ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Обзор на семинара „Духовната просвета и катехизация в Църквата” – Варна, 6-7 септември 2011 г.

11 септември 2011 01:37, Варненска и Великопреслaвска митрополия
Семинар „Духовната просвета и катехизация в Църквата”

На 6 и 7 септември 2011 г. във Фестивалния конгресен център на гр. Варна се проведе семинарът „Духовната просвета и катехизация в Църквата”, който бе организиран от Варненска и Великопреславска св. митрополия и се проведе в рамките на 13-ото издание на Седмицата на православната книга. Просветният семинар бе разделен на две основни сесии: пленарна сесия „Православнaтa катехизация в условията на съвременната глобализация и космополитизъм” и работно-дискусионна сесия „Организация, методи, форми и съдържание на православнaтa катехизация и въцърковяване на деца и младежи”.

Семинарът бе замислен като проява, събираща православни духовници и миряни – просветители и катехизатори, които да споделят опита си в сферата на църковно-просветното дело, което БПЦ и сестрите православни църкви осъществяват в системите на църковното и светското образование в своите държави.

Семинарът бе открит от Негово Високопреосвещенство Варненски и Великопреславски митрополит д-р Кирил. Той благодари на всички присъстващи за проявения интерес и отговорно отношение към проблематиката, като отбеляза, че инертността и мързеливостта в обществото много пречат на напредъка на църковното дело за духовно просвещение сред най-малките и младежта. Митрополит Кирил подчерта ключовото значение на предмета Религия в българското училище, което в момента за наше голямо съжаление представлява същински терен на престъпност, агресия и нравствен упадък.

След отправените от митрополит Кирил благопожелания за успех на семинара прот. Василий Шаган даде думата на Негово Преосвещенство Главиницки епископ Йоан, викарий на Варненския и Великопреславски митрополит. По време на доклада си „Ролята на епископа за духовната просвета в съвременния град” епископ Йоан каза, че епископът е друг апостол и че той трябва да е неразривно свързан с епископата на родната Църква по вяра, мисъл, служение и братска любов, защото само така биха могли да се умножават чедата на Църквата за слава Божия.

В своето изложение следващият докладчик Негово Високоблагоговейнство ставр. ик. Силвестър Янакиев подчерта, че вероучителните курсове са най-съществената дейност на енорийския храм след богослужението. Той отбеляза също, че съвременната енория е много различна от древната християнска енория и свързаните с нея 14-о и 15-о апостолско правило. В съвременната енория идват хора от близо и далеч, с най-разнообразен интелектуален потенциал, социален статус и професии, което изисква особена гъвкавост при организирането на просветната енорийска работа. Основното обаче, си остава същото – всички от енорийската и църковно-училищната общност трябва да бъдат едно семейство в Христа, а свещеникът трябва да бъде водещ катехизатор, включително и чрез социалните мрежи, тъй като Бог ще изиска от него плодове на църковна просвета или ще го държи отговорен за липсата на катехизация.

По време на първата дискусия Негово Високопреподобие архим. Хризостомос, протосингел на светата митрополия Йерисос, Св. Гора и Ардамерион – Еладска православна църква, отбеляза, че е особено важно да се изисква от новоръкополаганите свещеници да развиват катехизаторска дейност и че те трябва лично да бъдат викани в митрополията и задължавани да вършат това, за да се изпълнят с чувство за отговорност в областта на просветното поприще. Той разказа за работата при неговата митрополия, към която действат 15 църковни училища по иконопис, дърворезба, везане, църковно пеене и катехизис и през чиито летни лагери за последните 18 години са преминали над 7000 деца. Архим. Хризостом отбеляза, че всяко занимание в църковните школи е форма на катехизация и че към митрополията на Йерисос, Св. Гора и Ардамерион има регулярни квалификационни курсове и семинари за катехизатори и кандидат-катехизатори.

Високопреподобният архим. Емилиянос Казанджидис от манастира „Св. Пантелеймон” в Агиа Ларисис, епархия Димитриада и Алмиру – Еладска православна църква, подчерта, че просветната работа в енорията е въпрос на свещеническа ревност и разказа за сериозното отношение към катехизацията на иноверни и инославни, които желаят да приемат св. Кръщение или да сключат църковен брак с православни. Архим. Емилиян обясни, че към митрополията на Димитриада и Алмиру работи катехизаторско училище, в което кандидатите се обучават от 3 месеца до 1 година и когато бъдат готови, обучаващият ги свещеник информира епископа и той от своя страна благославя те да стават членове на Църквата и да се венчават.

