ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Участието на представители на Русенска епархия в Първата национална катехизическа конференция

03 юни 2011 18:00, Русенска митрополия
Участието на представители на Русенска епархия в Първата национална катехизическа конференция

На 27 май 2011 г. в Рилската св. обител се откри Първата национална катехизаторска конференция под надслов „Съвременната катехизация в Българската православна църква”.

По благословение на Русенския митрополит Неофит, представители на Русенска епархия бяха: прот. Николай Николов – енорийски свещеник при храма „Успение Богородично” в гр. Русе, свещ. Димитър Димитров – енорийски свещеник при храма „Св. Димитър” в гр. Сливо поле и Милен Бакалов – завеждащ „Културно-просветен и поклоннически отдел” при Русенска св. митрополия. Според своите компетенции те взеха активно участие в обсъжданията на важните и нетърпящи отлагане въпроси за катехизацията в нашата Църква.

Всички участници в конференцията стигнаха до извода, че положението в духовно-просветната сфера в БПЦ е критично и се налагат енергични действия за възобновяването му на общоцърковно, епархийско и енорийско ниво. Беше отчетено, че за това ще са нужни големи усилия както от свещенослужители, така и от миряни. За да са усилията целенасочени и организирани се положиха основите на стратегическа концепция за православна духовна просвета и катехизация, която следва да се разгледа и одобри от Св. Синод, като се превърне в един от основополагащите документи за развитието на БПЦ.

Изслушан беше изчерпателен доклад на Ловчанския митрополит Гавриил на тема „Съвременната катехизация в Българската православна църква”, който постави акцентите и проблемите, над които конференцията следва да съсредоточи вниманието си. След това беше проведена дискусия за актуалното състояние на катехизацията, както и за перспективите за развитието й в нашата Църква. На вечерното заседание с общи усилия се изработи декларация от участниците на конференцията до държавните институции на Република България с призив за въвеждане на предмета „Религия” като учебен предмет в задължителната подготовка в българските училища.

На втория конгресен ден (28 май), беше представена проекто-концепция, изработена от Работната група по въпросите на религиозното образование за създаване на Синодален катехизически център, както и на просветни центрове на епархийско, енорийско и манастирско ниво. Тя беше разгледана за пръв път както от присъстващите архиереи, така и от участниците в конференцията. Въз основата на този документ бяха проведени интензивни дискусии, с участието на всички делегати, в рамките на които се уточниха някои от наименованията и се включиха нови идеи и предложения. Обсъдиха се няколко варианта за това къде да се разполага Синодалния катехизически център, как да се финансира и какви дейности ще изпълнява, както и структурата и взаимодействието между различните катехизаторски организации на различните нива, които ще се създадат и техните служители.

В следобедната сесия се изслушаха доклади, отразяващи съвременните църковно-енорийски практики, изнесени от архим. Поликарп от Видинска митрополия, д-р Магдалена Легкоступ от Великотърновския университет и г-жа Анула Христова – редактор на „Църковен вестник” и катехизатор. Г-жа Магдалена Легкоступ запозна присъстващите с древните катехизаторски практики и видове катехизация, архим. Поликарп представи стратегическите акценти за съвременна катехизация, а г-жа Анула Христова – катехизаторската дейност и опит на другите православни църкви. Проведоха се дискусии по поставените въпроси, като представителите на Русенска епархия запознаха участниците с добри катехизаторски практики от епархията и енориите си, като дадоха и няколко предложения за подобряване на просветното дело. Обърна се внимание и на някои проблеми пред настоящата и бъдеща катехизация, решаването на които е важно.

Като важен проблем се изтъкна липсата на катехизация (запознаване с основните истина на вярата) за желаещите да приемат тайнството кръщение, което е съществен пропуск, чрез който се лишаваме от ценна възможност за въцърковяване на приемащите това тайнство. По този начин кръщението се превръща за кръщаваните само във формален обред, без вникване в смисъла на тайнството и истините на вярата. По този начин Църквата губи важна възможност за катехизация. Решено бе да се предложи на Св. Синод да издаде окръжно, в което да се вмени в дълг на свещенослужителите извършването на тайнството кръщение само след предварително запознаване на кръщавания или кръстника с основните истини на православната ни вяра, тъй също и със смисъла на християнския брак – преди тайнството брак.

