20 април 2024, събота

* Акатистна събота. Чудотворна икона „Златна ябълка”. Преп. Теодор Трихина. Св. ап. Закхей. Св. Николай (Жички) (Злат. лит.) (Тип. с. 440)
church

Излезе от печат брой 24 на "Църковен вестник"

| Автор: Синодално издателство

CV BR24_2022.jpg

В последния за тази година „Църковен вестник“, излизащ в навечерието на Рождество Христово, темата на брой 24, разбира се, е за рождението в плът на Господ Иисус Христос.

Патриаршеското и Синодално Рождественско послание;

„Кой и как разбира точната дата на Рождество Христово“ и как е установена датата, на която да се чества събитието, което разделя календара и историята на човечеството на „преди“ и „след“ Рождество Христово;

Празникът Рождество Христово“ и какво носи раждането на Спасителя за човешкия род;

и „За въплъщението“ от св. Атанасий Велики, архиепископ Александрийски, ще ни въведат към духа и съдържанието на големия християнски празник. Материалите четете на стр. 1, 3, 4 и 5.

„Колонката на редактора“ този път е посветена на темата „Какво ме утешава пред лицето на злото“. Стр. 5.

По повод годишнината от подписването на трагичния за България Ньойски договор на 27 ноември 1919 г. под рубрика „История“ публикуваме статията на свещ. Лъчезар Лазаров „За царството на българската култура и единния български народ няма граници“, която поставя важни, актуални и днес въпроси за границите, справедливостта, Великите сили, величието и великодушието. Стр. 6, 7.

За тежкото положение, в което изпада българският народ след репарациите, които страната ни трябва да изплати на съюзниците според Ньойския договор след Първата световна война, е една статия на Ангел Карадаков, провокирана от дописка в „Църковен вестник“ от декември 1922 година. Статията под заглавие „Кризите са съд Божий“ ще откриете на стр. 7.

Сред малкото новини, които намериха място в настоящия празничен брой, публикуваме и Кандидатурите за ръкоположения, одобрени на последното заседание на Светия Синод.

На последната стр. 8 ще откриете традиционния за края на годината Календар за настъпващата Нова 2023 година с най-важните църковни празници.

Отговорен редактор на броя: Александра Карамихалева