ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Излезе музикалният сборник „Славянски музикални ръкописи в Рилския манастир”

09 август 2012 00:44, Софийска митрополия
Корицата на сборника

Преди дни в София излезе от печат сборникът „Славянски музикални ръкописи в Рилския манастир”.

Музикалните ръкописи, съхранявани понастоящем в библиотеката на Рилския манастир, чийто брой е над 100, представят най-голямата и най-богатата музикална сбирка от нотирани ръкописи в България. Ръкописите, голямата част от които са писани от български книжовници според запазени приписки в тях, са на църковнославянски език, двуезични (гръцко-църковнославянски), и на гръцки език. По отношение на църковнославянските музикални ръкописи, сбирката е една от най-големите с нотирани славянски ръкописи, съхранявани в европейска библиотека. Рилските музикални ръкописи са особено ценни първо с това, че съдържат всички основни типове нотирани певчески книги, употребявани в богослужебната практика на Православната църква, и второ, че представят хомогенна картина на развитие през един от най-динамичните периоди в историята на Източна Европа – Ранното и Същинското Балканско възраждане от втората половина на ХVІІ до края на ХІХ в. - период, в който се формират нациите на Балканите и в Средна Европа. Като цялостна сбирка тези ръкописи не се познават. Настоящата книга предлага проучването им, както и подробен научен опис на славяноезичните музикални ръкописи в Рилската библиотека. С това се цели да се съхрани голямо културно-национално наследство със значимост в общобалкански и общоевропейски контекст, станало един от най-ярките символи на българската народностно-национална, културна и религиозна идентичност.

Текст: Асен АТАНАСОВ

 

 

« предишна новинаследваща новина »