ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Допълнителен прием за Православния богословски факултет към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

14 август 2011 19:32, Българска Патриаршия
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Свободни места в Православния богословски факултет към Великотърновския университет след последното класиране на приетите студенти:

- специалност „Теология” редовно обучение 9 бройки, задочно обучение 7 бройки;

- специалност „Теология и социално служение” редовно обучение 14 бройки, задочно обучение 8 бройки.

Молби за попълване на посочените места се приемат в сградата на Ректората (зала 300) на 30 и 31 юли 2011 г. от 8,30 до 16,30 часа. На 1 август 2011 г. ще бъде обявено класирането. Записване – 2 и 3 август 2011 г.

Условия за кандидатстване:

1. За участие се допускат:

- кандидат-студенти успешно положили конкурсен изпит във ВТУ през 2011 г., валиден за специалността;

- представяне на оценка от държавен зрелостен изпит от 2008 г., 2009 г., 2010 г. или 2011 г. по български език и литература, История и цивилизация или предмети от „Философски цикъл”;

- успешно положен конкурсен изпит в друго акредитирано висше училище, валиден за специалността.

Въвеждат се и допълнителни условия:

2. В молбата специалностите се посочват в определен от кандидат-студента ред.

3. При подаване на молбата се представят оригинал и копие на дипломата за средно образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата веднага след оформянето на документите.

4. Заплаща се такса за участие в кандидатстудентската кампания и класиране – 30 лв.

5. Записаните за студенти през уч. 2011/2012 г. нямат право да участват.

 

 

« предишна новинаследваща новина »