ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

12 ЮЛИ - ПРИЕМЕН ИЗПИТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ТЕОЛОГИЯ” КЪМ ШУ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

22 юни 2012 13:44, Варненска и Великопреслaвска митрополия
ШУ  “Епископ Константин Преславски"

НА 12 юли е приемният изпит за специалността "Теология" към Шуменския университет “Епископ Константин Преславски".

И тази година кандидатстудентската кампания е с акцент върху богослужебно-практическите дисциплини.

За пълноценното участие в богослуженията на светата Православна църква специалността “Теология” към Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” предлага следната прекрасна възможност: усвояване на богослужебния ред и църковното пеене. За постигането на тази цел се преподават долупосочените дисциплини:

♦ БОГОСЛУЖЕНИЕ;

♦ ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКО ПЕЕНЕ И ЧЕТЕНЕ;

♦ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИК;

♦ ЛИТУРГИКА;

♦ ЦЪРКОВНО ПРОПОВЕДНИЧЕСТВО

Към шуменския храм “Св. Възнесение” е обособена учебна аудитория за студенти-теолози. Там се провеждат както редовни часове по учебния разпис, така и извънучебни занятия за усвояване на богослужебния ред и църковното пеене. За тази цел са на разположение: богослужебни книги; певчески сборници; учебни аудио- и видеозаписи и други нагледни материали в помощ на практическото обучение.

С благословението на Негово Високопреосвещенство Варненския и Великопреславски митрополит Кирил и на Негово Преосвещенство Главиницкия епископ Йоан, бивш началник на богослужебния отдел на Св. Синод, а в настоящия момент – викарий на епархийския архиерей в гр. Шумен, в храм “Св. Три светители” се извършват всекидневни вечерни и утринни богослужения. Постоянното присъствие и участие на епископ Йоан във всекидневните и празничните църковни служби, както и компетентното му съдействие, създават благоприятни условия за формирането на студентите-теолози като добри познавачи на богослужебния ред и като изрядни църковни певци и четци. В това отношение клиросът се явява незаменима школа за църковните практици.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА “ТЕОЛОГИЯ”:

В рамките на специалността се осъществява учебна дейност по редица основни, специализиращи и допълнителни дисциплини. Студентите получават фундаментална подготовка по следните основни дисциплини: Въведение и Тълкуване на Стария и Новия Завет, Догматическо богословие, Обща история на Църквата, Християнска етика, Апологетика, Църковно право, Пастирско богословие, Омилетика. По време на своето обучение в бакалавърската степен студентите имат възможност (по желание) да придобият и педагогическа правоспособност чрез изучаване на специален блок от педагогически, психологически и методически дисциплини. Обучението приключва с полагане на практико-приложен държавен изпит. Завършилите получават професионалната квалификация “учител по религия”.

Специалността "Теология" има за цел да подготви обучаваните студенти за тяхната бъдеща реализация като свещенослужители и църковнослужители в системата на Българската православна църква, както и в редица социални сфери. Завършилите специалността могат да работят в областта на вероизповеданията, културата, образованието, в средствата за масова комуникация. Получилите образователно-квалификационна степен бакалавър могат да продължат образованието си за придобиване на магистърска степен.

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ИНФОРМАЦИЯ:

За участие в кандидатстудентския конкурс се подават лично или чрез други лица следните доку­менти:

1. Кандидатстудентски картон (по образец);

2. Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата след оформяне на документите;

3. Лична карта (документ за самоличност).

Документи на кандидат-студенти се приемат от 18 юни 2012 г. до 9 юли 2012 г. включително (без неделните дни) от 8,00 до 16,00 ч.: в гр. Шумен – в Университетския информационен център (Корпус 1); в гр. Добрич – в сградата на Колежа; в гр. Варна – в Департамента за инфор­ма­ция и повишаване квалификацията на учителите или в Бюрата за прием на кандидатстудентски документи в различните градове. Документи, изпратени по пощата, не се приемат.

www.shu.bg; тел. 054/ 830-495, вътр.: 250, 260, 270; 054/ 832-106

e-mail: katedra_theologia_shumen@abv.bg

ПРИЕМНИЯТ ИЗПИТ Е НА 12 ЮЛИ 2012 Г. В КОРПУС 1 НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ОТ 8,30 ч.

Д-р Стефан Стефанов - преподавател в катедра “Теология”

 

 

« предишна новинаследваща новина »