ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Писмо на Негово Високопреосвещенство Неврокопски митрополит Натанаил

21 юни 2012 14:48, Българска Патриаршия

ДО НЕГОВО СВЕТЕЙШЕСТВО

БЪЛГАРСКИЯ ПАТРИАРХ

МАКСИМ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВЕТИЯ СИНОД

СОФИЯ

ВАШЕ СВЕТЕЙШЕСТВО,

Повод да пишем настоящото ни писмо е обаждането по телефона на мнозина православни християни от епархията и извън нея, които са се съблазнили от решението на Светия Синод, взето в заседанието му на 14 юни 2012 г., прот. № 16 и публикувано в същия ден на официалната интернет страница на Българската православна църква – Българска Патриаршия.

Отворихме официалната интернет страница на БПЦ – БП и прочетохме повода и взетото решение, което цитираме: „За да не се създава съблазън и смущение в обществото, Св. Синод преразгледа решението си от 24.01.2007 г., прот. № 3 – пълен състав, и в светлината на св. православна традиция, в която съществува молитва за ктиторите, дарителите и благоукрасителите на св. храмове и манастири, отменя решението, взето в заседание на Св. Синод от 24.01.2007 г., прот. № 3 – пълен състав.

На следващо заседание Св. Синод ще разгледа и приеме строг регламент и правилник за даване в бъдеще на отличието „архонт”.

Дотогава никой да не бъде отличаван с отличие „архонт” от страна на епархийските митрополити.

Това решение да бъде публикувано в официалния сайт на БПЦ – БП.”

На Вас и Високопреосвещените митрополити на Светия Синод е известно, че поради здравословни причини още не сме взели участие в заседанията на редовната юнска сесия през настоящата 2012 година.

Не сме присъствали на заседанието и не знаем как се е стигнало до това решение. Не осъждаме и не оправдаваме никого. Това право е на Бога.

Архиерейската ни съвест, обаче, е смутена и възмутена от горното решение. Още в първия абзац на решението си Светият Синод като преразглежда решението си от 24.01.2007 г., прот. № 3 – пълен състав и го отменя, създава съблазън и смущение не само в обществото, но и сред вярващия народ.

Повече от смущение буди обстоятелството, че се създава практика да се отменят принципни решения на Светия Синод с оглед определени случаи и определени личности, което поставя под съмнение авторитета на Светия Синод, който основава своето начало на съборността и стабилност на взетите решения, което означава и предвидимост на действията на Светия Синод за вярващите и обществото.

Не е уместно да се прави сравнение със „св. православна традиция, в която съществува молитва за ктиторите, дарителите и благоукрасителите на св. храмове и манастири” и архонтството. Архонтството е нововъведение и чуждо на православната традиция в Родната ни Църква.

Страхуваме се, че с отмяната на решението на Светия Синод от 24.01.2007 г., прот. № 3 – пълен състав с прот. № 16 от 14 юни 2012 година, както и какъвто и „строг регламент и правилник” да приеме Светият Синод за даване в бъдеще на отличието „архонт”, съблазънта, създадена с това решение ще си остане.

С това решение Светият Синод на Българската православна църква – Българска Патриаршия:

1. Унижава великата добродетел на храмостроителството от чисти подбуди.

2. Трябва да преработи молитвите, които Светата Православна Църква е въвела в богослужебния чин „за ктиторите, дарителите и благоукрасителите на светите храмове и манастири” и да го замени с „архонтите” – термин, който включва в себе си друго съдържание.

3. Възкресява изчезналия и в Римокатолическата църква институт на индулгенциите – защото по този начин ще се заблуждават човеци да си купуват измислени благороднически титли чрез построяване на храм.

4. Разделя човеците и вярващите на „благородни” и „неблагородни – прости, обикновени” и то чрез унаследяване.

5. Спомага на човеци да бъдат завладени от гордостта и суетата и носи отговорност за душите на тези хора. Отрича на дело Господните слова: „милостинята ти да бъде скришом; и твоят Отец, Който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве” (Мат. 6:4). Отрича небесната награда.

На основание горното заявяваме, че се разграничаваме от това решение на Светия Синод и няма да се съобразяваме с него. Колкото време Господ ни дарува по Своята милост да оглавяваме богохранимата ни Неврокопска епархия, нито ще произвеждаме в „архонтство” когото и да било и за каквито и да било заслуги към светата ни Православна църква в диоцеза на епархията и извън нея.

За пореден път оставаме с убеждението, че с такива решения се създават поводи за нови разцепления. Кому е нужно днес това?!

Иисус Христос казва: „Горко на оногова човека, чрез когото съблазън дохожда” (Мат. 18:7). Ние, членовете на Светия Синод, сме длъжни преди всичко да не даваме повод за съблазън, а да пазим АВТОРИТЕТА и ЕДИНСТВОТО на БОЖЕСТВЕНАТА ИНСТИТУЦИЯ – ПРАВОСЛАВНАТА ЦЪРКВА в диоцеза на Българската православна църква – Българска Патриаршия, защото в Нея всички се СПАСЯВАМЕ. Да не забравяме какви обети сме дали по време на епископската ни хиротония. Да утвърждаваме милия ни православен български народ в истините на светата православна вяра и го укрепяваме в родолюбивия дух и традиция на нашите предци за спасение.

Надяваме се и се молим Бог да устрои нещата в Светия Синод тъй, че в бъдеще при взимане решения дори и в най-дребното, да не даваме повод за съблазън, за да се окажем наистина и пред Бога православни епископи и пастири, които са готови да положат душите си за Божието стадо (Йоан. 10:11), а не да го пръскат.

Препоръчваме се на първосветителските Ви молитви и оставаме на Ваше Светейшество в Христа брат,

НЕВРОКОПСКИ МИТРОПОЛИТ НАТАНАИЛ

 

 

« предишна новинаследваща новина »