ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Църковна трапезария при храм „Св. Йоан Рилски” - град Търговище

14 март 2012 11:37, Варненска и Великопреслaвска митрополия
Църковна трапезария при храм „Св. Йоан Рилски”

Християнската любов към ближните има за своя необходима проява милосърдието. Който обича истински ближния си, като го види в нужда и страдание се стреми да го подпомогне.

Любов, която остава бездейна, когато ближният се нуждае от помощ и подкрепа, е измамна, фалшива. „Само делото – пише Гьоте – доказва силата на любовта”, потвърждавайки думите на св. апостол Яков - "вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва" (Як. 2:17). Най-красивият плод на християнската любов към ближните е християнското милосърдие. Чрез него християнската любов към ближните показва своята сила и своето превъзходство пред хуманността и филантропията, която най-често се изразява само във въодушевени декларации и съвсем рядко в истински дела на милосърдие. Една от основните задачи на Църквата е за облекчаване съдбата на бедните и нуждаещите се. Днес тя трудно може да проведе благотворително дело, поради тежкото финансово състояние, в което се намира. Но благодарение на милосърдни християни родната ни Църква изпълнява част от ролята си, за която е призвана.

През 1997 г. по идея на църковния настоятел Пламен Ангелов при храм „Св. Йоан Рилски” в гр. Търговище създадохме благотворителна трапезария за бедни и немощни наши съграждани, които получават топла храна всеки ден. Редовните щедри дарители, с които започнахме издръжката на трапезарията, бяха Григор Иванов, който и до днес продължава да дава своята лепта, Петко Матеев, Енергия АД. По-късно се явиха и други дарители с еднократни дарения – Община Търговище, Колю Георгиев, д-р Йордан Симеонов, Надежда Желязкова, Янка Бахчеванова, Стефан Матеев.

Към този момент трапезарията наброява 70 човека и се издържа от трима дарители – Григор Иванов, Пламен Ангелов и Николай Даскалов, фирма „Хлебопроизводство и сладкарство” с директор Пламен Господинов дарява всеки ден хляба към храната. Тези дарители проявиха християнско благоразумие, подпомагайки действително нуждаещите се и за тяхна полза, с „плод на щедрост, а не на скъперничество”, защото, „който сее скъдно, скъдно ще пожъне, а който сее щедро, щедро ще пожъне”. В СИБАНК имаме дарителска сметка, която се поддържа без такса за обслужване.

ЦН "Св. И.Рилски" гр. Търговище

IBAN - BG36BUIB98881030198000

BIC - BUIBBGSF

Бог да благослови тези наши дарители, за да може да поддържаме трапезарията, докато има нужда!

Текст: ставр. ик. Славчо Проданов, председател на Църковното настоятелство към храм „Св. Йоан Рилски”, гр. Търговище
Снимки: г-жа Валентина

 

 

Снимки

Църковна трапезария при храм „Св. Йоан Рилски”Църковна трапезария при храм „Св. Йоан Рилски”Църковна трапезария при храм „Св. Йоан Рилски”Църковна трапезария при храм „Св. Йоан Рилски”Църковна трапезария при храм „Св. Йоан Рилски”
« предишна новинаследваща новина »