ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

ЗА КОЙ ЛИ ПЪТ...14 години не стигнаха на Христо Латинов да повтаря едни и същи клевети

03 октомври 2011 09:30, Ловчанска митрополия
Ловчанска св. митрополия

На 23.08.2011 г. в телевизионното предаване “Църквата на мълчанието” участва богословът Христо Латинов, който за пореден път си позволи да оклевети Ловчанския митрополит Гавриил по повод сключени договори между Отдела за външни църковни отношения при Московската Патриаршия на Руската православна църква и Софийска св. митрополия, с които е постигнато споразумение да бъдат преведени от Софийска св. митрополия по сметка на РПЦ в БРИБ (Българо-руска инвестиционна банка) първоначално 2 000 000 щ.д., а впоследствие още 1 500 000 щ.д.

Реално са преведени суми на по-малка стойност – толкова, с колкото е разполагала Софийска св. митрополия.

Тези суми са били получени от Софийска св. митрополия във връзка с учредено право на ползване върху недвижим имот в полза на Българо-Руската инвестиционна банка, сключени през 1995 г. и 1996 г. - 1 300 000 щ.д. и 800 000 щ.д. Договорите са за вещно право със срок от 10 години и парите са получени предварително.

ВРЕМЕТО НА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИТЕ ОБЯСНЯВА МОТИВИТЕ, РЪКОВОДИЛИ СОФИЙСКА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ ДА ГИ СКЛЮЧИ - ВРЕМЕ НА ИНФЛАЦИЯ И РАЗКОЛ.

Тази фактология се спестява обаче от Христо Латинов, за да е по-силна клеветата и по-изопачена истината.

Чрез сключването на тези договори Българската православна църква не само че не е била ощетена, а напротив, тя е имала възможност да запази приходите си във валута тогава, когато един долар стигаше до стойност 3500 лв., и когато разколниците имаха регистриран Булстат и злоупотребяваха с имуществото и парите на Църквата.

До настоящия момент не е доказана злоупотреба от Държавен финансов контрол при Министерството на финансите с нито един лев от преведените суми в БРИБ.

Извършената ревизия установява, че те винаги са били теглени след решения на Епархийския съвет на Софийска св. митрополия и използвани по предназначение в съответствие с тези решения. Решенията са били утвърждавани от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Максим. Благодарение на тези средства в трудните тогава години на инфлация и разкол са осигурявани заплатите на свещениците.

Така че милионите на Църквата не само, че не са използвани, за да финансират Руската православна църква, както се твърдеше от участниците в предаването “Църквата на мълчанието”, а напротив - използвани са за оцеляване на светата ни Църква в онези трудни за нея години - години, в които чрез правни и фактически действия политическата власт толерираше разкола в България и използваше всички средства, за да руши авторитета на Църквата и чрез създаденото двувластие да я лиши от възможността нормално да стопанисва имуществото си.

Цитираме писмо на Директора на Дирекцията по вероизповеданията към Министерския съвет от 08.11.1999 г.: “Във връзка с Вашето запитване, Дирекция по вероизповеданията в Министерски съвет е длъжна да Ви уведоми за следното: С решение № 130/05.03.1997 г. Върховен административен съд на Република България е прогласил нищожността на регистрацията на Светия Синод с председател Патриарх Максим. Като последица от посоченото решение НСИ е отнел Булстата на Софийската Митрополия, която същият е представлявал. Правото да представляват Българската православна църква и нейните местни поделения имат само нейните органи на управление, регистрирани по реда на чл. 16 от Закона за изповеданията, централните им ръководни органи - от Дирекцията по вероизповеданията, а местните органи - от Кмета на съответната община. Със заповед № РД-09-154 от 26.03.1997 г. на Кмета на гр. София като Софийски Митрополит е регистриран Негово Високопреосвещенство Инокентий с всички произтичащи от гореказаното правомощия. “

На 26.03.1997 г. е регистриран като Софийски митрополит Инокентий, а на 05.03.1997 г. е прогласена нищожността на регистрацията на Светия Синод с председател патриарх Максим.

Първият договор за превод на суми е сключен на 04.04.1997 г. – съпоставката на тези дати говори най-красноречиво за това дали Българската православна църква е била донор на Руската православна църква, или е проявила мъдрост, за да съхрани приходите на Църквата и да ги използва за оцеляването й в онези трудни години.

Заслужава си да припомним, че през 1997 г. част от имотите на БПЦ, не без участието на Христо Латинов, бяха превзети от разколниците, както и бяха присвоени от тях суми, принадлежащи на БПЦ.

