ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Успешен проект в Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“

08 февруари 2013 15:34, СДС
Презентация на клуб  „История на траките и наследството им”

През тази учебна година Софийската духовна семинария се включи в мащабния проект „Да направим училището привлекателно за младите хора“ или “Училище за себеутвърждаване и подготовка за европейски хоризонти (УСПЕХ)“, който се финансира от Европейския съюз и се осъществява с подкрепата на Регионален инспекторат по образование-София.

Проектът УСПЕХ обхваща четири учебни години и предоставя финансиране на извънкласни дейности с цел създаване на условия за осмисляне на свободното време на учениците в държавни и общински училища. Стремежът е чрез специфичните извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.

По непосредствен начин, с акцент върху интересни теми извън учебния материал и с различен подход учениците се занимават под ръководството на преподавател, като ежеседмично се събират в „клуба по интереси“, както често го наричат, и се запознават и усвояват допълнителни знания в различни направления. Два пъти по време на учебната година те имат представителна изява, по време на която на практика показват с какво се занимават и какво са научили в тези обособени клубове по интереси.

В Софийската духовна семинария през тази учебна година работят три такива клуба-секции: „История на траките и наследството им”, “Здраве и природа“, в която са се включили най-малките софийски семинаристи, с цел да се адаптират към семинарския интернатен начин на живот и режим, и „Български език и култура“, който обхваща етническите българи в духовното училище и има за цел да ги подпомогне в по-доброто усвояване на българския език.

На 6 февруари бе първата изява на секция „История на траките и наследството им”, който се ръководи от един от най-младите преподаватели в духовното ни училище г-н Симеон Благоев, учител по история.

В неговия клуб участват 11 семинаристи, като голяма част са от втори семинарски курс. Ръководителят си е поставил за цел да разшири теоретичните познания и практически да запознае учениците с изключително богатото културно-историческо наследство на тракийските племена.

Работата на клуба се състои в две части - теоретична, която акцентира върху по-задълбоченото изследване на проблемите с етногенезиса, изворите и религиозните вярвания на траките и същевременно се разглеждат въпроси, базирани на най-новите историографски трудове, и практическата част, която насочва вниманието на участниците към непосредственото възприемане на тракийското наследство чрез работа на терен. Идеята на г-н Благоев е работата на клуба да се развива дългосрочно, като в края на първата година от проекта учениците да представят своите интерпретации върху поставяните теми и проблеми, през втората година те да надграждат, с увеличаване на теренната работа и въвеждане в археологическата наука, през третата година членовете на секцията да се запознаят със съседните на траките култури, като хети и елини и т.н.

Първото официално представяне на клуба премина при изключителен интерес. То се състоя в семинарския кабинет по история и на презентацията присъстваха, заедно с участниците, и много ученици от различни курсове, ефимерият - свещеник Божидар Маринов, и много преподаватели. Като специален гост беше и.д.ректорът на Софийската семинария - г-н Д. Костадинов, и координаторът на проекта за училището - г-жа Мариета Иванова.

На присъстващите бяха представени четири презентации. Семинаристите, работили по групи, представиха своите теми с теоретична част - доклад, който онагледяваха с мултимедия, за която старателно се бяха подготвили с подходящи материали.

С бурни аплодисменти бяха възнаградени потрудилите се и заслужено бяха поздравени от г-н Костадинов, който в края на представянето ги поздрави за отличната им работа.

Г-н Благоев сподели, че децата наистина с голям интерес участват в новосформирания клуб по тракология (както накратко се наричат) и не се притесняват да четат академична литература, за да се подготвят за презентациите.

На въпроса ми трябва ли и с какво да се промени начинът, по който днес се преподава история в училищата, младият учител отговаря, че от голямо значение е подходът, с който се представят историческите факти, което прави историческата наука привлекателна и интересна.

„Днешните деца са от поколението на търсещите и искащи да получат бързи отговори младежи. Мултимедията е начин, по който може да се предизвика интересът към историята. Ако ние само представяме и изискваме от тях: „дата, човек и факт“, много трудно ще привлечем нашите вече технически ограмотени деца. Освен това, за да има наистина ползотворен ефект, трябва добре да се балансира между теоретичната и мултимедийната част, за да не би като се подготвят картини и карти, те да станат самоцел без реални знания“.

Пред семинарския „клуб по тракология“ предстои една от най-интересните части на програмата му - запознаване на терен с артефактите, намерени по българските земи. Преподавателят се притеснява, че средствата, отпускани по европейската програма за тази част, са твърде малко и се надява с помощта на дарители да се намерят достатъчно средства, за да могат младите траколози да посетят Казанлък, долината на тракийски царе и Перперикон.

Да пожелаем на добър час и успех на софийските семинаристи в запознаването им с тракийската история и култура и опознаването на артефактите им, запазени по българските земи!

Текст и снимки: Весела Игнатова

 

 

Снимки

Презентация на клуб „История на траките и наследството им”Презентация на клуб „История на траките и наследството им”Презентация на клуб „История на траките и наследството им”Презентация на клуб „История на траките и наследството им”Презентация на клуб „История на траките и наследството им”Презентация на клуб „История на траките и наследството им”Презентация на клуб „История на траките и наследството им”Презентация на клуб „История на траките и наследството им”Презентация на клуб „История на траките и наследството им”Г-н БлагоевПрезентация на клуб „История на траките и наследството им”Презентация на клуб „История на траките и наследството им”Презентация на клуб „История на траките и наследството им”Презентация на клуб „История на траките и наследството им”Презентация на клуб  „История на траките и наследството им”Г-н БлагоевГ-н Костадинов поздравява участниците в клуб „История на траките и наследството им”Г-н Костадинов поздравява участниците в клуб „История на траките и наследството им” Свещеник Божидар Маринов-н Костадинов поздравява участниците в клуб „История на траките и наследството им”
« предишна новинаследваща новина »