По време на същата дискусия Негово Всеблагоговейнство прот. Хараламбос Теодосис, духовник и катехизатор при храм «Св. Нектарий» и отговорник по въпросите на младежта към митрополията в Атина, Еладска православна църква, разясни, че там те организират огласителни беседи в период от 4 до 6 месеца и след проверка на знанията при казване "Символа на вярата" и "Отче наш" се разрешава приемане на св. Кръщение. Прот. Хараламбос подчерта, че свещениците трябва да използват и развиват многоразличните си дарби, дадени им от Бога, за да служат плодотворно на църковно-просветното дело.

В доклада си „Светоотеческото наследство в съвременната система на катехизация на деца и младежи” архим. Хризостом сподели много ценни богословски и педагогически размисли с присъстващите. Той подчерта, че катехизацията е преди всичко предаване на преживян духовен опит, поради което най-важният елемент в нея е личността на катехизатора. Той или тя трябва да бъдат високонравствени хора с изрядно духовно и богословско устроение, с чист живот, пренасящ сред катехизираните опита на св. отци и на Църквата като цяло. Истинският катехизаторски урок може да се състои и да предизвика у катехизираните желание да се преобразят само ако катехизаторът живее вярата си.

В своя доклад, представен чрез мултимедийна презентация, прот. Хараламбос, заедно с главната си помощничка-катехизаторка Константина Мастрогиани, представи богатата културно-просветна дейност, осъществявана при храм „Св. Нектарий” в Атина. Прекрасната база с обучителни и концертни зали, стадион и басейн допринася за развиването на над 17 вида катехизаторски дейности, които - освен традиционните обучения - включват и ежемесечни родителски срещи в неделя, ежеседмични вечерни младежки срещи в събота, артистични изяви, спортни състезания след Великден, социална и практическа помощ за възрастните в енорията и много други. Така наученото се прилага в истинския живот, което е и същността на православната вяра – действената любов, осъществявана чрез свръзките на мира и делата на взаимна подкрепа. Константина Мастрогиани подчерта, че успехите в катехизаторската дейност принадлежат изцяло на Бога, тъй като без Неговата помощ трудовете ни никога не биха били достатъчни, а усилията ни не биха довеждали до желаните плодове.

В следващите часове на семинара доклади изнесоха ректорът на Софийската духовна семинария Негово Високоблагоговейнство ставр. ик. д-р Захарий Дечев, д-р Десислава Панайотова, директор на Центъра за религиозни изследвания и консултации „Св. св. Кирил и Методий”, и (чрез изчитане от страна на г-н Борислав Аврамов и г-н Емилиян Погончев) свещеник проф. Ян Зозуляк, декан на Православния богословски факултет на Университета в Прешов – Православна църква на Чешките и Словашките земи, и доц. Костадин Нушев – преподавател в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. В докладите на последните двама лектори бяха засегнати въпросите за катехизическото послание на Църквата в съвременния свят и за православните традиции на духовна просвета в делото на йеромонах Неофит Рилски. Във връзка с новопубликувания си научен труд ставр. ик. Захарий Дечев говори за педагогическата игра в обучението по Религия в началното училище, както и за голямото значение на адекватното поднасяне на вероучителния материал спрямо възрастовите характеристики на обучаваните деца и ученици, като даде примери за използването на играта в просветната работа на Църквата от древността до днес. Д-р Десислава Панайотова онагледи своя доклад „Православната катехизация като мисионерско служение в помощ на засегнатите от иноверски и инославни секти и влияния” с множество снимки, чрез които разказа за многообразаната катехизаторска дейност, осъществявана в Енорийския център и ЦРИК при столичния храм „Св. св. Кирил и Методий” (ул. „Г. Вашингтон” № 47). Д-р Панайотова посочи, че ако във всеки от предишните периоди на своето съществуване Църквата е трябвало да полемизира с обозримо количество мирогледни схващания и религиозни течения, то днес тя се опитва да извисява своя глас над шумната и повсеместна проповед на хиляди иноверни и инославни общности. Глобализацията на иноверната и инославната религиозно-сектантска пропаганда е изпълнение на отнапред казаното от Господ Иисус Христос: „Пазете се да ви не прелъсти някой; защото мнозина ще дойдат в Мое име, говорейки: аз съм Христос; и ще прелъстят мнозина. … Много лъжепророци ще се подигнат... Ще се появят лъжехристи и лъжепророци и ще покажат големи личби и чудеса, за да прелъстят, ако е възможно, и избраните” (Мат. 24:4, 5, 11, 24). Д-р Панайотова разказа за 9-те основни школи и дейности, които се развиват при храм „Св. св. Кирил и Методий” с благословението на Негово Високоблагоговейнство ик. Александър В. Георгиев. Всяка от тях има своя принос в предпазването на православните християни от сектантски влияния и във въцърковяването на кръстени и некръстени - просветните курсове, откритите лекции, безплатните консултации, поклонничеството и културната дейност, осъществявани при храма с много ревност и любов.

