ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Свещеник от Софийска епархия защити докторат към БАН

29 юли 2011 23:14, Софийска митрополия
Свещеник Георги Десподов

Младият свещеник Георги Десподов от гр. Дупница защити на 29 юли дисертационния си труд на тема: "Причастният репертоар в рилските музикални ръкописи". Защитата се състоя в зала №19 на Етнографския музей в София, организирана от Института за изследване на изкуствата към Българската академия на науките, сектор "Музика", където отец Георги проведе редовна докторантура.

Отец Георги Десподов е завършил Богословския факултет при СУ "Св. Климент Охридски" през 2007 г. с бакалавърска и магистърска степен, след което записва редовна докторантура към Института за изследване на изкуствата към БАН от 2008 г. до декември 2010 г., където работи под научното ръководство на проф. д-р. изк. Светлана Куюмджиева. Бил е клиросен певец в два столични храма - „Св. Петка”- стара и храм „Св. св. Кирил и Методий” на женския пазар. Ръкоположен е за дякон и свещеник в гр. София. Понастоящем е енорийски свещеник в град Дупница.

Дисертацията на отец Георги разглежда причастните песнопения в ръкописите от Рилската певческа школа от ХІХ в. Задачата, която си е поставил младият изследовател, е да се установят авторските причастни песнопения, съставени от творците на Рилската школа и техните преводи на утвърдени и популярни гръцки образци. Специално внимание е отделил на причастните за Преждеосвещената литургия, както и на т. нар. сладкогласни ирмоси. В работата е проследено историческото богослужебно развитие на причастните песнопения, разгледано е мястото на псалмите във Византийския чин на Литургията и по-специално на причастните псалми. Освен от музиковедска гледна точка, авторът е обърнал сериозно внимание и на богословското значение и осмисляне на причастните песнопения и връзката им със св. Евхаристия.

Приносът на настоящата дисертация се състои в това, че тя е единственото засега изследване в съвременната българска медиавистика и литургика на причастните песнопения на Рилската църковно-певческа школа. В хода на изследването са открити 18 уникални авторски причастни песнопения, като са определени и техните автори (монах Атанасий, йером. Неофит Рилски, Ксенофонт, Аверкий, Исай Рилец). Не на последно място е и откритият от свещ. Георги Десподов, непознат до сега на науката, музикален ръкопис от ХІХ в., съставен в Рилския манастир, в който се съдържат причастни песнопения /половината от съдържанието/. Ръкописът е открит в храм „Св. Иван Рилски” в гр. Дупница.

Научното жури с председател проф. д-р. изкн. Кристина Япова представи рецензиите и становищата на научната комисия. Рецензенти на дисертационния труд бяха проф. д-р. изкн. Стефан Хърков от ШУ „Епископ Константин Преславски”, който е изтъкнат учен и познавач на църковната музика в България, и доц. Костадин Нушев, преподавател в Богословския факултет на СУ. Техните рецензии бяха изцяло положителни спрямо труда на докторанта. Свещеник Георги Десподов е първият, който получава научната и образователна степен „доктор” в ИИИзк по новата процедура, затова присъстващите бяха запознати и с трите становища на научната комисия. Пръв прочете своето становище проф. д-р Иван Ж. Димитров от Богословския факултет към СУ, той отправи някои препоръки към докторанта, но цялостната оценка бе положителна. Своите становища прочетоха и проф. Св. Куюмджиена, научния ръководил на отеца, проф. Кристина Япова и доц. Р. Каракостова, които бяха изцяло положителни. Като особено важно достижение в дисертацията бе подчертано съчетаването на музиковедския и богословски подход към предложената тема. Накрая единодушно комисията присъди научната и образователна степен „доктор” на свещеник Георги Десподов.

Сърдечно приветстваме за напредването в научната йерархия благоговейния отец и му пожелаваме усърдие и Божията подкрепа и в пастирското служение.

Текст: дякон Козма ПОПОВСКИ

 

 

Снимки

Новият доктор по музикознание
« предишна новинаследваща новина »