ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Първа национална учителска конференция на учителите по Религия-Православие - работна сесия`29.09.2012г.

30 септември 2012 20:54, Българска Патриаршия
І НУК на учителите по Религия-Православие

Работната сесия на Първата национална учителска конференция на учителите по Религия-Православие на 29 септември 2012 г. започна с кратко приветствие от страна на Негово Високопреосвещенство Ловчанския митрополит Гавриил, който, като изрази надежда, че денят ще бъде ползотворен, обяви сесията за открита.

Първият доклад бе изнесен от митрополита на Лангада Йоан, представител на Гръцката православна църква (Еладска архиепископия), който запозна участниците със статута, мястото и ролята, което заема религиозното образование в образователната система в Гърция, обичайните аргументи на противниците на религиозното образование и техните опровержения. Той с тревога сподели, че макар в гръцките училища да се изучава "Религия" като задължителен за всички, предметът е подложен на все повече натиск да се превърне от "Вероучение" в "История на религиите" ири "Религиознание". Както и че с нахлуването на емигранти с различни от Православието вероизповедания, в страната се повдига въпросът за премахването на иконите и молитвата от училищата.

Г-н Герман Демидов, от сектор „Религия, образование и катехизация” към отдела при Московската патриаршия, запозна участниците в конференцията с опита от въвеждането на конфесионално преподаване на предмета „Основи на религиозните култури и светската етика”, с модули: Православие, ислям, будизъм, юдаизъм, светска етика и религиознание. Въвеждането на предмета в светските училища в Русия започнало поетапно от началото на 90-те години, първоначално на регионално, а впоследствие и на федерално ниво. Стана ясно, че понастоящем в Русия 42% от учениците изучават светска етика, 30-32% - Православие, 18% - световни религии, 9% ислям, 1% - будизъм и под 1% - юдаизъм. В противовес на най-често отправяното опасение, че изучаването на религия ще доведе до междурелигиозни настроения и конфликти в училището и в обществото, бяха изнесени данни от независимо проучване, според което такива конфликти сред изучаващите религия не е имало, въпреки, че анкетиращите са търсели именно това. В заключение г-н Демидов каза, че духовно-нравственото възпитание на децата не може да се осъществи нито само от държавата, нито само от семейството, нито само от Църквата, а те трябва да работят за това в сътрудничество, взаимно уважение и доверие, в партньорство.

За основните принципи и цели на религиозното образование, как и в каква степен те се реализират в Сърбия и другите страни, над които се простира диоцезът на Сръбската православна църква, говори професор д-р Ивица Живкович. Той запозна присъстващите със статута на предмета "Религия" в образователната система там, развоя на въвеждането му, компромисите, които Църквата е била принудена да направи пред държавата, за да има религиозно образование в светското училище, и направи кратък анализ на резултатите от преподаването на религия.

Бурни аплодисменти предизвика румънският представител Адриан Лемени, който обяви, че в Румъния, където 86% от населението се заявява като православно, подрастващите изучават Религия конфесионално от І до ХІІ клас, както и във висшите учебни заведения. Преподавателите по Религия са заплатени от държавата и имат равни права и статут с останалите преподаватели, а учебниците и учебните помагала по предмета са грижа на образователното министерство. Изключение правят само вероизповедания, които, на дадено място не могат да сформират група с изисквания от закона 12 на брой деца от това вероизповедание. Тогава самото вероизповедание може да осигури преподавател и всичко необходимо за обучението.

Изключително полезни бяха докладите-презентации на г-жа Мери Хохлова - православен методист и педагог (Смоленск, Русия) и на г-жа Хрисанти Булуджа - доктор по педагогика, университетски лектор по въпросите на религиозно образование, главен учител по Религия (Православие) в 16-о училище на Букурещ (Румъния). Двете специалистки посочиха колко е важно църковните просветни усилия да не секват, а напротив – да се засилват, тъй като противниците на предмета "Религия" у нас целят именно това – обезкуражаването на православната ни общност и ръководството на БПЦ. Експертите от Русия и Румъния посочиха, че е особено нужно учителите по Религия да са силно вярващи православни подвижници, които с любов да достигат до децата, преодолявайки всяка съпротива. На административно ниво е изключително необходимо Църквата да разполага с готови принципи, стандарти, програми и учебна документация за обучението по Религия, за да се улесни процесът на взаимодействие с държавата за извършване на така желаната реформа в цялостната образователна парадигма в България.

Последваха презентации на успехите и проблемите в преподаването на Вероучение или Религия в детски градини и училища от различни региони на страната. Бе споделен ценен опит от преподавателите - участници в конференцията и бяха отправени конкретни предложения за подобряване и разширяване на работата им, за по-големи успехи и по-добър обществен прием на религиозното образование.

В хода на дискусията стана ясно колко важна за успеха на учителите по Религия е подкрепата, която те по места получават от Църквата, в лицето на енорийските свещеници и епархийските митрополити. В този ред на мисли Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай предложи: „Конференцията да отправи предложение до Св. Синод да бъде задължена всяка енория да организира църковно училище и където няма възможност да преподава свещенослужителят, заплащането на преподавателя да се поеме от църковното настоятелство при храма. Да се направи нужното, за да се съставят и издадат методически ръководства, помагала и учебници за църковните и светските училища” (като владика Николай пое ангажимента Пловдивска епархия да подпомогне по-бедните епархии в закупуването на нужните им количества). Към епархийските бюджети да има перо за религиозна просвета и образование в помощ на учителите по Религия. Митрополит Николай обстойно говори пред развълнуваното събрание за това, че няма как да не е труден учителският кръст в свят, който мрази Христос и който не иска децата да чуят за Него.

