ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

2011 - Година на Господнята молитва "Отче наш"

29 март 2011 12:00, Видинска митрополия
2011 - Година на Господнята молитва "Отче наш"

ВИДИНСКА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ И НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЦВЯТ 1870”

обявяват Конкурс за литературна творба и рисунка на тема

„2011 – ГОДИНА НА ГОСПОДНЯТА МОЛИТВА “ОТЧЕ НАШ”

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

1. Конкурсът е насочен към всички деца и младежи от Видинска епархия и има за цел да провокира разбиране за историята и днешния облик на източно-православните ценности, на родолюбие и обич към Българската православна църква и Видинската епархия, които носят много послания и поуки. Да поощри интересите на подрастващите към литературата и творчеството в мерена реч, стимулиране на творческата изява, любовта към лириката, към изобразителното изкуство и красотата.

2. Организира се по повод обявената 2011 година за Година на Господнята молитва и се провежда в две категории:

• Литературна творба – есе или стихотворение

• Рисунка

3. Право на участие имат всички ученици от І до ХІІ клас.

4. Литературните творби се представят в 2 екземпляра, а рисунките в

1 екземпляр и не се връщат на участниците в конкурса.

5. В конкурса за рисунка участниците могат да използват пастели, флумастери, бои, цветни моливи, колажна техника или други материали на хартия или картон. В отделен плик към всяка творба да бъдат посочени:

- трите имена на участника;

- дата на раждане;

- клас и учебно заведение;

- адрес и телефонна връзка.

6. Оценяването ще се извърши от компетентно жури.

7. Творбите ще бъдат класирани в следните възрастови групи:

7.1. Конкурс за литературна творба

І група – от V до VІІІ клас

ІІ група – от ІХ до ХІІ клас

7.2. Конкурс за рисунка

І група – от І до ІV клас

ІІ група – от V до VІІІ клас

8. За всяка възрастова група ще бъдат присъдени І, ІІ, ІІІ и поощрителни награди.

9. Наградите ще бъдат връчени на 1 юни 2011 г. от 11,00 ч. в Катедрален храм „Св. вмчк Димитър Солунски”, гр. Видин.

10. Краен срок за представяне на творбите – 27 май 2011 г. на адрес:

3700 гр. Видин

пл. „Бдинци” №6

Народно читалище „Цвят”

11. За повече информация: на тел. 094/ 601 675

 

 

« предишна новинаследваща новина »