25 юни 2024, вторник

* Св. прпмчк Прокопий Варненски. Св. прпмчца Феврония. Преп. Дионисий Атонски
church

Излезе от печат специално издание на „Църковен вестник“, посветено на 120-годишнината на Софийската семинария

| Автор: Синодално издателство

CV BR20-21_2023.jpg

Изданието обединява два броя - 20 и 21 и се разпростира на 16 страници.

Как беше отбелязана бележитата годишнина в деня на небесния покровител на Софийската семинария - св. Йоан Рилски, можете да прочете на стр. 1 и 2. Празничните слова публикуваме на стр. 3, 4 и 5. На стр. 16 ви запознаваме с две събития, организирани от ръководството на Семинарията, във връзка с годишнината.

В настоящото издание на вестника ще си припомним дългата, превратна, драматична, но и славна история на Софийската семинария, чиито предшественици са Петро-Павловската семинария в Лясковец и Самоковското богословско училище.

Събитията около съзиждането на Семинарията, последвалото бързо развитие и забележителен разцвет; годините на войните и разорението й, заграбването на сградите от земеделското правителство на Александър Стамболийски, а по-късно и от комунистическата власт и 40-годишното изгнание на Софийската семинария в Черепиш; до завръщането на Семинарията в София и развитието й до наши дни. Статиите под рубриката „120 години история“ публикуваме на стр. 6-9.

Под същата рубрика публикуваме на стр. 14 и 15 кратки бележки за някои видни семинаристи - писатели, учени, музиканти, обществени деятели, които са само малка част от възпитаниците на Семинарията, дали своя принос в различни области на познанието, културата и общественото развитие.

Своите спомени за годините на управлението си и предизвикателствата пред отговорното им служение споделят четирима от ректорите на СДС от най-ново време. Техните интервюта ще откриете под рубриката „Ректорите споделят“ на стр. 10, 11 и 12. За учебния процес и семинарския живот днес, четете на стр. 13.

Шестнадесетстраничното издание на „Църковен вестник“, посветено изцяло на 120-тодишнината на Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“, е илюстрирано със снимков материал от богатия архив на Семинарията.

"Църковен вестник" се разпространява в православните храмове и в църковните магазини, както и чрез абонамент.

Цена на един брой - 0,70 лв.

Абонирането се извършва на адреса на издателството: София 1000; ул. "Оборище" №4; Синодално издателство или на e-mail: [email protected] с точно упоменаване на адреса на получателя. Средствата се превеждат по пощата или по банкова сметка: УниКредит Булбанк - София; IBAN BG97UNCR96601018147018; BIC код: UNCRBGSF

Отговорен редактор на броя: Александра Карамихалева