Ловчанският митрополит Гавриил в качеството си на ръководител на Културно-просветния отдел и председател на Работната група по въпросите на религиозното образование при Св. Синод разказа на учителите за интензивните усилия и срещи през пролетта и лятото на настоящата година, в които синодалните представители разясняваха на управляващите най-добрия и подходящ за нашите условия – конфесионалния модел в обучението по Религия с възможност за вътрешен избор между конфесионални и 1 неконфесионален модул. Синодалните представители, разговаряйки с вицепрезидента на Р България г-жа Маргарита Попова, с министър-председателя г-н Бойко Борисов и с министъра на образованието, младежта и науката г-н Сергей Игнатов, с експерти на МОМН, с депутати на образователната комисия в 41-то Народно събрание през м. юли т.г. направиха всичко възможно, за да убедят властимащите, че религиозното образование би следвало да е стратегически инструмент на държавната възпитателно-образователна политика в отговор на потребностите на подрастващите поколения у нас.

Негово Високопреосвещенство Верикотърновският митрополит Григорий призова съвременните български будители - учителите по Религия да се укрепят духовно и да помнят, че Църквата ни още повече ще засилва своята духовно-просветна активност и в тяхна помощ, и че щом Господ ни казва „дерзайте: Аз победих света”, преподавателите по Религия вършат делото на Победилия, Божието дело и не трябва да се отказват от дейността си в училище само заради отказа на „техния” министър да ги подкрепи.

Освен конкретния си опит и успешни практики, които преподавателите имаха възможност да споделят помежду си, общите за всички проблеми и начините за преодоляването им, важна заслуга на тази първа по рода си конференция бе ясно заявената подкрепа на Българската православна църква за преподавателите по Религия-Православие в тяхното изключително важно за Църквата и народа ни благородно дело - религиозното образование на нашите деца и грижата за тяхното възпитание като високоморални и пълноценни личности и граждани на страната ни. Присъстващите на форума архиереи представители на Светия Синод отправиха укрепяващи, вдъхновяващи и насърчаващи преподавателите слова, които ги заредиха с нови сили и вяра, че семената, които те посяват днес, колкото и малки, недостатъчни и незначителни да ни се струват понякога, са посети в добра почва - душите на децата на България, и от тези семена Бог несъмнено ще направи да произрасте нещо значимо и добро.

След предложение на г-жа Румяна Борисова (Духовен обществен съвет, гр. Перник) българските учители по Религия помолиха - и молбата им бе възприета от синодалните архиереи – техни представители изсред участниците в Конференцията да се включат в делегация, която да бъде водена от представители на Св. Синод и да се срещне с министър-председателя г-н Б. Борисов, за да постави този въпрос пред изпълнителната власт за конкретно решаване.

След активни и емоционални разисквания в края на работната сесия участниците в Първата национална конференция на учителите по Религия-Православие се обединиха и около стратегически предложения за внасяне в Св. Синод (вижте документа тук:http://www.bg-patriarshia.bg/news.php?id=87350).

За 30 септември – след св. Литургия - остана приемането на заключителната Декларация на Конференцията (текста вижте в: http://www.bg-patriarshia.bg/news.php?id=87351) и подписването на двата финални документа.

~~~~~~~~~~~~

Още снимки можете да разгледате в Галерията на сайта на Пловдивската св. митрополия, фотограф: Неделян Нешев - http://www.plovdivskamitropolia.bg/galery/category/329-29092012g-parva-natzionalna-konferentziya-na-uchitelite-po-religiya-pravoslavie-gr-hisar.html

Текст: Александра Карамихалева, Десислава Панайотова
Снимки: ставроф. ик. Силвестър Янакиев, ик. Василий Сарян

 

 

Снимки

Културно-просветен отдел при Св. СинодІ НУК на учителите по Религия-ПравославиеІ НУК на учителите по Религия-ПравославиеІ НУК на учителите по Религия-ПравославиеІ НУК на учителите по Религия-ПравославиеСливенски митр. ЙоаникийЛовчански митрополит ГавриилЛовчански митрополит ГавриилПловдивски митр. НиколайПловдивски митр. НиколайІ НУК на учителите по Религия-ПравославиеВеликотърновски митр. ГригорийІ НУК на учителите по Религия-ПравославиеІ НУК на учителите по Религия-ПравославиеЗнеполски еп. ЙоанСтавроф. ик. Нелуц Опря и д-р Адриан Лемени (Румънска ПЦ)Стобийски еп. Наум и Знеполски еп. ЙоанІ НУК на учителите по Религия-ПравославиеГерман Демидов - Руска православна църкваІ НУК на учителите по Религия-ПравославиеПроф. Ивица Живкович - Сръбска православна църкваСтавроф. ик. д-р Захарий Дечев и д-р Десислава ПанайотоваД-р Адриан Лемени - Румънска православна църкваД-р Адриан Лемени - Румънска православна църкваМери Хохлова - Руска православна църкваМери Хохлова - Руска православна църкваД-р Хрисанти Булуджа - Румънска православна църкваД-р Хрисанти Булуджа - Румънска православна църкваПротодякон Кирил Синев, Адриан Лемени, Герман Демидов и Мери ХохловаІ НУК на учителите по Религия-Православие
« предишна новинаследваща новина »