ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

ДЕКЛАРАЦИЯ относно законопроекта за детето - Кръгла маса, Варна` 2012

14 септември 2012 16:03, Българска Патриаршия
Варненски и Великопреславски митр. Кирил на президиума

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 41 НС

НА Р БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

 

ДО

ПРЕЗИДЕНТА НА Р БЪЛГАРИЯ Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ

 

ДО

МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА Р БЪЛГАРИЯ Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

 

ДО

МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Г-Н ТОТЮ МЛАДЕНОВ

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я от участниците в Кръгла маса «СЕМЕЙСТВОТО, ВЪЗПИТАНИЕТО, ОБРАЗОВАНИЕТО И ЗАКРИЛАТА НА ПОДРАСТВАЩИТЕ» относно Проектозакона за детето

Варна, 11 – 13 септември 2012 г.

 

Ние, участниците в Кръглата маса „Семейството, възпитанието, образованието и закрилата на подрастващите”, призоваваме Министерството на труда и социалната политика да излезе с официална позиция за отхвърляне Законопроекта за детето поради неговото противоречие не само с християнското учение, но и с Конституцията на Република България и Конвенцията на ООН за правата на детето, ратифицирана от Великото народно събрание през 1991 г. Искането ни се дължи особено на факта, че Законопроектът за детето е дискриминационен спрямо българското семейство.

Настояваме за съобразяване на всяка законодателна инициатива в сферата на семейството, родителството и децата със следните приниципи:

1) Признаване на първостепенната отговорност на семейството и родителите за детето – това означава признаване на компетентността на родителите да взимат суверенни решения за отглеждането, възпитанието, образованието и здравето на децата, без държавен стандарт за "правилно" родителство.

2) Признаване на принципа, че социалното включване на децата не може да се осъществи без социалното включване на родителите, че детската бедност не може да се пребори без преборване на бедността в семействата, че правата на детето не може да бъдат гарантирани, без да бъдат гарантирани гражданските права на родителите.

3) Подлагане на широко обществено обсъждане с приоритет на позицията на родителите, местните общности и пазителите на семейните и духовно-нравствените ценности в лицето на традиционните вероизповедания в България. Осигуряване на пълна прозрачност и публичен достъп до информацията за участниците в подготовката на тези проекти като гаранция за силно гражданско участие в общественото управление.

4) Системата за закрила на децата трябва да бъде принципно и законово отделена от системата за социални услуги за семейството и децата.

5) Противопоставяне на тенденцията за превръщане на родителството в професия и за промяна на определението за семейство, които са в противоречие с основните човешки права, с българските духовни традиции, културна и национална идентичност. А те се основават върху възвишеното учение на светата Православна Църква за личността, брака и семейството, което е съхранило българския народ и държава през вековете.

Снимки: Десислава Панайотова

 

 

Снимки

Кръгла маса „Семейството, възпитанието, образованието и закрилата на подрастващите”Кръгла маса „Семейството, възпитанието, образованието и закрилата на подрастващите”Кръгла маса „Семейството, възпитанието, образованието и закрилата на подрастващите”Кръгла маса „Семейството, възпитанието, образованието и закрилата на подрастващите”Кръгла маса „Семейството, възпитанието, образованието и закрилата на подрастващите”Кръгла маса „Семейството, възпитанието, образованието и закрилата на подрастващите”Кръгла маса „Семейството, възпитанието, образованието и закрилата на подрастващите”Кръгла маса „Семейството, възпитанието, образованието и закрилата на подрастващите”Кръгла маса „Семейството, възпитанието, образованието и закрилата на подрастващите”Кръгла маса „Семейството, възпитанието, образованието и закрилата на подрастващите”Кръгла маса „Семейството, възпитанието, образованието и закрилата на подрастващите”Кръгла маса „Семейството, възпитанието, образованието и закрилата на подрастващите”Кръгла маса „Семейството, възпитанието, образованието и закрилата на подрастващите”
« предишна новинаследваща новина »