07 декември 2023, четвъртък

Св. Амвросий, еп. Медиолански. Св. Филотея Търновска
church

„Философия и богословие” - вторият ден на семинара във Велико Търново

| Автор: Българска Патриаршия

„Философия и богословие”

Днес семинарът за систематическо богословие, който се провежда в Православния център „Проф. Тотю Коев”, продължи по предварително обявената програма с тема на деня: „Философия и богословие”. Модератор бе преподавателят от Софийския богословски факултет Светослав Риболов.

Поради незначително закъснение в часовия график доцентите д-р Иван Христов и д-р Свилен Тутеков не си позволиха да четат подробно подготвените от тях доклади, а като изведоха направените от тях обобщения по темата, навлязоха в директен разговор с аудиторията.

Доц. д-р Иван Христов постави въпроса за многообразието на богословския дискурс и за мястото на философските елементи в него. Той открои три такива елемента: 1) като обсъждане на метода в богословието (посочвайки като пример "Диалектика" от св. Иоан Дамаскин и писмата на св. Григорий Палама до Варлаам), като обсъждане на отделни понятия в екзегезата на Свещ. Писание и Свещ. Предание (като пример бяха използвани текстове от "Шестоднев" на св. Василий Велики и "Амбигви до Иоан" от св. Максим Изповедник) и 3) като език на определен тип богословски разсъждения, като например дискурса за енергиите. В тази връзка бяха поставени за обсъждане въпросите за различието на мистическото богословие от мистичния опит, по-общо – за разликата между богословие и боговидение, за спецификата на естественото съзерцание, за линейността или алтернативността на пътищата на богопознанието.

Доц. д-р Свилен Тутеков обърна внимание на думите на св. ап. Павел до Колосяни, които представляват своеобразна дефиниция на богословието, своеобразен ключ за това що е богословие и как присъства всичко онова, което приемаме за философия: „Гледайте, братя, да ви не увлече някой с философия… според стихиите световни, а не според Христа” (Кол. 2:8). Тоест, апостолът съветва център на философското мислене да не е физиката, както досега, а философията „по Христа”. Защото вече се е открил друг, нов хоризонт на философстването, на любовта към мъдростта – перспективата на Премъдростта, на христологията. Христологизираната философия е философията на богоуподобяването. Цялото дискурсивно усилие на човека следва да обхване всичко - и практическото, и съзерцателното. Философията „по Христа” е единство на praxis и theoria.

След техните изказвания доц. д-р Марияна Булева впечатли със своето изследване на „Богословските идеи за хармонията и тяхното проявление в музиката”. Последваха докладите на по-младите участници. Дискусионната част на семинара приключи с обсъждане на бъдещите взаимодействия в областта на систематическото богословие, а целият ще се разпусне утре, след светата Литургия, която ще се отслужи от прот. Добромир Димитров в храм „Св. Мина”.

Текст и снимки: Анула Христова