26 май 2024, неделя

† 4 Неделя след Пасха – на Разслабления. Св. ап. Карп. Св. мчк Георги Софийски, Най-нови. Гл. 3, утр. ев. 5, ап. Деян.11:19-30 (с. 25), лит. ев. Ин 5:1-15 (с. 24); [Мчк Георги Софийски, Най-нови – ап. Деян. 12:1-11 (с. 485), ев. Ин 15:17-16:2 (с. 329)] (Тип. с. 334)
church

Международен семинар „Божествените енергии и богопознанието в Православното предание”, Велико Търново

| Автор: Българска Патриаршия

Семинар по догматика и философия

Първият ден на Международния семинар по догматика и християнска философия, който се провежда вече за втора година в Православния център "Проф. Тотю Коев", Велико Търново, и който тази година е посветен на православното учение за нетварните божествени енергии, бе открит с приветствие на декана на Православния богословски факултет на Великотърновския университет доц. д-р Димитър Попмаринов и с приветствие от Великотърновската митрополия. Поздравление произнесе и представител на фондация „Покров Богородичен” – един от спонсорите на събитието.

Първия доклад изнесе доц. д-р Стоян Танев, преподавател по нови технологии в Южнодатския университет и докторант в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Докладът му бе озаглавен „Съвременната проблематика в богословието на божествените енергии”. Той постави акцент върху някои опити на съвременни православни богослови да пренебрегнат това централно за православната догматика учение под влиянието на мисловни системи от западната богословска и философска мисъл.

Следващият доклад бе изнесен от д-р Светослав Риболов от Софийския богословски факултет. Неговата тема също беше съсредоточена върху съвременната проблематика по въпроса. Той направи доклад на тема „Учението за божествените енергии в гръцкото богословие на ХХ век”. Работата му допълваше казаното от д-р Танев, който разгледа тази проблематика най-вече откъм нейното възприемане сред православните на Запад, докато Риболов разгледа завръщането на интереса към този значим елемент на православното учение в една традиционно православна страна като Гърция, като го постави в пряка връзка с възродения интерес в гръцката богословска среда към истинните критерии на Православието от 60-те години на ХХ век насам.

След предвидената по програмата почивка говори доц. д-р Мариян Стоядинов на тема „Ипостас, същност и енергия в полемичното богословие на св. Марк Ефески”. Той постави интересни въпроси за дискусия по въпроса за енергиите в триадологичен контекст и разясни редица богословски детайли относно неуспешните опити за диалог през ХV век със Запада и защитата на автентичното православно учение от св. Марк.

Представителят на Скопската духовна семинария и докторант в Софийския богословски факултет Дарко Милев пък обърна внимание върху отношението между тайнодействения живот на Църквата и учението за божествените енергии с доклада си, озаглавен „Тайнствата и божествените енергии”.

Докладите предизвикаха дълги дискусии, които се водиха без превод на български и сръбски език (поради участието на гости от Сърбия).

Сесията приключи с отворен край към утрешния ден, когато конференцията продължава с темата „Богопознанието в Православната традиция”.

Снимки: Анула Христова