ЛЕСТВИЦА

 

ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Докторска защита в Богословския факултет в София

22 август 2011 23:15, Софийска митрополия
Докторска защита в Богословския факултет в София

На 22 август в сградата на Богословския факултет се проведе първата публична защита по новия Закон за развитие на научния състав в Република България за придобиване на научна и образователна степен „доктор”. Своя дисертационен труд защити гл. асистент Екатерина Атанасова Дамянова, преподавател по Библейска археология и Тълкувание на Свещ. Писание на Стария Завет.

Екатерина Дамянова е преподавател в Богословския факултет от 2001 г. Тя е възпитаник на Богословския и историческия факултети на СУ, които завършва през 1996 г., има специализация в Богословския факултет на Хайделбергския университет в Германия (1998-2000) и във Виенския университет, Австрия (2000, 2005, 2007, 2008). Участва в германска археологическа експедиция в Израел и Йордания през 2003 (Survey в Hirbeth Mazin, Израел 2003). Била е ръководител на две магистърски програми и в момента ръководи трета: „Извори и традиция на Богословието” от 2009 г. Членува в различни научни комисии, асоциации и проекти в България и Германия.

Темата на дисертацията и е: „Тенденции за централизация на култа в Йерусалимския храм през втората половина на VIII в. пр.Хр. (археологическо и екзегетическо изследване)”. В работата се проследява реформата на цар Езекия, нейния исторически контекст, както и мотивите за нейното провеждане.

„Централизацията на култа в Храма е в основата на значението на Йерусалим като свещен град. Богословската й интерпретация има непосредствено отношение не само към религиозната история на Израил, но и към християнството и неговата еклезиология. Православното богослужение, освободено от земни центрове, намира в съсредоточаването на култа в Йерусалим подготвителен момент на централизацията на култа, която вярващите имат в Христос като център на своята вяра” (цитат от автореферата с.30).

Защитата се проведе при открити врати, в Аулата на Богословския факултет, където присъстваха освен научното жури, колеги, студенти и приятели на новия доктор. Председател на научното жури и водещ на процедурата по защитата бе проф. д-р Иван Желев. Останалите членове са: проф. д-р Славчо Вълчанов, проф. протопр. Николай Шиваров - научен ръководител на Екатерина Дамянова, доц. д-р Емил Трайчев, доц. д-р Димитър Попмаринов Киров. След като приветства уважаемото жури и дошлите слушатели, проф. Желев запозна присъстващите с правилата на новата процедура за присъждане на научната степен, както и с научния път, публикациите и участията в научни проекти на гл. ас. Дамянова. Последва представяне на работата от докторантката, която обобщи изводите и научните приноси на хабилитационния си труд. Представянето на автореферата бе придружено с визуална презентация. Според обявения ред следваше прочитането на рецензиите, като пръв направи това проф. Вълчанов и след него представи своята рецензия проф. Желев. Думата бе дадена и на останалите членове на журито, които на свой ред прочетоха своите становища в следния ред - проф. протопр. Николай Шиваров, доц. Емил Трайчев и доц. Д. Попмаринов. Оценките на всеки от членовете на научното жури бяха положителни, с което гл. асистент Екатерина Дамянова бе обявена за доктор на богословието. Текстовете на рецензиите, становищата и автореферата на посочения труд са достъпни за всеки на сайта на университета.

Накрая поздравления към новия доктор отправи и новият декан на Богословския факултет доц. д-р Александър Омарчевски.

И ние се присъединяваме към поздравленията към новия доктор Екатерина Дамянова и ѝ желаем с Божия помощ да достигне до познанието на Истината и висотите на богословието.

Текст: дякон Козма ПОПОВСКИ
Снимки: Весела ИГНАТОВА

 

 

Снимки

Докторска защита в Богословския факултет в СофияДокторска защита в Богословския факултет в СофияДокторска защита в Богословския факултет в СофияДокторска защита в Богословския факултет в СофияДокторска защита в Богословския факултет в София
« предишна новинаследваща новина »