22 юли 2024, понеделник

Св. мироносица и равноапостолна Мария Магдалина. Възвръщане мощите на св. свщмчк Фока
church

Международна конференция за приобщаване на нечуващите хора към Православието се състоя в Киев, Украйна

| Автор: Българска Патриаршия

Момент от работната среща

От 23 до 25 октомври 2010 г. в Киев, Украйна, се проведе среща–консултация на енориите, интегриращи нечуващи и тежкочуващи хора. В срещата, чийто домакин беше Киевска митрополия, взеха участие представители от Украйна, Русия и България. Дискутирани бяха въпроси, свързани с катехизацията на нечуващите и тежкочуващи хора и техните преводачи, подрастващото поколение между 15 и 20 години и обучението на църковни служители за жестомимични преводачи. В Свето–Троицкия Йонински манастир се състоя празнична св. Литургия, придружена с жестомимичен превод за нечуващи хора по случай шест години от основаването на специализирана енория за нечуващи и тежкочуващи хора. На нея присъстваха също и ученици от Киевската духовна семинария, изучаващи жестомимичен език. По-късно през деня по случай годишнината от основаването на енорията в Киев, която започва своя живот на 24 октомври 2004 г., се състоя семинар на тема „Социална интеграция на нечуващите хора”.

В сградата на Киевската митрополия се състоя кръгла маса на тема ”Църквата – катехизация на нечуващите хора”. На нея се обсъждаха въпроси, свързани с финансовото обезпечение, материалната база, обучението на преводачи и проблемите при превода. В нея взеха участие свещеници от Киевска и Николаевска епархии от Украйна и Воронежка епархия от Русия, представители от енорията за нечуващи и тежкочуващи от Свето–Троицкия Йонински манастир и семинаристи от Киевската духовна семинария, изучаващи езика на глухите.

Дискутирани бяха въпроси, свързани с практическото изпълнение на св. Литургия придружена с жестомимичен език. За разликите на жестовете в разговорния жестомимичен език по енориите за нечуващи и тежкочуващи в Русия, Украйна и Беларус. За различието на богословските термини на жестомимичния език в отделните енории.

Взето беше решение тези въпроси да се внесат в Московската патриаршия, отдел „Библейско–богословска комисия”, която да сътрудничи между Църквата и нечуващите. Поставен бе въпросът за създаването на две комисии - едната да създаде еднакви жестове за богослужение на страните под юрисдикцията на Московската патриаршия, а друга Международна православна комисия за жестомимичен език да уеднакви богословските термини.

Катехизация на нечуващи и тежкочуващи хора.

Обучение на ученици от духовните семинарии и богословски факултети за жестомимични преводачи.

Проблем при всички енории за глухи е, че преводът се осъществява от добри, но не религиозни преводачи, което често проваля работата на свещеника. Предложение направиха семинаристите от Киевската духовна семинария за въвеждане и изучаване на свободноизбираем предмет за жестомимични преводачи. В моя доклад обърнах внимание върху необходимостта от създаването на жестомимични богослужения, настоящото състояние в България и проблемите при превеждането на св. Литургия с жестомимичен превод.

Като заключение може да се каже, че базирайки се на руската практика за извършване на св. Литургия придружена с жестомимичен превод, можем да приложим натрупаните знания и да ги приспособим според нуждите на слухоувредените хора в България, за да се пристъпи към нейното извършване в Българската църква.

По този начин Българската православна църква ще може да извършва своето благовестие чрез евангелската проповед над всички хора и успешно да мисионерства, за което Сам Господ Бог е призовал всички вярващи. (Лев. 19:14; Ис. 29:18; 35:5; Мат. 9:32–33; 12:22; 15:30–31; Лука. 7:22; 11:14; Гал. 3:26 ).

Текст и снимки: Димитър Тухчиев