ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Десислава Панайотова спечели делото, заведено срещу нея от Фондация "Изкуството да живееш" на гуру Шри Шри Рави Шанкар

30 ноември 2012 12:16, Софийска митрополия
Храм "Св. св. Кирил и Методий"

Нова победа за Църквата и за всички православни християни в България!

На 20 ноември 2012 г. Софийският районен съд (СРС), 30 състав с председател съдия Любка Голакова постанови своето Решение по иска на Фондация „Изкуството да живееш” (ФИЖ), насочен срещу д-р Десислава Панайотова, директор на православния църковен Център за религиозни изследвания и консултации „Св. св. Кирил и Методий” (ЦРИК).

Фондация „Изкуството да живееш” е клон на Международна фондация „Изкуството да живееш”, основана от индийския гуру Шри Шри Рави Шанкар със седалище в Швейцария. В цял свят въпросната общност е считана от експертите в областта на религиознанието и сектознанието за секта или култ, а редица международни конференции са я включили в списъците с религиозни общности, които притежават признаци на секти от тоталитарен тип.

ЦРИК „Св. св. Кирил и Методий” работи при столичния храм „Св. св. Кирил и Методий” (ул. „Г. Вашингтон” 47) и има за свои водещи задачи да предоставя на цялото ни общество информация и да дава безплатни консултации за дейността на различните религии и сектите в България и по света. С благословението на ик. Александър Георгиев, председател на храма, Центърът развива и много активна катехизаторска работа за преподаване истините на православната вяра и за основните начала в православния начин на живот.

Съдебният иск на Фондация „Изкуството да живееш” от 2010 г. най-общо беше свързан с реакцията на православната общност, с противоречивите оценки на редица медии и родители относно организирания от ФИЖ концерт „Йога Джем” в София през м. октомври с.г. Искът на фондацията в частност бе насочен срещу изявленията на Десислава Панайотова, в които се сочеше, че концертът е рекламиран пред широката българска общественост като средство за борба с младежките зависимости спрямо алкохола, тютюнопушенето и депресията, а всъщност представлява нерегламентирана форма на религиозна пропаганда с цел привличане на нови членове към култа на гуруто Шри Шри Рави Шанкар.

В иска на ФИЖ се поддържа, че твърденията на Десислава Панайотова накърняват репутацията на тази организация, насаждат обществено недоверие към нея и предизвикват публично обсъждане на нейната дейност в България.

Всъщност, в интерес на българското общество изявленията на д-р Панайотова целят да очертаят същинския характер на ФИЖ, чийто религиозен профил в периода 2007-2010 г. не е бил ясно разпознаван от държавните ни институции - при това в същинския му вид на гуру-култ – и затова се е стигнало до регистрацията му по ЗЮЛНЦ и до сътрудничеството на фондацията с редица държавни учреждения, от които тя впоследствие е взимала благодарствени писма – като средство за своето легитимиране пред нашето общество. През изминалите две години обаче Агенцията за закрила на детето, например, не поднови лиценза на ФИЖ.

Религиозният характер на дейността на тази фондация е повече от очевиден. В самите книги на Шри Шри Рави Шанкар, издавани от Фондация „Изкуството да живееш”:

- основни понятия и теми са „Бог”, „божественост”, „карма”;

- молитвата, йогата, медитацията, „мощната” техника Сударшан Крия, сатсанга (медитативно/молитвена сбирка за слушане, обсъждане и разбиране на свещени текстове и слова на гуруто) и ритуалите пуджа (дароприносителни ритуали) са представени като водещи средства за сливане с божественото и са постоянно и горещо препоръчвани от ФИЖ практики за съединяване с Бога;

- основателят на ФИЖ Шри Шри Рави Шанкар неизменно е представян като религиозен и духовен водач и дори като бог. Самото му име представлява фрапантно натрупване на „божествени” прозвища, доколкото съответните санскритски думи се превеждат така: Шри = Господ, Господар, знаменит; Рави = Слънце (Слънчев бог); Шанкар = Блажен (Даряващ пълно блаженство).

Софийският районен съд не възприема изнасянето на такива данни от страна на д-р Панайотова като форма на „дискредитиране” на фондацията-ищец. Затова съдът категорично отхвърли иска на Фондация „Изкуството да живееш” с мотива, че тя по никакъв начин не е доказала, че действията на д-р Панайотова са довели до посочените в исковата му молба вреди.

Погледнато от духовна гледна точка, това съдебно дело срещу Църквата ни бе поредният опит на сектите да заглушат нейния глас, за да не бъде просвещаван нашият народ относно сектантските учения и практики. От стратегическа гледна точка, съдебният иск на Фондация „Изкуството да живееш” бе част от политика, разгръщаща се в световен план, която цели да парализира мисионерската работа на Православната църква, независимо от това в коя част на света е нейното служение, което е подложено на съдебен натиск.

Д-р Десислава Панайотова с почит и най-топла признателност благодари на Негово Високопреосвещенство Ловчанския митрополит Гавриил, който с отеческа загриженост я подпомогна с включване в нейна защита на адвокат Стефка Спиридонова за извеждане на делото до успешен край. Д. Панайотова е изключително благодарна и на Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай, който като истински православен архиерей й даде своята подкрепа, изразена чрез изпращането на Становище по делото в СРС. Десислава Панайотова искрено благодари и на Негово Високопреосвещенство Варненския и Великопреславски митрополит Кирил, който даде благословение служителят на Варненската и Великопреславска св. митрополия г-н Борислав Аврамов да се включи в делото като свидетел. Сърдечна в Господа благодарност заслужава и основният фактор, който осигурява продължаването на дейността на ЦРИК „Св. св. Кирил и Методий” – Негово Високоблагоговейнство ик. Александър Георгиев, председател на храм „Св. св. Кирил и Методий”. Достойно и много полезно бе включването и на останалите свидетели от страна на Църквата: д-р Сашо Мукоски, Митко Иванов, Боян Стефанов и Галя Вълева.

С това свое достойно решение съдийският състав на Софийски районен съд защити от опит за посегателство правото на православните християни в България да изразяват свободно и публично своите мнения по компетентност, както и своите лични убеждения.

Св. Андрее, Първозвани апостоле Христов, моли Бога за нас и ни помагай да не се срамуваме от Христа, а достойно да носим пред човеците името православни християни и смело да изповядваме благовестието за Кръста Христов, който спаси цялата вселена!

 

Текст: Десислава Панайотова
Снимки: Ставр.ик. Силвестър Янакиев, Весела Игнатова, ЕРА

 

 

Снимки

Д-р Десислава ПанайотоваШри Шри Рави Шанкар
« предишна новинаследваща новина »