14 април 2021, сряда

Св. Мартин, папа Римски (Прежд. лит.) (вечерта ­ Малко повечерие с целия канон на св. Андрей Критски) (Тип. с. 438)
church
† НЕОФИТ ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ

Обръщение на Българския патриарх Неофит по повод Неделя на Всеопрощението и началото на Великия пост

ВЪЗЛЮБЕНИ В ГОСПОДА БРАТЯ И СЕСТРИ,

Със съкрушени сърца и дух на дълбоко покаяние пристъпваме и тази година към чина на Всеопрощението, измолвайки един от другиго прошка за всички грехове – волни и неволни, с които сме оскърбили когото и да било от нашите ближни. И молим Бога да ни дарува този дух на покаянието, защото знаем, че само очистени чрез покайните сълзи ще можем да влезем истински в дългото пътуване, което ни предстои през пустинята на Великия пост – до Седмицата на страданията и до славното Христово Възкресение.

Днес никой не трябва да остане неопростен и непоискал прошка, затаил в сърцето си обида или гняв, защото само чистото и свободно от греха сърце е отворено за Божията благодат. Днес никой не трябва да казва „не мога да простя“, защото само в прошката за нас е възможно докрай да се уподобим на Всемилостивия наш Бог, Който пръв прощава греховете ни и бащински ни кани на Своята богата трапеза. Днес никой не трябва да бъде осъждащ, нито осъден, защото „съдът е дело Божие“ (Втор. 1:17), което не подобава нам, които сме ученици на Господа и Негови „приятели“ (Иоан 15:14-15).

Ето защо, в този свят и благословен ден пръв искам и измолвам прошка от всекиго от вас – духовници и Божи народ на светата ни Православна църква, като на свой ред от сърце прощавам на всички. Такава е Божията свята воля за човека, такова е евангелското увещание: „Не съдете, и няма да бъдете съдени; не осъждайте, и няма да бъдете осъдени; прощавайте, и простени ще бъдете“ (Лука 6:37). Нека думите „простено, прости!“, които в този свят ден ще се изрекат десетки и стотици хиляди пъти, бъдат изпълнени с дълбоко и осъзнато съдържание от всекиго от нас, за да може и подвигът, който ни предстои, да бъде плодотворен, спасителен и от Бога благословен.

По молитвите на Пресвета Богородица, на преподобния наш отец и велик учител в покаянието Йоан Рилски Чудотворец и на всички, просияли в светостта Свои угодници Бог да милва и спасява всички нас!

Леки и спасителни пости!

† НЕОФИТ

ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ


Снимки: