07 декември 2023, четвъртък

Св. Амвросий, еп. Медиолански. Св. Филотея Търновска
church

Излезе от печат вторият том на Речника на църковнославянския език

| Автор: Софийска митрополия

Софийска св. митрополия

С радост съобщаваме, че излезе и вторият том (букви П-Я) на Речника на църковнославянския език. С това църковната ни общественост и българската славистика се сдобиха с пълен корпус на лексикалното богатство на богослужебния език.

Автор на речника е известният духовник, учен и преподавател архимандрит д-р Атанасий Бончев (1915-1978). Историята на съставянето и отпечатването му е дълга и изпълнена с трудности и превратности. След решение на Св. Синод на БПЦ се възлага на архим. Атанасий да състави пълен речник на църковнославянския език. Той започва своята работа през 1956 г. в Бачковския манастир и я завършва през 1966 г. в София като сътрудник на Църковно-историческия и археологически институт към БПЦ. Както и самият автор споменава в предисловието към първия том, ценна помощ в началото на работата си е получил от своя учител, известния български славист акад. Стоян Романски.

Крайната равносметка на този достоен за възхищение труд е речник с около 26 000 заглавни думи. Особена ценност на делото на архим. Атанасий е включването на старобългарския облик на църковнославянските думи в речниковите статии, като по този начин се отчита, че основата на църковнославянския е старобългарският език. В статията към всяка заглавна дума е направена семантична разработка, определени са всичките ѝ значения и спецификата на употребата ѝ, а за пълнота и за улеснение, при сравняването с византийски текстове са приведени гръцките съответствия. Също така точно се посочва от кой източник и къде е употребена думата.

Въпреки всичките изброени качества, на Речника на църковнославянския език му се налага да „отлежи” 36 години. Благодарение, обаче, на инициативата на роднини на архимандрит Атанасий и на положения труд от екип на Националната библиотека „Св. Кирил и Методий”, с главен научен ръководител проф. Боряна Христова, през 2002 г. излиза първият том (букви А-О). Вторият том, макар и с известно закъснение, излезе от печат през настоящата 2012 година. Това издание стана възможно с материалната и морална подкрепа на братството от Зографската света обител и с финансиране от фонд „Научни изследвания” към Министерството на образованието, младежта и науката.

Речникът може да се намери в Националната библиотека „Св. Кирил и Методий” и на Софийския международен панаир на книгата (4-9 декември в НДК) на щанда на Редакционно-издателския отдел на НБКМ. Официалното представяне на речника се очаква след 15 януари 2013 г. (за подробности сайта на НБКМ: http://www.nationallibrary.bg ).

Текст: Свещеник Козма Поповски