21 май 2024, вторник

* Св. велики царе равноапостолни Константин и Елена (Тип. с. 318, т. 3)
church

Кръглата маса за религиозното образование, организирана от Св. Синод и Софийската обл. управа - будителско начинание с национално значение

| Автор: Българска Патриаршия

Кръгла маса 'Религиозното образование в помощ на българското общество'

Кръглата маса на тема „РЕЛИГИОЗНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО”, организирана от Св. Синод на БПЦ-БП и Областния управител на Софийска област, се проведе при изключителен интерес и с голям успех на 18 май 2010 г. в салона на Софийската св. митрополия.

Събранието на Кръглата маса бе благословено лично от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Максим. Неговата молитва към Света Троица и неговият благослов с пожеланието му за успех на високия форум духовно издигна съзнанието на участниците и ги поведе към една изключително отговорна, вдъхновена и единодушна работа, която продължи през целия ден.

И официалните приветствия, и споделянето на опит по време на Кръглата маса, и дискусионните изказвания бяха изцяло в подкрепа на настояването за възстановяване на обучението по Религия в Задължителната подготовка за предучилищната и училищната възраст. Кръглата маса бе открита от инициатора за нейното провеждане - Негово Високопреосвещенство Ловчанския митрополит Гавриил, който от 2007 г. активно и последователно ръководи дейността на Работната група по въпросите на религиозното образование към Св. Синод. По време на официалното си приветствие митрополит Гавриил посочи, че е изключително радостен от съвместното организиране на Кръглата маса с Областния управител на Софийска област, тъй като това показва, че издигането на статута на религиозното образование се схваща и от държавните ни институции като ключово за напредъка на българското общество и за възраждането на духовността сред подрастващите. Областният управител на Софийска област г-н Красимир Живков подчерта своята благодарност за усилията на Св. Синод да подпомогне държавата в нейното отговорно задължение да полага грижи за духовно-нравственото изграждане на бъдещите поколения и заяви, че ще съдейства изцяло за възстановяването на религиозното обучение в Задължителната подготовка на децата и учениците в България. От името на Председателя на 41 Народно събрание на Р България приветствие прочете г-жа Красимира Симеонова, депутат от парламентарната група на ГЕРБ. Тя каза, че инициативата на Светия Синод и Софийската областна управа е много достойна, тъй като е свързана с боголюбивото познание – религиозното образование, което е най-сигурната гаранция за съхраняването на християнските ценности в съвременното българско общество. Г-жа Симеонова подчерта, че следва своевременно да бъдат намерени работещи решения по въпроса. Зам.-председателят на 41 НС г-н Павел Шопов бе категоричен в подкрепата си за необходимостта от незабавно въвеждане на задължителното конфесионално обучение по Религия у нас. В същия дух говори и г-н Огнян Стоичков, председател на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта в 41 НС. Той заяви, че това се налага както поради тежката духовна криза, в която се намират децата, семейството и цялото ни общество, така и поради предстоящите промени в законодателството на страната. Г-н Стоичков сподели възмущението си от факта, че на него като родител нито веднъж не е предложена възможността за включване на детето му в часове по Религия. Това той отдава на статута на дисциплината като свободно-/задължителноизбираема (СИП / ЗИП), което я поставя в зависимост от субективната воля на училищния директор и възпрепятства децата масово да я изучават. В приветствието от името на кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова, прочетено от г-жа Ирен Николова от Дирекция „Образование” при Столична община, бе подчертано голямото значение на духовно-нравствените ценности за доброто бъдеще на цялото общество и ангажираността на Столичното ръководство с въвеждането на Религия като задължителен предмет. Всички изявления бяха изслушани със задоволство от членовете на Св. Синод, от неговия главен секретар Стобийски епископ Наум, от Знеполския епископ Йоан, викарий на Софийския митрополит, от архимандрит Григорий, протосингел на Софийска св. митрополия, както и от останалите православни духовници и миряни, присъстващи в салона на Митрополията. Представителите на МОМН г-жа Пенка Иванова и г-н Коста Костов проследиха с внимание официалните приветствия, след което г-н Костов подчерта, че Министерството на образованието, младежта и науката също е отворено за сътрудничество с Българската православна църква и напомни, че поради тази причина бе сформирана и междуведомствена работна група, която вече изработи свои предложения до министър Сергей Игнатов, макар и в рамките на сега действащото законодателство, което ограничава обучението по Религия в СИП и ЗИП. Г-н Костов подкрепи необходимостта религиозно-нравственото образование да бъде базирано върху живото приобщаване на децата и учениците към ценностите на отделните вероизповедания, а не да се планира и осъществява като сухо сравнително запознаване с духовно-нравствените системи на различните религии. Деканът на Богословския факултет при СУ „Св. Климент Охридски” доц. д-р Емил Трайчев каза в приветствието си, че присъствието на Кръглата маса на най-престижните институции в България потвърждава общата ни грижа и отговорност за доброто възпитаване на бъдещите поколения, за да не продължават те да живеят в общество, в което истинската любов се подменя с фалшива любезност и в което господстват посредствеността и страхът.

