ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

ОБРЪЩЕНИЕ на Община Перник и Духовен обществен съвет относно предмета РЕЛИГИЯ

15 юли 2012 14:54, Българска Патриаршия
Герб на Община Перник

В електронната поща на Официалния сайт на БПЦ-Българска Патриаршия получихме значим документ, изготвен от Община Перник и Духовния обществен съвет. Тези институции безусловно подкрепят усилията на Св. Синод за въвеждане на предмета "Религия" в задължителната подготовка на българските деца и ученици. Благодарим на Община Перник и на Духовния обществен съвет за високоотговорната и правилна гражданска позиция.

Публикуваме пълния текст на Обръщението:

 

До г-жа Ирена Соколова

До г-н Владислав Димитров

До г-н Петър Петров

До г-н Димитър Колев

До г-н Ангел Найденов -

народни представители от 14 МИР - Перник

До Парламентарната комисия по образование, наука и въпросите на децата, младежта и спорта, Народно събрание на Република България

ОБРЪЩЕНИЕ

относно: законодателно уреждане на задължително религиозно предучилищно и училищно образование на българските деца

 

Уважаеми народни представители,

Във връзка с обсъждането и предстоящото приемане на Закон за предучилищното и училищното образование Община Перник и Духовният обществен съвет заявяват пред вас категоричното си убеждение от нуждата за законодателно уреждане на въвеждането на задължително религиозно предучилищно и училищно образование на българските деца.

Опитът от изучаване на Религия като Свободно избираем предмет в училищата и под формата на ателиета в .детските градини на територията на общината през последните 10-15 години ни е показал неоспоримата полза за развитието и възпитанието на децата и одобрението на родителите. По този начин и самите родители чрез децата си получават ценни познания за православието.

На 22 май тази година Перник беше сполетян от тежко природно бедствие – силен земен трус разтърси сградите и смути душите на много хора. Много от тях потърсиха спокойствие и сигурност в православните храмове и при православното духовенство, но и много хора се поддадоха на страх и внушения от прогнозите на самозвани гадатели и ясновидци. Този трагичен случай и множество житейски беди и зли обстоятелства още веднъж ни показаха, че е необходимо специално образование и подготовка за вярата и религията сред подрастващите.

В условията на делегирани бюджети в учебните заведения и на ограничен финансов ресурс в общините смятаме, че обучението на децата в основните културно-исторически аспекти на традиционното за Република България православие и на нравствените изисквания, които то поставя на човека, трябва да стане задължителен учебен предмет. Това ще помогне за моралното съзряване и духовното развитие на децата, ще им даде възможност да получат духовни компетенции за ясни нравствени изисквания и непреходните ценности в живота. Преподаването на Религия в училище ще помогне на децата да се научат да внимават над себе си, над своя вътрешен мисловен свят и над поведението си в обществото, над цялостното си отношение към околния свят.

Философията на Законопроекта за предучилищното и училищното образование е основана върху гарантиране на развитието на детето, но чрез задължителното изучаване на религия ще се привнесат и елементи на формиране на личностни качества, отношение към света, норми и форми на поведение като израз на възпитанието, което е част от развитието на детската личност.

Водени от съзнанието, че чрез познание за православието и другите вероизповедания в страната българските деца ще могат да формират възгледи, убеждения и привички за добро поведение в контекста на общочовешките християнски ценности и в подкрепа на изразеното становище на Светия синод на БПЦ и на мненията на различни родителски общности, още веднъж настояваме да бъде законодателно уредено така, че българските деца да могат да изучават Религия-Православие като редовен предмет в задължителните учебни часове; предметът Религия да влезе в задължителната подготовка по действащия Закон за народната просвета, респективно при приемане на новия Закон за предучилищната и училищната подготовка да намери място в раздел А на учебния план наравно с останалите задължителни предмети; всяко дете да има право да избере изучаването на религията, която съответства на културно-историческите ценности на семейството или на предпочитанията му или пък да избере изучаването на Етика – такава е и концепцията на Св. Синод по въпроса; да се разработят единни образователни стандарти по предмета и да се обезпечи подготовката на преподаватели по предмета Религия-Православие.

В съответствие със светския характер на образованието, обучението по Религия да бъде, както и в останалите европейски държави (Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Исландия, Кипър, Литва, Румъния, Италия, Словакия, Финландия, Холандия, Швеция и мн. др.) в исторически, културен и философски план без провеждане на обреди и ритуали, в съответствие с одобрени от МОМН и Св. Синод на БПЦ-БП държавни образователни изисквания и програми.

Българският народ през вековете е черпил духовни и морални сили, социално единство и благопреуспяване от православната вяра с нейната уникална история, възвишена нравственост и богата култура. Българските деца имат право и нужда заради националната ни сигурност да получат това познание, за да пребъдва нашата България в пътя на родната правда, истината и прогреса.

От името на Община Перник:

Росица Янакиева – кмет

От името на Духовен обществен съвет – Перник:

Илинка Никифорова - председател

10 юли 2012 г.

гр. Перник

 

 

Файлове

« предишна новинаследваща новина »