Катехизаторската дейност при старинния храм „Св. Петка” и при храм „Преображение Господне” (София) подробно представиха и високоблагоговейните ик. Николай Николов и ик. Василий Сарян. Всеки от тях разказа за работата с хора на различна възраст и с различни потребности, осъществявана систематично и вече в продължение на много години при поверените им храмове. Катехизаторски беседи след неделната св. Литургия, занимания с деца и младежи, курсове по гръцки език, летни лагери в Гърция, социална подкрепа с духовно обгрижване за социално слаби, огласителни беседи за желаещите да приемат св. Кръщение и да сключат църковен брак. Със съответните си доклади „Дейности и форми на работа в енорийския Духовно-просветен център” и „Направления и начини за осъществяване на духовната просвета в енорийските църковни училища” ик. Николай Николов и ик. Василий Сарян дадоха много ценни примери за успешното реализиране на духовната просвета в БПЦ, което е и силен импулс за техните събратя свещенослужители да изпълняват своя дълг на духовници-просветители в съвременни условия.

Високосъдържателен доклад изнесе гръцкият гост проф. прот. Георгиос Металинос, Богословско училище на Атинския университет – Еладска православна църква. Говорейки на тема „Енорията – животът на православната църковна общност вчера и днес”, прот. Георгиос Металинос подчерта неизменните и по необходимост съпътстващите ги нови подходи в организирането и духовното обгрижване на енорията, за да бъде тя средоточие на живото Предание на Църквата, среда за спасение на вярващите и извор на преобразяване на обществото.

По време на семинара бяха споделени множество проблеми и идеи за постигане на дълготрайната цел на Св. Синод на БПЦ за въвеждане на предмета Религия в задължителната подготовка на българските деца и ученици в системата на светското образование и за повсеместното възраждане на катехизаторската дейност у нас. Като цяло семинарът бе поредната проява, която пълноценно допринесе за засилване на решимостта на нашите духовници и катехизатори да продължат да работят за осъществяването на тези стремления за слава Божия и за духовна полза и спасение на българския народ.

Текст: Десислава Панайотова
Снимки:Мария Стойкова, Десислава Панайотова, Борислав Аврамов

 

 

Снимки

Семинар „Духовната просвета и катехизация в Църквата”Семинар „Духовната просвета и катехизация в Църквата”Семинар „Духовната просвета и катехизация в Църквата”Семинар „Духовната просвета и катехизация в Църквата”Семинар „Духовната просвета и катехизация в Църквата”Семинар „Духовната просвета и катехизация в Църквата”Семинар „Духовната просвета и катехизация в Църквата”Семинар „Духовната просвета и катехизация в Църквата”Семинар „Духовната просвета и катехизация в Църквата”Семинар „Духовната просвета и катехизация в Църквата”Семинар „Духовната просвета и катехизация в Църквата”Семинар „Духовната просвета и катехизация в Църквата”Семинар „Духовната просвета и катехизация в Църквата”Част от организаторите на семинараСеминар „Духовната просвета и катехизация в Църквата”Архимандрит Хризостом, Гръцка православна църкваАрхимандрит Хризостом, Гръцка православна църкваД-р Десислава ПанайотоваСеминар „Духовната просвета и катехизация в Църквата”Ставр. ик. Силвестър Янакиев - Сливенска епархияСтавр. ик. д-р Захарий ДечевСтавр. ик. д-р Захарий ДечевСеминар „Духовната просвета и катехизация в Църквата”Прот. Хараламбос Теодосис и Константина Мастрогиани - храм "Св. Нектарий", АтинаВтори ден на семинара: проф. прот. Георгиос МеталиносВтори ден на семинараПроф. прот. Георгиос МеталиносВтори ден на семинараВтори ден на семинараВтори ден на семинара
« предишна новинаследваща новина »