26 май 2024, неделя

† 4 Неделя след Пасха – на Разслабления. Св. ап. Карп. Св. мчк Георги Софийски, Най-нови. Гл. 3, утр. ев. 5, ап. Деян.11:19-30 (с. 25), лит. ев. Ин 5:1-15 (с. 24); [Мчк Георги Софийски, Най-нови – ап. Деян. 12:1-11 (с. 485), ев. Ин 15:17-16:2 (с. 329)] (Тип. с. 334)
church

Богословските ни факултети ще получат ценно ръководство върху био-библиографията на акад. отец-професор Думитру Стънилоае

| Автор: Българска Православна Църква - Българска Патриаршия

Проф. Ангелеску дарява книгата си на Русенска митрополия

Православните богословските факултети в София и Велико Търново, както и катедрите по теология в Шумен и Пловдив ще получат изключително ценно ръководство върху био-библиографията на най-големия православен богослов на двадесети век - академик отец-професор Думитру Стънилоае. Съчинението е в превод на руски език и е озаглавено „Святой отец Думитру Стэнилоае – достойный наследник класической патристики (Био-библиография) ”, изд. Enciclopedică, Букурещ, 2011, 264 стр. Автор е проф. Георге Ф. Ангелеску. Проф. Ангелеску започва описа на био-библиографията на отец Стънилоае под неговото пряко ръководство през последните години от живота на изтъкнатия румънски догматист. Тя е ценно ръководство за преподаватели по богословие, докторанти, студенти.

Авторът понастоящем преподава в богословските факултети в Търговище и Констанца История на античната философия, Патрология и Християнска антропология.

Проф. Ангелеску сподели специално за българския читател следното: „Био-библиографията на отец Думитру Стънилоае представлява фундаментален инструмент в научната работа на всеки богослов в християнския свят. Тя е реално полезна за всички, които желаят да си формират автентичен поглед върху православното християнство, и вярваме, че превеждането й на различни езици е добро предвещание и несравнима визитна картичка зад граница за румънското богословие. Нашият труд съчетава биографията и библиографията на една личност и се старае да ги опише възможно най-автентично и изчерпателно.

В началото на книгата се представят основните аспекти в творчеството на отец Думитру.

Част първа представя неговата биография, разделена на 8 части. Тя представлява постоянно израстване и описва дълголетното творчество, прекъсвано понякога от злобата на комунистическия атеистичен режим. Въпреки че е изпълнен със скромност и монашеска простота, от друга страна - богат на събития, белязани от печата на страданието, които са шлифовали душата му подобно на истински диамант, животът на отец Стънилоае служи за пример от различни гледни точки. Отецът обичаше културата, беше изявен интелектуалец, изповедник до степен на мъченик за вярата в истинския Бог и убеден патриот. Това, което прави впечатление е плодовитостта на неговия живот, изразена в разнообразно творчество, съставено с пълна отдаденост и дълбочина до последната година от земното си битие.

Част втора е убедителна в тази насока. Тя съдържа: книги (54), преводи (42), брошури (19), студии (235), специализирани статии (97), юбилейни и възпоменателни статии (35), предисловия (27), проповеди (13), слова (22), популярни статии (481), бележки, мнения (91), рецензии (27), интервюта по радио, телевизия и в пресата (63), статии, рецензии и различни отзиви за отец Стънилоае в книги (229) и списания (750).

Като приложение са представени докторските дисертации върху богословието на отец Думитру (18), богословите, на които той е бил научен ръководител (8) и тези, на чиито дисертации е бил рецензент (8).

До момента книгата е публикувана на английски, френски, немски, новогръцки и руски:

1. Father Dumitru Stǎniloae, A Worthy Disciple of the Classic Patristics (Bio-Bibliography), în colaborare cu Cristian Untea, traducere de Mihaela Cerasela Bǎnicǎ Enache în colaborare cu Olivia Bǎlǎnescu, Cristian Untea, Ionuţ Chircalan, Editura Enciclopedicǎ, Bucureşti, 2009, 216 p., ISBN 978-973-45-0594-4.

2. Le Père Dumitru Stǎniloae, Un digne successeur de la patristique classique (Biobibliographie), în colaborare cu Cristian Untea, traducere de Ştefania Viorica Rujan în colaborare cu Mihaela Cerasela Bǎnicǎ Enache, Cristian Untea, Elena Chircalan, Editura Enciclopedicǎ, Bucureşti, 2009, 222 p., ISBN 978-973-45-0596-8.

3. Vater Dumitru Stǎniloae, Ein würdiger Nachfolger der klassischen Patristik (Bio- Bibliographie), în colaborare cu Cristian Untea, traducere de Picu Ocoleanu în colaborare cu Remus Marian, Estera Emanuela Anghelescu, Sorin Nicolae Budui, Editura Enciclopedicǎ, Bucureşti, 2009, 224 p., ISBN 978-973-45-0595-1.

4. Ο πατέρας Δημήτριος Στανιλοάε – ένας άξιος διάδοχος της κλασικής πατερικής γραμματείας (Βίο βιβλιογραφία), Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2011, 256 p., ISBN 978-973-45-0635-4.

5. Святой отец Думитру Стэнилоае – достойный наследник класической патристики (Био-библиография), Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2011, 264 p., ISBN 978-973-45-0636-1.

Предстои преводът на книгата на италиански, испански и португалски за промотирането на румънския богослов сред римокатолическите среди в Западна и Средна Европа и латинска Америка”.


Прикачени файлове

Съдържание на книгата [135.31kB]