ЛЕСТВИЦА

 

ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Едикт за толерантността, съставен от император Галерий през април 311 г. в Сердика

30 април 2011 13:30, Българска Патриаршия
Император Галерий

Наред с останалото, което разпореждаме все за обществено благо и полза, по-рано ние искахме всичко да бъде изправено според древните закони и обществения ред на римляните; затова се погрижихме, щото и християните, които са изоставили вярата на своите отци, да се върнат към благоразумието. Понеже поради някаква приумица ги е обладало такова своеволие и безумие, че да не следват установленията на древните, които по-рано са утвърждавали (и) техните предци, те са съставили закони, спазват ги и на различни места събират разни народи според своето виждане и всеки както си иска. Ето защо, когато от наша страна последва заповед да се възвърнат към установеното от древните, мнозина се поддадоха на заплахата от съд, но не малко се погубиха (и по един или друг начин посрещнаха смъртта).

Но понеже мнозина остават твърди в своето убеждение, а виждаме и че не въздават подобаваща почит и поклонение към боговете, нито зачитат Бога на християните с оглед на нашата милост и неизменен обичай да даваме прошка на всички, ние с най-голяма готовност счетохме, че следва да разпрострем снизхождението си и върху това те пак да са християни и да възстановят съборите си, но така, че да не извършват нищо противно на реда.

С друго писмо ще изясним на съдиите към какво трябва да се придържат.

От тук, в съответствие с това наше снизхождение, нека те се молят на своя Бог за нашето, на държавата и за своето собствено здраве и пребъдване, така че и държавността да остане във всичко здрава, и те да могат необезпокоявано да обитават домашното си огнище.

---------------

Едиктът за толерантността е първият официален акт, с който започва признаването на християнството в Римската империя. Той е съставен от император Галерий през април 311 г. в Сердика. Тук в минералните бани на града императорът търси избавление от своето тежко заболяване. Възможно е за подготовката на този акт да е повлиял и август Лициний, който през това време също е в Сердика. Едиктът е оповестен официално на 30.04.311 г. в столицата Никомидия от името и на четиримата августи - Галерий, Максимин Дайа, Лициний и Константин. Той е предвиждал изпращането на отделно писмо с инструкции до съдебните власти, което да регламентира реабилитирането на християните и връщане на иззетото им имущество. Смъртта на Галерий осуетява написването на това писмо, но дори и без него християните възстановяват достойнството си като лоялни граждани на Римската империя и могат свободно да изповядват своята вяра. След две години Миланският едикт на император Константин Велики (313 г.) окончателно ще легализира християнството.

Настоящият превод следва основно текста на едикта у Лактанций, като държи сметка и за версията на Евсевий Кесарийски в по-ранните й редакции, както и за нейния латински превод от Руфин.

 

 

« предишна новинаследваща новина »