Кръглата маса продължи с изказванията на членовете на Св. Синод, които наблегнаха върху това, че вече двадесет години Църквата протяга ръка на държавата в искреното си желание с помощта на духовно-нравственото образование и възпитание децата на България да се оформят като възвишени личности и да растат като достойни граждани. В доклада си на тема „Духовно-нравствената ценност и полза от изучаването на предмета Религия” председателстващият Кръглата маса Ловчански митрополит Гавриил подчерта, че у никого няма сянка от съмнение, че обучението по Религия се отразява изключително благотворно върху подрастващите и че е крайно време да се предприемат конкретните законодателни стъпки за въвеждането му в Задължителната подготовка. Митрополит Гавриил заяви, че когато БПЦ настоява за възстановяване на обучението по Религия с профил Религия-Православие, Църквата мисли за бъдещето на Отечеството ни, което не може да преуспее, ако в него не живеят свободни и силни хора, ако в него не се отглеждат добри християни – верни и достойни чеда на България. Неврокопският митрополит Натанаил каза, че всички трябва да помогнем на децата, за да бъдат духовно живи и да израстват като наши добродетелни наследници. Той се обърна към участниците във форума с призива всеки според възможностите си да даде своя принос в това всебългарско дело. След това в дискусията се включи и Видинският митрополит Дометиан, който подчерта, че Църквата ни е Христова, че тя е „стълб и крепило на истината” (1 Тим. 3:15) и затова кой, ако не именно тя е в състояние да помогне на българските деца да открият пътя към непреходните ценности на православната вяра. Той призова българската държава да приеме подадената ръка от страна на Църквата, за да се изгради съвместно липсващата в момента духовна основа на предучилищното възпитание и училищното образование. Вдъхновеното участие на Св. Синод в Кръглата маса продължи със словото на Русенския митрополит Неофит, който разказа за живото участие на деца, учители, експерти и родители в националния конкурс „Бог е Любов” в Русе, на който той за пореден път се е уверил, че няма друга учебна дисциплина, освен Религията, която толкова пълноценно да приобщава децата към размисъл върху природата на доброто и злото, към волята за добротворство, красота, мир и любов в отношенията помежду ни. Митрополит Неофит заяви, че Българската православна църква има капацитет реално да подкрепи въвеждането на предмета Религия в Задължителната подготовка в детските градини и училищата и че за това е необходимо да започне незабавна и конкретна работа, за да не продължим да отглеждаме още бездуховни поколения, израстващи без център в своя живот. Великотърновският митрополит Григорий се включи в дискусията с отеческо и емоционално слово, чрез което напомни на държавните ни мъже и жени, че ако останалите религиозни групи имат своите централи извън родината ни, то цитаделата на Българската православна църква се намира в България, в нашите сърца, всред нашия народ. Затова не бива да се мисли, че интересът на Църквата може да е различен от този на нацията ни. Напротив, Църквата винаги стои зад своя народ и тя е тази, която в най-критичните моменти от обществено-политическата му и културна история е била и е в състояние да го укрепи и упъти към по-добър и благословен живот.

Изказванията на членовете на Св. Синод повдигнаха духа на дискусията и всички официални участници заявиха своята решимост от своите управленски позиции да работят в необходимата посока за извеждане на българското училище от духовната криза, в която се намира и поради която то до момента не е в състояние да бъде силна алтернатива на всички негативни явления, връхлитащи най-малките и беззащитни членове на обществото. Г-жа Ваня Кастрева, ръководител на РИО-София град каза, че е крайно време всеки от нас да свърши добре работата си като християнин, родител и гражданин. Г-жа Ваня Станчева, също представител на РИО-София град, и дългогодишен преподавател и експерт по Религия, припомни, че за този предмет се работи от 1997 г. насам и може да има само един път в неговото развитие – превръщането му в неразделна част от Задължителната подготовка, ако искаме подрастващите да напредват в доброто и ако желаем да съхраним ценностите в нашето общество.

Вторият основен лектор на Кръглата маса, проф. дпн Клавдия Сапунджиева – ръководител на катедра "Социална педагогика и социално дело" във ФНПП на СУ "Св. Климент Охридски" подчерта чрез своя доклад "За религията, ценностите и българското училище" незаменимата роля на предмета Религия в хармоничното изграждане на детската личност, както и неговата иманентна връзка с българското училищно дело. Като подкрепи Концепцията на Св. Синод за модела на религиозно образование, проф. Сапунджиева набеляза основните сфери, в които веднага трябва да се заработи активно. „Въвеждането на религията като задължителен предмет трябва да бъде съобразено и осигурено с подготвени учители и това е процес, чиито основи трябва да се заложат едновременно и дори да изпреварят министерските решения по проблема. Най-перспективният и обоснован от педагогическа гледна точка подход е изискването за двата вида подготовка в различните ОКС – бакалавър по богословие и магистър по педагогика (учителска правоспособност – предучилищна, начална, по философия, история и т.н.) или обратно.”

Следобедното заседание на Кръглата маса бе открито от д-р Десислава Панайотова - член на Работната група по религиозно образование към Св. Синод на БПЦ-БП, отговорен редактор на Официалния сайт на БПЦ-БП и директор на ЦРИК „Св. св. Кирил и Методий”. В своя доклад на тема „Традициите на религиозното образование и религиозните общности в България” тя засегна въпроса за религиозното образование като силен инструмент за предпазване на подрастващите от изпадане в сектантска зависимост. Д-р Панайотова сподели примери от опита на Центъра за религиозни изследвания и консултации, който работи при столичния храм „Св. св. Кирил и Методий” на ул. „Г. Вашингтон” 47. Сред фактите, посочени от нея, фигурираха оплаквания на родители от цялата страна за неправомерно присъствие на религиозни общности и практики в детски градини и училища на територията на България. „Ясно е, че към децата ни се стремят редица религиозни групи, които използват спорта, екологията, изкуството и образованието като инструменти за вербуване. Също толкова сигурно е, че в религиозната грамотност и на самите български педагози и просветни дейци има сериозни пропуски и те невинаги могат да различат сектата, прикрита зад статута на сдружение с идеална цел, фондация или неправителствена организация. Ето защо е още по-наложително формирането на ясна държавна политика, подпомагаща религиозната грамотност и култура в системата на средното образование, за да бъдат нашите деца предпазени от нерегламентирана пропагандна дейност на съмнителни религиозни общности.” Тази тема допълнително активизира дискусията на Кръглата маса, в която се включиха г-жа Росица Иванова, зам.-областен управител на Софийска област, и г-н Богомил Алексиев, главен експерт в отдел „Регионално развитие, териториално устройство и административен контрол” на Софийска област. Той представи проучване, поръчано от Комисията по образование, култура, вероизповедания, спорт и читалищна дейност на Софийска област, за присъствието на религиозните общности на територията на общините в областта. Г-н Алексиев изброи имената на 13 регистрирани вероизповедания и на 11 нерегистрирани религиозни общности, развиващи дейност там, с което подаде много полезна информация за всички участници в Кръглата маса. Г-жа Росица Иванова направи задълбочен анализ на необходимостта от въвеждането на задължително изучаване на Религия от гледна точка на ръководството на Софийска област. Тя подчерта, че религиозното образование може да помогне на младия човек градивно да намери своето място в живота на обществото и че оттук-нататък работата на заинтересованите и отговорни институции трябва да бъде практическа и конкретна за постигане на тази висока цел. В обсъждането на въпроса се включиха и областните управители на Пернишка и на Ямболска област. Инж. Иво Петров, областен управител на област Перник, каза, че предметът "Религия" трябва да стане задължителен веднага, тъй като нито едно дете, изучавало Религия, досега не е посещавало Детска педагогическа стая. Г-жа Таня Димитрова, областен управител на област Ямбол, заяви, че след изпращането на писма по проблематиката до останалите областни управители в България, тя е получила положителни отговори от всички тях с изключение само на един, който не е бил достатъчно запознат със спецификата на този въпрос и на когото му предстои да проведе разговори със своите колеги. Така се оформи идеята за организиране на областни инициативи в цялата страна, които да подпомогнат въвеждането на Религия в Задължителната подготовка. Доц. д-р Нели Бояджиева, ФНПП на СУ „Св. Климент Охридски”, сподели схващането си за това, че религиозната грамотност трябва да обхване и системата на висшето образование, като подкрепи тезата си с примера за голямата полза, която религиозното образование би могло да принесе в обучението на бъдещите психолози, социални работници, педагози и педагогически съветници. Г-жа Илонка Попова, РИО-София област, емоционално говори за връзката: Църква – община – училище и за това, че без органично преплетената им съвместна работа, никога няма да има добри и трайни резултати в обучението и възпитанието на децата и учениците в България. Негово Преосвещенство Знеполски епископ Йоан подчерта нуждата от православно религиозно образование за децата с православна религиозна идентичност, което припомни на всички заседаващи, че е време да се помисли и за правата на религиозното мнозинство в България. Протойерей Василий Шаган, член на Работната група по образование към Св. Синод, отбеляза, че е необходимо съвестно и незабавно пристъпване към законодателни и административни промени в полза на конфесионалното обучение по Религия, което е условие за възраждане на националната ни духовност и култура. Прот. Василий каза, че е крайно време да преодолеем безразличието, характерно за обърканата демокрация, и че с помощта на религиозното образование можем да променим обществото само в положителна посока. Ставрофорен иконом д-р Захарий Дечев, също член на Работната група по образование към Св. Синод, и университетски преподавател по методика на обучението по Религия в предучилищната и началната училищна възраст, модерираше дискусията с точни коментари и препоръки в посока на реализирането на общата цел – духовното пробуждане на нацията и грижата за най-голямото съкровище на България - дечицата. Той посочи, че е абсолютно неприемливо в подготвяния от МОМН Закон за училищно образование да не се заложат нови текстове, уреждащи задължителния статут на религиозното образование. Йеромонах Стефан Попов напомни, че в представените преди една година предизборни програми на политическите партии ГЕРБ и АТАКА е залегнал ангажиментът религиозното образование да бъде заложено в Задължителната подготовка на българските деца, с което призова политическия ни елит да изпълни своите предизборни обещания след като има категоричната подкрепа на водещите вероизповедания в страната.

