ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Дългоочаквана новина! Резултати от Десетия национален конкурс “Бог е любов”

04 май 2011 21:56, Русенска митрополия
Резултати от Десетия национален конкурс “Бог е любов”

Днес, 04.05.2011 г., на електронната страница на Министерството на образованието, младежта и науката (http://www.mon.bg/left_menu/olympiad/) беше публикуван протоколът от заседание на националната комисия, журирала творбите от Десетия национален конкурс “Бог е любов” на тема “Почитам родителите си”. Поздравяваме всички участници, заели призовите места в конкурса и им пожелаваме нови творчески успехи!

ПРОТОКОЛ

от заседание на националната комисия за журиране на представените творби от Десетия национален конкурс “БОГ Е ЛЮБОВ” за рисунка, есе, стихотворение, разказ и приложни изкуства на тема: “Почитам родителите си”

В изпълнение на Заповед № 09-1645/12.11.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката национална комисия в състав:

Председател: проф. д-р Иван Желев Димитров

Членове: 1. Панчо Георгиев Василев - богослов; 2. Ваня Станчева – ст. експерт ОСО в РИО – София-град; 3. Росица Георгиева – ст. експерт по религия в РИО – Русе; 4. Милен Бонев - художник; 5. Мая Иванова – учител по БЕЛ; 6. Галя Георгиева-Магаранова – гл. експерт по ИИ В ДОПС, МОМН журира представените в МОМН творби.

Националната комисия класира следните ученически творби по направления и възрастови групи:

I. ЖАНР РИСУНКА

възрастова група – I-II клас - Алиса Георгиева Русева – І клас, 20 ОУ “Тодор Минков”, гр. София;

възрастова група – III-IV клас - Изел Ислям Ибрям – ІІІ клас, СОУ “Св. св. Кирил и Методий”, с. Самуил, област Разград;

възрастова група V-VI клас - Ева Георгиева Клечерова – VІ клас, ІІІ СОУ “Димитър Талев”, гр. Благоевград;

възрастова група VII-VIII клас - Мила Светлинова Георгиева – VІІа клас, 68 СОУ “Академик Никола Обрешков”, гр. София;

възрастова група ІХ-Х клас - Стамена Пенкова Дацева – ІХа клас, ГПЧЕ “Екзарх Йосиф”, гр. Разград;

възрастова група ХІ-ХІІ клас - Не се присъжда.

II. ЖАНР ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА

възрастова група – I-II клас - Не се присъжда;

възрастова група – III-IV клас - Ивана Любенова Иванова – ІV клас, СОУ “Св. св. Кирил и Методий”, с. Крупник, обл. Благоевград; Девора Йорданова – 9 г., 90 СОУ, гр. София;

възрастова група V-VI клас - Филип Малев – VІ клас, ЧОУ “Св. Климент Охридски”, гр. София;

възрастова група VІІ-VIІІ клас - Не се присъжда;

възрастова група ІХ-Х клас - Красимир Кирилов Илиев – Х клас, СОУ “Мито Орозов”, гр. Враца;

възрастова група ХІ-ХІІ клас - Сибел Якуб Лятиф – ХІ клас, ПГДВА „Йосиф Вондрак”, гр. Русе.

III. ЖАНР СТИХОТВОРЕНИЯ

възрастова група – I-II клас - Стилияна Атанасова Димитрова – ІІ клас, СОУ “Васил Левски”, гр. Разград;

възрастова група ІІІ-ІV клас - Йоханна Любомирова Цветанова – ІІІ клас, СОУ “Йордан Йовков”, Русе;

възрастова група V-VI клас - Димана Гошова Евгениева – V клас, СОУ “Иван Вазов”, гр. Вършец;

възрастова група VІІ-VIІІ клас - Стиляна Яворова Любенова – VІІ клас, 179 ОУ , гр. София;

възрастова група ІХ-Х клас - Томислав Милков Господинов – ІХ клас, СОУ “Неофит Рилски”, гр. Харманли; Вера Огнянова Добрева – Х клас, 51 СОУ “Елисавета Багряна”, гр. София;

възрастова група ХІ-ХІІ клас - Не се присъжда.

IV. ЖАНР РАЗКАЗ/ ЕСЕ

възрастова група – I-II клас - Селена Евгениева Кънчева – ІІ клас, СОУ “Христо Ботев”, гр. Септември;

възрастова група III-IV клас - Игнат Николаев Игнатов – ІV клас, ОУ “Любен Каравелов”, гр. Попово;

възрастова група V-VI клас - Йоанна Маринова Божкова – VІ клас, ОУ “Иван Хаджийски”, гр. Троян; Гергана-Калина Николаева Николова – V клас, ОДК, гр. Търговище;

възрастова група VІІ-VIІІ клас - Йоанна Руменова Калугерова – VІІ клас, ОУ “Христо Ботев”, с. Катунци, общ. Сандански, обл. Благоевград; Димитър Щастливов Табаков – VІІ клас,ОУ „Д-р Иван Селимински”, гр. Сливен;

възрастова група ІХ-Х клас - Елиза Юзекчиева – Х клас, 33 ЕГ “Св. София”, гр. София;

възрастова група ХІ-ХІІ клас - Виктория Димова Маркова – ХІ клас, ПГ по туризъм “Александър Паскалев”, гр. Хасково.

ГОЛЯМАТА НАГРАДА се присъжда на Алекс Диянов Янков – ХІІ клас, ПГДВА „Йосиф Вондрак”, гр. Русе (приложно изкуство);

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА - на Елена Руменова Богданова – V клас, ОДК, гр. Търговище (рисунка);

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА - на Вяра Гошева Попова – ПГДВА „Йосиф Вондрак”, гр. Русе (приложно изкуство).

 

 

« предишна новинаследваща новина »