05 февруари 2023, неделя

Неделя 16 след Неделя подир Въздвижение на Митаря и Фарисея. Св. мчца Агатия (Добра).Гл. 1, утр. ев. 1, ап. 2 Тим. 3:10-15 (с. 299), лит. ев. Лк 18:10-14 (Тип. с. 414) ◯
church

Допълнителен прием за студенти в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

| Автор: Софийска митрополия

Богословски факултет на Софийския университет

За попълване на незаети след окончателното класиране места, субсидирани от държавата и за попълване на незаети след окончателното класиране места за обучение срещу заплащане Софийският университет „Св. Климент Охридски” обявява допълнителен прием на студенти за учебната 2017/2018 година. Това касае и двете специалности в Богословския факултет – „Теология“ и „Религията в Европа“.

Условия за кандидатстване:

Допълнителният прием се извършва в съответствие с Правилника за приемане на студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски” за учебната 2017/2018 година и в съответствие със Закона за висше образование;

В допълнителния прием на студенти за попълване на незаети места, субсидирани от държавата и за попълване на незаети места за обучение срещу заплащане, могат да участват:

• Кандидати, които са участвали в класиранията, но не са приети в рамките на броя на приетите студенти в съответствие с утвърдения капацитет на висшето училище, професионалните направления и на специалностите от регулираните професии;

• Кандидати, които не са участвали досега в кандидатстудентската кампания на Университета, но отговарят на условията за прием.

График за провеждане на допълнителния прием:

Срок за регистрация – от 11 до 15 септември 2017 г. Документите се подават в сектор „Прием на студенти“ – Информационен център, Ректорат.

Необходими документи:

1. Заявление по образец;

2. Копие от дипломата за средно образование;

3. Квитанция за платена такса в размер на 30,00 лв. – заплаща се в Паричен салон на Ректората (северно крило, 4 етаж) или по банков път във всяка търговска банка (без БНБ) на сметката на Софийския университет: БНБ – ЦУ

IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01

БНБ; BIC CODE: BNBG BGSD

4. Служебна бележка с резултат от успешно положен изпит в друго висше училище за учебната 2017/2018 г.

Изпит - Теология (устен) – на 16.09.2017 г. от 9,00 ч. в Богословски факултет;

Класирането на кандидатите от допълнителния прием ще бъде обявено на 19.09.2017, а записването на новоприетите студенти ще стане на 20, 21 и 25 септември 2017 г.

За повече информация вижте официалния сайт на факултета: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/bogoslovski_fakultet2