ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

И З Я В Л Е Н И Е от Сливенския митрополит ЙОАНИКИЙ

24 юни 2011 21:20, Сливенска митрополия
Сливенска Света Митрополия

В официалния сайт на Българската православна църква - Българска Патриаршия е поместена публикация със заглавие ”Дългогодишни университетски преподаватели и общественици - доносници на Държавна сигурност” с автор г-жа Десислава Панайотова.

В битността ми на главен отговорник на официалния сайт на Българската православна църква, определен от Св. Синод, категорично се разграничавам от публикацията в сайта под горното заглавие.

Сайтът на Св. Синод е официален орган, а не информационна медия. В него се публикуват официалните решения на Светия Синод и неговите местни поделения.

Заявявам, че г-жа Панайотова е публикувала тази информация без мое разрешение, за което ще настоявам Св. Синод да й наложи строго наказание.

Настоящото изявление да се публикува в сайта на Св. Синод!

гр. Сливен

24 юни, 2011 г.

+ СЛИВЕНСКИ МИТРОПОЛИТ ЙОАНИКИЙ

 

И З Я В Л Е Н И Е на Вълкан Янев

Уважаема Г-жо ПАНАЙОТОВА,

Във връзка с публикувания в сайта на Св. Синод Ваш коментар относно последните разкрития на Комисията по досиетата искам да Ви кажа следното:

Вие сте много млада и вероятно не сте преживели онова зловещо време, когато отровните пипала на Държавна сигурност се бяха впили във всички структури на Българската православна църква. Като се почне от най-висше ниво и се стигне до църковните настоятелства и манастирите, имаше много наши събратя, които не можаха да издържат и макар и формално, се поставиха в услуга на този зловещ октопод. Аз съм убеден, че те не са предприели тази стъпка доброволно, а са били принудени, за да се предотврати по-голяма трагедия в техния личен живот. Убеден съм също така, че никой от тях не е работил против интересите на нашата Майка – Българската православна църква, която отгледа всички нас от невръстни отрочета и ни направи личности. Тези имена, които се изнасят в публичното пространство, са достойни за уважение православни християни, богослови и църковници, работещи всеотдайно за просперитета на Българската православна църква. Ако с някои свои действия те са извършили грях спрямо някого, убеден съм, че овреме са се възползвали от целебното действие на светото тайнство Изповед и само един Бог е в правото си да ги съди.

И за да има наистина гласност и публичност, и за да не се шушука под сурдинка от недоброжелателни люде, Ви моля, заедно с тези няколко мои думи, да публикувате и писмо № КИ-К-11- 11954 от 13. 06. 2011 година - гр. София на Комисията по досиетата, известна официално като: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, което писмо прилагам като прикачен файл.

С уважение,

Вълкан Янев, секретар на Сливенска митрополия

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ

ДО: Вълкан Янев Вълканов

ул. „Добри Димитров" № 30, вх. Б, ап.12 гр.Сливен

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЪЛКАНОВ,

В отговор на Вашето заявление вх. № 4934/ 26.04.2011 г., в което отправяте искане да Ви бъде извършена проверка за установяване на принадлежност към органите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, съгласно чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Ви уведомявам, че:

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка и към настоящия момент не откри документи, установяващи Ваша принадлежност към органите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, съгласно разпоредбите на чл. 25 от горецитирания закон.

София 1000, ул. "Врабча" № 1

Тел: 800-45-00; E-mail: info(g)comdos.bg

 

 

Файлове

« предишна новинаследваща новина »