27 ноември 2021, събота

* Преп. Теодосий Търновски. Св. вмчк Яков Персиец. Преп. Паладий (Тип. с. 129)
church
Учебници на Св. Синод

Новите синодални учебници на БПЦ-БП за 6 и 7 клас са одобрени от оценителите на МОН

В Деня на българската духовност, просвета и култура честитим на всички Националния празник 24 май и с радост информираме за следното:

На 21 май 2021 г. в дирекция "Учебници и училищна документация" на МОН бе проведено открито заседание - част от текущия конкурс за учебници по Религия. На него г-жа Пенка Иванова, директор на дирекцията, обяви, че синодалните учебници по „Религия - Християнство-Православие“ са оценени като отговарящи на държавния образователен стандарт. Това придвижва проектите на Църквата към последния етап от конкурса - даването на положителна оценка от учителите по места - за приложимостта на учебниците в практиката.

След като БПЦ изработи и дари в България и чужбина учебниците си за 1. - 5. клас, предстои да предложи на българските учители и ученици още уникални учебници. Желанието на Църквата е да осигури с изрядни учебници по Православие началния и прогимназиалния етап на обучение по Религия за следващата 2021 / 2022 учебна година.

Екипът на Св. Синод отдадено продължава своята работа по учебниците за 8. - 12. клас - в прослава на Св. Троица, с благодарност към нашите първоучители и в полза на българските деца.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


КПО при СВ. СИНОД НА БПЦ -БП


Снимки: