19 април 2024, петък

Преп. Йоан Ветхопещерник (Прежд. лит.) (вечерта – Малко повечерие с целия Богородичен канон и акатист) (Тип. с. 439)
church

Комисиите на Националния синодален конкурс "Възкресение Христово"-2018 излъчиха победителите във всички раздели

| Автор: Българска Патриаршия

Доц. д-р К. Нушев, д-р Д. Панайотова и д-р П. Христова - ЛИТЕРАТУРА

На 23, 26 и 27 март 2018 г. в сградата на Св. Синод в София се състояха заседанията на трите комисии на църковния Национален конкурс „ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО” - 2018.

Според регламента на конкурса всяка от комисиите разгледа всички постъпили творби в съответстващата им категория: "Литература", "Изобразително изкуство" или "Фотография", като елиминираха творбите, които не отговаряха на конкурсните изисквания:

- съответствие с темата на конкурса;

- вероучителна, граматическа или правописна точност;

- адекватно жанрово изпълнение на творбата;

- допустима техника;

- спазени граници на групата / класа;

- оригиналност, художественост и др.

На 23 март заседава комисията по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО в състав:

1. доц. Йордан Йорданов - председател

2. г-н Антоний Димитров - член

3. г-н Евгений Цанов - член

4. г-жа Пенка Христова - секретар.

Както всяка година, и през настоящата 2018-та в Културно-просветния отдел при Св. Синод бяха постъпили изключително стойностни и красиви творби, което зарадва членовете на журито и то присъди най-високата патриаршеска награда, както и 1-ва, 2-ра, 3-та и поощрителни награди във всички възрастови групи.

На 26 март заседава комисията по ЛИТЕРАТУРА в състав:

1. доц. д-р Татяна Борисова - председател

2. доц. д-р Костадин Нушев - член

3. д-р Десислава Панайотова - член

4. г-жа Кина Златева - член

5. г-жа Пенка Христова - секретар.

Най-добрите литературни произведения в проза и поезия, особено в горните възрастови групи, направиха впечатление на журито със своя богословски и философски характер, което показва, че в България вече расте ново поколение православни младежи и девойки, осъзнаващи дълбочината на св. Православие и божествената красота на Христовото спасително дело. За пореден път в конкурса участваха подрастващи и от чужбина - от Западно- и Средноевропейската ни епархия (вкл. и в надпреварата по Изобразително изкуство), както и българчета, родени и живеещи в Молдова, с което бяха надхвърлени националните рамки на творческото състезание и се открои неговата общоправославна обединяваща значимост.

На 27 март заседава комисията по ФОТОГРАФИЯ в състав:

1. г-н Ангел Карадаков - председател

2. г-жа Нина Комарова - член

3. г-жа Албена Раленкова - член

4. г-жа Пенка Христова - секретар.

Те наградиха творби, добре съчетали българските народни и църковни традиции с православния смисъл и символика на празника Възкресение Христово.

Това е петото издание на Националния конкурс, организиран в чест на Възкресение Христово по решение на Св. Синод, конкурс с най-голям авторитет и с най-хубави награди за малките и по-големи творци. И тази година възрастовите характеристики на участниците се оказаха по-широки от обикновено, защото творбите си в раздел "Литература" изпратиха и ученици от училището в затвора от гр. Бобов дол. Радостно е, че конкурсът на Св. Синод е съумял да ги мотивира да размишляват и пишат върху темата за Възкресението на Спасителя - тема благодатна, утешителна и преобразяваща всяко човешко сърце, което с вяра е пристъпило към нея.

На 4 април 2018 г. (Велика сряда) предстои обявяването на имената на победителите и наградените в синодалния конкурс! Можете да ги проверите на Официалния сайт на Св. Синод в разделите "Новини" и "Важно".

Текст: Десислава Панайотова Снимки: Ангел Карадаков, Пенка Христова