05 февруари 2023, неделя

Неделя 16 след Неделя подир Въздвижение на Митаря и Фарисея. Св. мчца Агатия (Добра).Гл. 1, утр. ев. 1, ап. 2 Тим. 3:10-15 (с. 299), лит. ев. Лк 18:10-14 (Тип. с. 414) ◯
church

На 20 декември в Аулата на СУ "Св. Климент Охридски" йеросхим. Димитрий Зографски ще изнесе лекция-беседа "За мистиката в духовния живот"

| Автор: д-р Десислава Панайотова

СУ 'Св. Климент Охридски'

По покана на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Центъра за семиотични и културни изследвания на 20 декември 2017 г. йеросхимонах Димитрий Зографски ще изнесе лекция-беседа на тема: "За мистиката в духовния живот".

В словото си йеросхимонах Димитрий ще насочи вниманието на аудиторията към въпроса за болната и здравата мистика в живота на човека. Лекторът ще акцентира върху св. тайнство Евхаристия (св. Причастие) като преобразяващ и освещаващ мистичен център на духовния живот в Православната Църква. Използвайки богата аргументация от светоотечески примери и цитати, йеросхимонах Димитрий Зографски ще разгледа истинската цел на духовната подготовка на вярващите - постигането на покайно състояние, обвързано с жаждата за достойно съединяване с Богочовека Иисус Христос.

След основното изложение ще има възможност за живо духовно общуване и задаване на въпроси към лектора от страна на аудиторията.

Модератори на лекцията-беседа ще бъдат проф. Андрей Бояджиев - представител на СУ и професор по старобългарски език в катедрата по Кирилометодиевистика на ФСФ, и проф. Мирослав Дачев - филолог, семиотик, университетски преподавател, учредител и председател на Центъра за семиотични и културни изследвания.

По време на беседата ще бъде представена и новата книга на йеросхимонах Димитрий Зографски - "ЕВХАРИСТИЯТА КАТО МИСТИЧЕН ЦЕНТЪР НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ", излязла от печат през м. ноември 2017 г.

Заповядайте!

20 декември 2017 г.

Начало: 17,30 ч.

Адрес: СУ "Св. Климент Охридски" - Аула

бул. „Цар Освободител“ № 15

гр. София

~~~~~~~~~~~~~

Лекторът йеросхимонах Димитрий Зографски е брат на славянобългарския манастир "Св. Георги Зограф" (Св. Гора Атон) и от 2015 г. е ефимерий на Германския манастир "Св. Йоан Рилски" край гр. София, който е метох на Зографската св. обител.