ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

На заседанията в Шамбези е поставен на дневен ред въпросът за диптисите

25 февруари 2011 13:25, Българска Патриаршия
Православният център в Шамбези

Продължават заседанията на Междуправославната подготвителна комисия в Шамбези. След като не се постигна окончателно съгласие по всички въпроси, касаещи даването на автокефалия, започна обсъждането на друг проблемен и труден за постигане на единодушно съгласие въпрос - диптисите, т. е. редът, по който се подреждат Поместните автокефални православни църкви. Във вчерашния ден, 24 февруари, по време и на трите заседания се обсъждаше необходимостта от диптих, броят на диптисите, критериите за съставянето и подредбата в диптисите, както и претенциите на някои от Църквите за по-предно място.

Още в началото на заседаниeто беше поставен на разглеждане въпросът – един или повече диптиси следва да има в Православната църква. Откроиха се две крайни мнения. На Цариградската патриаршия, която стои зад становището, че всички Поместни църкви следва да имат единен диптих, и на Московската патриаршия, която защитава позицията за повече диптиси, т. е., че отделните Поместни православни църкви могат да имат свои диптиси, подредбата в които да отразява местната традиция на всяка от Църквите. Изказа се мнение, че при днешната ситуация на разномислие и различни традиции и критерии за подредба по старшинство би било истинска утопия постигането на съгласие за единен диптих, удовлетворяващ всички Поместни православни църкви.

Това, което комисията би могла да предложи в името на мира и единството, обаче, е да не се насърчават Църквите в своите претенции по отношение на диптисите и в създаването на нови диптиси.

Що се отнася до критериите при изработването на диптиха и за подредбата в него, мненията на делегатите в комисията варират. Според някои критерий трябва да бъде апостолското основаване, т. е. дали някой от Христовите апостоли е положил основите на дадената Поместна църква, според други това трябва да е признаването на Поместната църква от Вселенски събор, древност, важност, святост, канонизации, брой на епископите, пастирски критерии и т. н.

Особено бе подчертавано това, че често дадени Поместни православни църкви са получавали едно или друго място в диптисите по чисто политически причини и че подредбата в тях се е променяла според историческите обстоятелства.

Основните претенции за по-предно място в диптисите са на Грузинската и на Кипърската църква. И двете искат да заемат шесто място в диптисите. Грузинската православна църква има подкрепата на Руската православна църква, която им отрежда това място в своя диптих. Кипърската църква, която има подкрепата на древните патриаршии, основава своите претенции на апостолското си начало и на това, че Третият вселенски събор й дава автокефалност.

Претенциите на Грузинската православна църква имат чисто историческо основание, тъй като, без да има конкретни документи потвърждаващи това, традиционно се приема, че тя е една от най-старите църкви, основана от св. ап. Андрей през І в. и че става автокефална през 466 година. Претенциите на Кипърската православна църква от своя страна, макар да са исторически основателни, са в нарушение на традиционния принцип за предимството в диптисите на Църквите, които имат патриаршеско достойнство.

В утрешния ден от страна на председателството ще бъде предложен текст във връзка с обсъжданата тема за диптисите. Ако намери подкрепа от всички представители, то той би послужил за предложение пред Поместните църкви по пътя към подготовката на Всеправославен събор.

Текст: Александра Карамихалевa

 

 

« предишна новинаследваща новина »