26 май 2024, неделя

† 4 Неделя след Пасха – на Разслабления. Св. ап. Карп. Св. мчк Георги Софийски, Най-нови. Гл. 3, утр. ев. 5, ап. Деян.11:19-30 (с. 25), лит. ев. Ин 5:1-15 (с. 24); [Мчк Георги Софийски, Най-нови – ап. Деян. 12:1-11 (с. 485), ев. Ин 15:17-16:2 (с. 329)] (Тип. с. 334)
church

Нова книга: "Две послания до коринтяните" на св. Климент Римски

| Автор: Българска Патриаршия

'Две послания до коринтяните'

В навечерието на Рождество Христово се яви чуден дар за всички търсачи на Роденото Слово в неподправената истина на боговдъхновената светоотеческа книжнина. За новата 2012 година Синодално издателство има възможността да зарадва боголюбците с излизането от печат на книгата „Две послания до коринтяните” на св. Климент Римски. Книгата е плод на подновеното сътрудничество между издателството и Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и се издава с финансовата подкрепа на Балканското атонско сдружение.

„Две послания до коринтяните” е двуезична книга: паралелно до оригиналния старогръцки текст на посланията на светия отец е отпечатан и техният новобългарски превод. Той е дело на доц. д-р Димитър Димитров, преподавател по история на Византия във ВТУ, а редакционната колегия са хабилитирани преподаватели от Богословския факултет на Софийския университет. Подготвена е, за да се ползва като учебно пособие за студентите по богословие, а също и за всички студенти в останалите хуманитарни факултети, които се интересуват от тази материя.

В книгата е включена и историческа студия върху живота, съчиненията и ръкописната традиция на св. Климент Римски от приснопаметния професор по патрология Илия Цоневски, както и две пояснения относно двата гръцки текста от преводача. Също така, в края на книгата има индекси на личните имена и географските названия и показалец на библейските места.

Томът е част от поредица двуезични издания на съчинения на свети отци, които ще се осъществяват от Богословския факултет и Синодално издателство. Те запълват една стара празнина в църковната ни книжнина – сериозно и научно издаване и превеждане на светоотеческото съкровище на светото Православие.

***

Книгата се разпространява в Богословския факултет на СУ, Синодално издателство и църковните книжарници в страната.

Цена: 12 лв.

При закупуване на количество над 10 броя се ползва 20% отстъпка.

Телефон за заявки: 02 / 980 30 16.

Адрес на Синодално издателство: София 1000; ул. "Оборище" № 4

e-mail: [email protected]

Анула Христова, гл. редактор Книгоиздаване при Синодално издателство