Обърнато беше и внимание на дълга на свещенослужителите да проповядват на всяко богослужение. Изтъкнато беше, че присъствието на представители на Църквата на възможно повече обществени мероприятия е една негласна проповед, свидетелство, че сме съпричастни с проблемите на обществото и възможност за обръщане вниманието на присъстващите върху аспектите на вярата.

В края на деня представителите участваха в изработването на Призив към всечестния клир и православните християни на БПЦ от участниците в конференцията, в който се изтъква, че християнската катехизация е жизненонеобходима, затова е „крайно наложително да впрегнем всички наши усилия за религиозното ограмотяване и въцърковяване на ближните си”. Целта е спиране на процеса на опустошителната дехристиянизация на българското общество.

На следващия ден, 29 май, Неделя на Слепия, беше отслужена тържествена архиерейска св. литургия в манастирския храм на Рилската св. обител. Службата бе възглавена от Негово Високопреосвещенство Видинския митрополит Дометиан и Негово Преосвещенство Адрианополския епископ Евлогий – игумен на св. обител. Молитвено участие взе и Великотърновският митрополит Григорий. Русенската група беше една от малкото, която в пълен състав взе участие в св. богослужби – прот. Николай Николов и свещ. Димитър Димитров като свещеници, а Милен Бакалов – като иподякон. На свещенослужителите, участници в конференцията, съслужиха и братята на св. обител.

В края на конференцията беше изразена сърдечна благодарност на Негово Преосвещенство Адрианополския епископ Евлогий и братята на древната Рилска св. обител за оказаното гостоприемство, както и на високопреосвещените митрополити Дометиан и Григорий – за ценните им съвети и напътствия през време на заседанията.

Текст: Милен Бакалов, снимки: свещ. Димитър Димитров, Милен Бакалов

 

 

Снимки

Участието на представители на Русенска епархия в Първата национална катехизическа конференцияУчастието на представители на Русенска епархия в Първата национална катехизическа конференцияУчастието на представители на Русенска епархия в Първата национална катехизическа конференцияУчастието на представители на Русенска епархия в Първата национална катехизическа конференцияУчастието на представители на Русенска епархия в Първата национална катехизическа конференцияУчастието на представители на Русенска епархия в Първата национална катехизическа конференцияУчастието на представители на Русенска епархия в Първата национална катехизическа конференцияУчастието на представители на Русенска епархия в Първата национална катехизическа конференцияУчастието на представители на Русенска епархия в Първата национална катехизическа конференцияУчастието на представители на Русенска епархия в Първата национална катехизическа конференцияУчастието на представители на Русенска епархия в Първата национална катехизическа конференцияУчастието на представители на Русенска епархия в Първата национална катехизическа конференцияУчастието на представители на Русенска епархия в Първата национална катехизическа конференцияУчастието на представители на Русенска епархия в Първата национална катехизическа конференцияУчастието на представители на Русенска епархия в Първата национална катехизическа конференцияУчастието на представители на Русенска епархия в Първата национална катехизическа конференцияУчастието на представители на Русенска епархия в Първата национална катехизическа конференцияУчастието на представители на Русенска епархия в Първата национална катехизическа конференцияУчастието на представители на Русенска епархия в Първата национална катехизическа конференцияУчастието на представители на Русенска епархия в Първата национална катехизическа конференцияУчастието на представители на Русенска епархия в Първата национална катехизическа конференцияУчастието на представители на Русенска епархия в Първата национална катехизическа конференцияУчастието на представители на Русенска епархия в Първата национална катехизическа конференцияУчастието на представители на Русенска епархия в Първата национална катехизическа конференцияУчастието на представители на Русенска епархия в Първата национална катехизическа конференция
« предишна новинаследваща новина »