват с наркотици.

Основни лектори на семинара бяха г-жа Славейка Николова, секретар на Общинския съвет по наркотични вещества в гр. Бургас, и г-жа Биляна Миланова, социален педагог във Видин.

Лекторите на семинара са завършили курс на обучение при известния психиатър Игор Коценок, психиатър към Калифорнийския университет в Сан Диего.

+++

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

ЦЕЛИ, ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ

Проект № BG0011 „Слушайте детето - подобряване на превенцията и достъпа до услуги на деца и подрастващи, експериментиращи и употребяващи наркотични вещества” се реализира съгласно подписано Споразумение № С-39/12.08.2009 г. между Националния център по наркомании (НЦН) и Министерство на финансите, Дирекция "Управление на средствата от ЕС" – Национално координационно звено по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът се финансира по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП). Страни донори са: Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.

Проектът е одобрен с най-висок резултат за своя сектор от Комитета за наблюдение на Финансовия механизъм и ще се реализира в Приоритетна област 3: "Здравеопазване и грижа за децата". Бенефициент по проекта е Националният център по наркомании, с партньори: Превантивно–информационен център по проблемите на наркоманиите – София, Служба по проблемите на алкохола и наркоманиите към общината на гр. Осло (Норвегия) и Регионален офис за Югоизточна Европа на Службата по наркотиците и престъпността към ООН (UNODC).

Основните цели на № BG0011 „Слушайте детето - подобряване на превенцията и достъпа до услуги на деца и подрастващи, експериментиращи и употребяващи наркотични вещества”са:

- осигуряване на специализирани услуги за деца и подрастващи, експериментиращи и употребяващи наркотици и техните семейства;

- повишаване компетентността на професионалистите и обмена на информация по проблемите на зависимостта;

- промяна на обществените нагласи;

- проучване и разпространение на добри практики и въвеждане на иновативни програми.

Основни дейности, планирани за изпълнение в рамките на проекта:

1. Разкриване на безплатна национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол.

√ Разкриването на телефонната линия цели развитие и допълване на дейностите на вече съществуващия от 2007 г. към Националния център по наркомании Център за информация, консултации и насочване към лечение, чрез разширяване на професионалния екип и координация между двете дейности – телефонно консултиране и дейности по ранни интервенции и насочване към лечение.

√ Ще се подобри достъпа на хората със зависимости от цялата страна и на техните родители, близки и приятели до информация, консултации, ранни интервенции и насочване към лечение и рехабилитация.

√ Ще се постигне по-добра информираност на гражданите за видовете наркотични вещества, както и ще се предоставят консултиране, мотивиране за промяна и насочване за лечение при необходимост; и кризисни интервенции.

2. Провеждане на тренинги, които включват обучение в: техники за извършване на скрийнинг, ранни и кратки интервенции и насочване към лечение. Целта е да бъдат проведени общо 38 семинара за цялата страна, в които да вземат участие 950 експерти и специалисти от здравни, социални, образователни институции (лични лекари, медицински сестри, социални работници, педагогически съветници и др.).

3. Разкриване на Център за деца и подрастващи, които експериментират или употребяват психоактивни вещества и техните семейства. Центърът за деца и подрастващи ще бъде разкрит към Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите - София, в помещения, предоставени от Столична община безвъзмездно за управление от Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите - София. Със средства по проекта ще бъде извършен ремонт и обзавеждане на центъра, както и сформиране на екип за неговото функциониране.

Ще бъде разработена и реализирана програма за подрастващи, които експериментират или употребяват психоактивни вещества, и техните семейства. Програмата включва:

√ работа с подрастващите: индивидуално и групово консултиране; различни интервенции, които да подпомогнат подрастващите да развият личностни, социални умения и емоционална компетентност; креативни дейности за свободното им време (културни дейности, клубове по интереси, спорт и др.);

√ работа с родителите и семействата на подрастващите: индивидуално и групово консултиране, образователни семинари; изграждане на и поддържане на терапевтична връзка със семействата на употребяващите.

От името на Столична община, Дирекция „Здравеопазване” ще осигури подкрепа на Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите - София и след изтичане на срока на проекта – залог за устойчивостта и значимостта на проектните дейности за град София.

4. Организиране на медийни кампании и хепънинги. В рамките на проекта се предвижда да бъдат организирани:

√ Две пресконференции - през месец декември 2009 г. за представяне на дейностите по проекта и през месец април 2011 г. за представяне на резултатите.

√ Два хепънинга с цел превенция на употребата на психоактивни вещества сред деца и подрастващи.

В рамките на проекта се предвижда да бъдат изработени и впоследствие излъчвани по различни електронни медии серия от видео- и аудио клипове. Те ще са насочени към превенция на употребата на наркотици и ще популяризират телефонната линия и Центъра за информация, консултации и насочване към лечение към Националния център по наркомании и Центъра за деца и подрастващи към Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите - София.

Текст: архим. Поликарп и Общински съвет по наркотични вещества гр. Видин
Снимки: Общински съвет по наркотични вещества гр. Видин

 

 

Снимки

Във Видин се проведе обучителен семинар в помощ на работещите със зависими хораВъв Видин се проведе обучителен семинар в помощ на работещите със зависими хораВъв Видин се проведе обучителен семинар в помощ на работещите със зависими хораВъв Видин се проведе обучителен семинар в помощ на работещите със зависими хораВъв Видин се проведе обучителен семинар в помощ на работещите със зависими хораВъв Видин се проведе обучителен семинар в помощ на работещите със зависими хора
« предишна новинаследваща новина »