ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Дългогодишни университетски преподаватели и общественици – доносници на Държавна сигурност

23 юни 2011 18:35, д-р Десислава Панайотова
Досиетата на ДС

От една седмица българската православна общественост е смутена и възмутена, след като научи, че Комисията по досиетата е оповестила в официалния си сайт Решение № 230 от 16. 06. 2011 г. - ВАК, от което става ясно, че дългогодишни университетски преподаватели по богословие, декани на богословски факултети и личности, които са се представяли за ревностни помощници на светата ни Църква, всъщност са били сътрудници на Държавна сигурност (ДС) в продължение на много години.

Редица читатели на Официалния сайт на Българската Патриаршия ни пишат с молба да се даде повече гласност по този въпрос. Затова в азбучен ред публикуваме части от горепосоченото решение и имена, които имат отношение към БПЦ:

= = =

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за достъп и разкриване на данни в наличните документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица по чл. 3, ал. 1, т. 12 и т. 29 – ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, и техните заместници; други длъжности, които се заемат с акт на Министерския съвет или министър-председателя – Висша атестационна комисия. Проверени са 1242 лица. За 128 лица (Приложение 1) органът по чл. 21, ал. 2 (Министерски съвет и ВАК) не предостави всички необходими данни и за тях проверката продължава.

След като проучи и обсъди наличните материали, Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Р Е Ш И :

установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на следните лица:

Георги Петров Бакалов – регистриран на 09.06.1989 г. - агент Борис - член на научна комисия по исторически науки от 2000 г. до 2003 г.

Димитър Станков Киров – регистриран на 13.02.1980 г. - ДС, управление VI-III-III - агент Антон - зам.-председател на научна комисия по обществени науки от 1997 г.; Член на научна комисия по обществени науки от 2006 г. до 2009 г.

Иван Желев Димитров - регистриран на 08.01.1982 г. - агент; секретен сътрудник Ангелов - ДС, ПГУ-ХIV; управление VI-III-I - член на научна комисия по обществени науки от 2010 г.

Казимир Попконстантинов Константинов - регистриран на 05.03.1986 г.; регистриран в ПГУ на 25.10.1988 г. - агент; секретен сътрудник Методи, Методий - ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление VI; ДС, ПГУ - член на научна комисия по исторически науки от 2003 г. до 2006 г.

= = =

 

Изхождайки от изнесените държавни данни и имайки предвид разнообразните позиции, заемани през годините от посочените в решението лица, може да се направят следните изводи:

1) Трима от тях, освен преподаватели и членове на ВАК, са били и декани на богословски факултети (Д. Киров, И.Ж. Димитров, К. Попконстантинов);

2) Един от тях (И.Ж. Димитров) дълги години заема отговорни постове както в Църквата, така и в държавата - началник на кабинета на Н. Св. Българския патриарх; главен редактор на "Църковен вестник"; председател на УС на Ефория "Зограф"; директор на Дирекция "Вероизповедания" на МС и др. Така той е бил в течение на взимането на редица важни за Църквата решения и съответно е подавал необходимата информация на Държавна сигурност.

3) От 2007 г. двама от тях (Г. Бакалов и И.Ж. Димитров) - в качеството им съответно на председател на Обществения съвет към МОН (сега МОМН) и на поддръжник на съвета - се опитват да наложат на Св. Синод своята концепция за религиозно образование, която не съответства на вековните и най-новите религиозно-образователни традиции в България, тъй като не предвижда отчитане на религиозната принадлежност на децата и техните родители, нито дава възможност за профилирано религиозно образование по вероизповеден признак. През последните години професорите Георги Бакалов и Иван Желев, въпреки богословското си образование, открито се противопоставиха на усилията на Св. Синод за въвеждане на предмет Религия-Православие в задължителната предучилищна и училищна подготовка на българските деца и ученици.

 

С тъга посрещаме изнесените данни и се молим за вразумлението и духовния напредък на всички нас – днешните членове на Българската православна църква. Та да можем и ние – всеки според силите си - с нещо да допринесем тя да пребъде „църква, която няма петно, или порок, или нещо подобно, но да бъде света и непорочна” (Еф. 5:27).

Снимка: news.bg

 

 

« предишна новинаследваща новина »