Кръглата маса завърши с активно и равнопоставено обсъждане и с единодушно приемане на Декларация до държавните институции на Р България, в която се призовава за реализирането на този национално значим проект.

Тържествената проява бе закрита от Негово Високопреосвещенство Ловчанския митрополит Гавриил, който изказа от името на всички голямата си признателност към съорганизаторите – Св. Синод на БПЦ-БП и Областния управител на Софийска област, и към домакина на събитието – Софийска св. митрополия, които направиха възможно този важен за страната ни форум да се проведе и завърши особено успешно. Тук трябва с признателност да бъде отбелязана и ценната практическа и техническа помощ на столичните духовници ик. Ангел Ангелов, прот. Василий Сарян, свещ. Константин Стойчев, свещ. Георги Димитров, дякон Иван Петков, дякон Захарий Димитров, г-жа Мая Цанова – главен секретар на Софийска област, сътрудниците от Софийска област, г-жа Анула Христова, г-жа Анета Пенева, г-жа Ханка Златева, послушниците от Дървенишкия манастир „Св. пророк Илия” и семинаристите от СДС „Св. Йоан Рилски”.

Изводите, които може да бъдат направени след приключването на Кръглата маса, са много. Но сякаш като най-важни се открояват следните:

- Българското общество жадува за духовно-нравствено възраждане.

- Българските политици ясно заявяват, че имат нужда от помощта на Българската православна църква в обновата на съвременното българско общество.

- В България има авторитетни духовни водачи и това са архиереите-членове на Св. Синод на БПЦ-БП начело с Негово Светейшество Българския патриарх.

- Българската православна църква за пореден път изпълни своя неизменен дълг и вдъхнови представителите на различните институции в държавата, за да заработят заедно в името на най-високата цел – преоткриването на дълбокия корен и неизчерпаемия за нашия народ източник на духовни и морални сили, на социално единство и благопреуспяване – вярата в Бога и духовно-нравствената просвета.

На Кръглата маса се събраха истински будители. В светлия период между 11 май и 24 май те отправиха своето послание към всички, които искрено милеят за Отечеството и народа си. Над тяхното „Да бъде!” - за задължителното религиозно образование и доброто бъдеще на България - сияеше Светотроичната светлина.

Св. равноапостолни Кириле и Методие, св. царю Борис-Михаиле, св. Клименте, св. Науме, св. Йоане Рилски Чудотворче, св. Евтимие, св. Паисие, Вси български светии под покрова на Пресвета Богородица, молете Света Троица за всички нас. Амин.

Текст: Десислава Панайотова Снимки: свещ. Георги Димитров