ЛЕСТВИЦА

За старостта

За старостта

Църковен вестник
Електронното “домашно огнище”

Електронното “домашно огнище”

Александра Карамихалева
С расо в глобализирания град

С расо в глобализирания град

Свещ. Ангел ВЕЛИЧКОВ
Клеветата

Клеветата

Мартин Николов
Иконите на Божията Майка

Иконите на Божията Майка

Митр. Антоний СУРОЖКИ
 

ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Излезе от печат вторият том на Речника на църковнославянския език

04 декември 2012 18:31, Софийска митрополия
Софийска св. митрополия

С радост съобщаваме, че излезе и вторият том (букви П-Я) на Речника на църковнославянския език. С това църковната ни общественост и българската славистика се сдобиха с пълен корпус на лексикалното богатство на богослужебния език.

Автор на речника е известният духовник, учен и преподавател архимандрит д-р Атанасий Бончев (1915-1978). Историята на съставянето и отпечатването му е дълга и изпълнена с трудности и превратности. След решение на Св. Синод на БПЦ се възлага на архим. Атанасий да състави пълен речник на църковнославянския език. Той започва своята работа през 1956 г. в Бачковския манастир и я завършва през 1966 г. в София като сътрудник на Църковно-историческия и археологически институт към БПЦ. Както и самият автор споменава в предисловието към първия том, ценна помощ в началото на работата си е получил от своя учител, известния български славист акад. Стоян Романски.

Крайната равносметка на този достоен за възхищение труд е речник с около 26 000 заглавни думи. Особена ценност на делото на архим. Атанасий е включването на старобългарския облик на църковнославянските думи в речниковите статии, като по този начин се отчита, че основата на църковнославянския е старобългарският език. В статията към всяка заглавна дума е направена семантична разработка, определени са всичките ѝ значения и спецификата на употребата ѝ, а за пълнота и за улеснение, при сравняването с византийски текстове са приведени гръцките съответствия. Също така точно се посочва от кой източник и къде е употребена думата.

Въпреки всичките изброени качества, на Речника на църковнославянския език му се налага да „отлежи” 36 години. Благодарение, обаче, на инициативата на роднини на архимандрит Атанасий и на положения труд от екип на Националната библиотека „Св. Кирил и Методий”, с главен научен ръководител проф. Боряна Христова, през 2002 г. излиза първият том (букви А-О). Вторият том, макар и с известно закъснение, излезе от печат през настоящата 2012 година. Това издание стана възможно с материалната и морална подкрепа на братството от Зографската света обител и с финансиране от фонд „Научни изследвания” към Министерството на образованието, младежта и науката.

Речникът може да се намери в Националната библиотека „Св. Кирил и Методий” и на Софийския международен панаир на книгата (4-9 декември в НДК) на щанда на Редакционно-издателския отдел на НБКМ. Официалното представяне на речника се очаква след 15 януари 2013 г. (за подробности сайта на НБКМ: http://www.nationallibrary.bg ).

Текст: Свещеник Козма Поповски

 

 

« предишна новинаследваща новина »