ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

За уникалната изложба „Сиянието на Византия“ разказва проф. Аксиния Джурова

25 август 2011 14:13, Весела Игнатова
22 Международен конгрес за византийски изследвания

В рамките на 22-ия Международен конгрес за византийски изследвания, който се провежда в София от 22 до 27 август, при сътрудничеството на редица международни научни и културни институции, са организирани редица изложби, тематично свързани с мотото на конгреса: “Византия без граници”. Всеки ден след основните доклади, които се представят пред всички участници в аулата на Софийския университет и след провеждане на специализираните кръгли маси в различни аудитории на нашата Алма матер, изследователите медиевисти се отправят към изложбените зали, за да присъстват на поредното представяне и по този начин официалното откриване на тематичните изложби.

В рамките на конгреса ще се представят 14 изложби, които условно са разделени на два вида. Единият вид изложби показват най-важните артефакти, намерени по българските земи от епохата на Средновековието, а другите ще демонстрират творби на християнски художници, показващи връзката им с Византия.

По думите на проф. Аксиния Джурова, съпредседател на организационния комитет на престижния научен форум, за първи път в България се показват толкова много византийски ръкописи - 121 ръкописа от 13 хранилища от Балканите.

Безспорно най-впечатляваща е голямата изложба, наречена "Сиянието на Византия", изложена в Националната галерия за чуждестранно изкуство. Изложбата показва малко познати гръцки ръкописи от балканските страни.

Там могат да се видят 14 ръкописа от VI до XIV век от Албания, част от които са под егидата на ЮНЕСКО. Сред тях са и две така наречени „пурпурни евангелия“. Те са били открити в църква в албанския град Берат. В света са известни общо седем оцелели до наши дни „пурпурни евангелия“ с новозаветни текстове. Ръкописите от Албания са писани със злото и сребро върху пурпурен пергамент, откъдето идва и тяхното название. По-старият е от 6 век, съдържа четирите Евангелия и е един от четирите оцелели архетипа, по които учените правят своите палеографски изследвания. Второто евангелие е от 9 век. По време на Втората световна война то е скрито от един свещеник, който го увива в плат и го поставя в кофа, която полага в апсидата на църквата. По-късно се правят многократно опити да се открие ръкописът, но тъй като свещеникът, който се бил погрижил да го съхрани, умира, дълго време той е в неизвестност. Едва през 1968 г. този изключително ценен паметник на византийското изкуство и култура е намерен в много увредено състояние, след което е реставриран в Китай. Освен текстове, ръкописът съдържа впечатляващи миниатюри на евангелистите Йоан, Марко и Лука. Интересен факт е, че досега само два листа от него са показвани във Ватикана през 2000 година.

Немалка част от изложбата са ценни ръкописи от българския Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Ив. Дуйчев". Един от най-ценните кодекси от центъра е „Изборно евангелие” от 9 век.

Изложбата е предимно с богослужебна литература - евангелия, псалтири, минеи, стихирари. Има ръкопис с ораторска проза, има ръкописи с пророчествата на Леон Мъдри, лекарственик и др.

Проф. Джурова споделя, че целта на тази изложба е не само да се покажат непознати ръкописи (ръкописите от Албания досега не са проучвани и са непознати в действителност за присъстващите византолози на конгреса), но и развитието на орнаменталните стилове, т.е. как в първите ръкописи има само текст, но впоследствие става неговото графично разчленение - добавят се орнаменти и рисунки. По този начин става по-лесно откриването на нужния пасаж от свещенослужителя.

„В изложбата са показани първите най-ранни стилове, които са с цвета на мастилото - графични” - казва проф. Джурова, после преминава към т. нар. „дантелен стил“, после през цветно-византийския стил, който е най-емблематичен и който имитира емайла, и продължава през стила „blue“ - синия стил. Показани са двата периода в развитието на илюстраторската книга по времето на македонския палеологов ренесанс и най-богата е частта, която показва поствизантийския период. Има пищно украсени византийски ръкописи, правени във Влахо-Моравия, от времето когато те са независими. Там се съсредоточават много славянски и гръцки писачи и калиграфи, които създават свои школи и имат последователи и правят последните най-красиво украсени литургични ръкописи.

В изложбата има и ръкопис от един по-късен период, от началото на 18 в., който неслучайно сме показали, като сме го взели от музея на Сръбската православна църква. Той беше представен като „чудото на св. Наум“ и представлява „Устав на задругите“ от Москополе. Те са живели във Виена и с този ръкопис се обръщат към императрицата Мария-Тереза, за да бъдат покровителствани от нея, както ги закриля св. Наум. Така в изложбата се стига до последните ръкописи, които показват секуларизацията на книгата и разделянето с истинската практика на украсената книга през Средновековието“ - каза проф. Аксиния Джурова.

Уникалната изложба „Сиянието на Византия“ ще остане в София до края на м. септември, така че софиянци и гостите на столицата ще могат да я разгледат в криптата на Националната галерия за чуждестранно изкуство.

Текст и снимки: Весела ИГНАТОВА

 

 

Снимки

Откриване на изложба (в средата e проф. Джурова)
« предишна новинаследваща новина »