ЛЕСТВИЦА

 

ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Успешна публична защита на докторска дисертация в ПБФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

29 септември 2011 10:11,
Защита на докторска дисертация в ПБФ на ВТУ

На 28 септември в четвърта аудитория на Православния богословски факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” се проведе публична защита на докторска дисертация на свещ. ас. Павел (Павлин) Петров Събев. Дисертацията озаглавена „Есхатологически аспекти в Посланието на св. ап. Павел до евреите” с научен ръководител доц. д-р Емил Трайчев Стоянов бе успешно защитена.

В началото на публичната защита председателят на научното жури доц. д-р Димитър Попмаринов Киров запозна присъстващите с автобиографията на свещ. Павел. Дисертантът е завършил висшето си образование през 2004 г., а магистратура през 2005 г. с магистърска теза ”Страданието на праведника и Божията справедливост в книга Йов”. През 2006 г. след спечелен конкурс за редовен докторант по Нов Завет при катедра ”Библейско и систематическо богословие” на ПБФ при ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий”, започва своите проучвания по темата на дисертационния си труд.

Научно–изследователската му дейност включва: установяване границите на съвременната дискусия върху есхатологията в посланието; проучване на извори свързани с епохата и рецептивна библиография върху посланието; изследване текста на посланието в неговия оригинален език и сложна интертекстуалност, изискваща проучване и на старозаветни текстове в техния оригинален езиков вариант (еврейски) и в гръцкия им превод (Септуагинта).

Успоредно с изследователската си дейност е осъществявал възложената му от катедрата педагогическа дейност, свързана с провеждането на упражнения по следните академични дисциплини: ”Въведение в Новия Завет”, ”Тълкувание на Новия Завет”, ”Патрология”, ”Апологетика”, ”Християнска етика”, ”Аскетика”, ”Догматика”, ”Нехристиянски религиозни учения”, преддипломна педагогическа практика.

След спечелване на асистентски конкурс през 2008 са му възложени лекции по академичната дисциплина ”Въведение в Новия Завет”. Освен осъвременяването на лекционния курс на проф. Хр. Гяуров, подготвя лекционен курс по предложените от него свободноизбираеми дисциплини ”Въведение в богословието на св. ап. Павел” и ”Новозаветни аспекти на социалното служение”.

Участва в следните научни форуми: научно – изследователски проект ”Biblica et Patristica” (2008-2011); научна конференция ”Библията в България” (18.12.2007, В. Търново); ”Русская эмигрантская литература и искусство в европейском контексте”(9-10.12.2010, София); Семинар за систематическо богословие на преподаватели и докторанти от богословските факултети при СУ ”Св. Климент Охридски” и ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий” (3-5 декември, 2010 г).

След прочитането на автореферата от свещ. Павел последва четенето на две рецензии (на доц. д-р Димитър Киров и проф. д-р Иван Желев) и три становища (на проф. д-р Славчо Вълчанов Славов, доц. д-р Любомир Ганчев Тенекеджиев и доц. д-р Емил Трайчев Стоянов).

Членовете на научното жури и присъстващите зададоха въпроси на дисертанта, на които той отговори изчерпателно и аргументирано.

В заключение членовете на научното жури гласуваха явно за присъждането на свещ. Павел (Павлин) Петров Събев на научната и образователна степен „доктор по богословие”.

Тази защита освен лично морално удовлетворение от успешно защитения научен труд е и радост за целия ПБФ на ВТУ, както и цялото ни родно православно богословие.

Честитим на свещ. д-р Павел Събев защитената дисертация!

 

 

Снимки

Защита на докторска дисертация в ПБФ на ВТУЗащита на докторска дисертация в ПБФ на ВТУЗащита на докторска дисертация в ПБФ на ВТУСвещ. Павел СъбевЗащита на докторска дисертация в ПБФ на ВТУ
« предишна новинаследваща новина »