09 август 2022, вторник

* Св. ап. Матия. Преп. Псой. Св. Самуил, презв.Едески (вечерта вечерня с Молебен канон на Пресвета Богородица) (Тип. с. 393)
church

Излезе от печат брой 1 на "Църковен вестник"

| Автор: Българска патриаршия

CV BR1_2022 .jpg

В 1 брой на „Църковен вестник“ за 2022 г. започваме с традиционното Патриаршеско благословение по повод новата календарна година, както и с преглед на празнични архиерейски богослужения от първите дни на годината (стр. 1, 2 и 8).

На стр. 3 публикуваме две други Обръщения на Българския патриарх Неофит – по повод Освобождението на град София, което честваме на 4 януари, и при освещаването на бойните знамена на Българската армия на 6 януари, Богоявление.

Централна тема на броя е „Съборността на Църквата”, тема обстойно и задълбочено разгледана от Негово Високопреосвещенство Ловчански митрополит Гавриил в доклад, произнесен в рамките на Международна конференция, организирана от Киевската духовна академия в Киево-Печерската лавра на 11 ноември 2021 г. Доклада със заглавие „Съборността като богословска и канонична категория” публикуваме на стр. 1, 4-5 под рубриката „Академичен форум“.

На стр. 5 под рубрика „И рече старецът” ще откриете благодатните слова на стареца Порфирий Кавсокаливит за Църквата, а в „Колонка на редактора” -  размисли за Църквата Христова под заглавие „Неговото Тяло”.

На стр. 6 под рубриката „Достойни архиереи на БПЦ” е продължението на разказа за живота и делата на Охридския митрополит Борис – последния митрополит на нашата Църква в Македония, а рубриката „Подвижници на благочестието” на стр. 7 този път е посветена на светогорския старец Теоклит Дионисиатски.

Църковен вестник" се разпространява в православните храмове и в църковните магазини, както и чрез абонамент.

Цена на един брой - 0,70 лв.

Абонирането се извършва на адреса на издателството: София 1000; ул. "Оборище" №4; Синодално издателство; МОЛ Танка Тончева Христова, или на e-mail: sinizdat@gmail.com с точно упоменаване на адреса на получателя. Средствата се превеждат по пощата или по банкова сметка: УниКредит Булбанк - София; IBAN BG97UNCR96601018147018; BIC код: UNCRBGSF

Отговорен редактор на броя: Александра Карамихалева