Христо Латинов заяви, че мотивът да не се търси наказателна отговорност за тези договори бил фактът, че Църквата е отделена от държавата - вечно смешния мотив за него. Да, Църквата в България наистина е отделена от държавата - духовната и светската власт са независими една от друга, но във времето на разкола представители на политическата власт репресираха БПЦ и й пречеха да съществува нормално.

Тази фактология ни мотивира да твърдим, че изявлението в предаването “Църквата на мълчанието” има характер на клевета: че Църквата ни била “финансов донор” на Руската православна църква.

Преводът на сумата сам по себе си не сочи донорство, защото сумите по тази сметка не са използвани от Руската православна църква, а само за нуждите на Българската православна църква. Латинов обаче не проследява движението по сметката във времето, нито сочи за какво са използвани теглените суми. За да оклевети Ловчанския митрополит, като внесе съмнение за злоупотреба с тези средства, той сочи правомощието му да тегли по 17 000 долара на ден от сметката. Този факт - така поднесен на аудиторията - без да се анализира по какъв начин е упражнявал това си правомощие Ловчанският митрополит Гавриил (в онзи период протосингел и викарий на Софийския митрополит), цели да мотивира разбиране за злоупотреба с власт. Всъщност в онова време, при липсата на легитимно съществуване на Софийска св. митрополия, това е било единственият възможен начин да се съхрани имуществото на Църквата и следователно, поведението на ръководството на Църквата тогава следва да се възприеме действително като чудо, но не в ироничния смисъл, с който се определят коментираните договорености от участниците в предаването “Църквата на мълчанието”.

Липсват каквито и да било доказателства за злоупотреба с тези суми.

В решение № 7-9/15.11.2000 г. на Върховния църковен съвет, адресирано до Негово Светейшество Българския патриарх Максим, е посочено, че: “Ревизията констатира само факти и обстоятелства, които не са окачествени като неефективни и незаконосъобразни. Няма определена вина на длъжностни лица. Ревизията не установява факти с наказателноправни последици от гледище на държавното право.”

Тези констатации Върховният църковен съвет на БПЦ прави, след като се запознава с писмото на Началника на Главно управление на Държавен финансов контрол при Министерството на финансите, придружено от заключение на финансовата ревизия по ревизионен акт № Р-1061 от 02.08.2000 г.

Според Латинов със сключването на коментираните от него договори е нарушен чл. 25 от тогава действалия Закон за вероизповеданията. С това твърдение той отново цели да обвини Ловчанския митрополит Гавриил, че е злоупотребил с властта си на викарен епископ на Софийска св. митрополия. В чл. 25 от ЗВ /отм./ е посочено, че: “Чл. 25. Изповеданията, които имат имущества в чужбина, се представляват при сключване на спогодби за тия имущества от Министерството на външните работи на Народна република България. Последното също така защищава и религиозните интереси на българските граждани в чужбина.”

Според нас този текст е неотносим към съдържанието на сключените договори и не намира по отношение на тях приложение. В тях не са посочени конкретни имущества на Софийска св. митрополия, които се намират на територията на Русия, за да е необходимо тя да се представлява от Министерството на външните работи. (Софийската св. митрополия никога не е имала и няма имущества в Русия).

В тези договори са посочени дейностите, за които ще се използват преведените средства. Конкретизирано е, че ще се използват за ремонт и преустройство на сгради, ако Софийска св. митрополия придобие такива на територията на Русия, защото е известно, че към момента на сключване на договорите Софийска св. митрополия не притежава недвижими имоти на територията на Русия. Посочено е още, че ще се развива просветителска, издателска и научно-приложна дейност.

Благодарение на договорите с РПЦ Софийската митрополия спаси финансовите си средства от двадесетократното стопяване от инфлацията, защото ги държеше във валута, и ги съхрани да не бъдат обсебени от разколниците.

В посоченото предаване се зададе въпрос: „Къде са контролните държавни органи и има ли такива?” Въпросът се задава повече от едно десетилетие след като държавните органи официално са приели, че не са налице условия за търсене на наказателна отговорност във връзка с горецитираните договорености.

Този въпрос се задава от Латинов не само в това предаване, а години наред за кой ли път в различни медии и целта, която се преследва е една - да се руши авторитетът на каноничната Българска православна църква и нейните служители.

След като неколкократно Негово Високопреосвещенство Ловчанският митрополит Гавриил е предупреждавал г-н Христо Латинов да не клевети, смятаме че владиката има пълното морално и юридическо право да заведе дело срещу него в съда.

ЛОВЧАНСКА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ
Секретар: прот. Любомир КАЗАШКИ

 

 

« предишна новинаследваща новина »