07 декември 2023, четвъртък

Св. Амвросий, еп. Медиолански. Св. Филотея Търновска
church

Нова книга на Синодално издателство - "Нашата любов" на архим. Серафим (Алексиев)

| Автор: Българска Патриаршия

'Нашата любов'

Излезе от печат „Нашата любов” - третата книга от трилогия, носеща имената на трите главни християнски добродетели, чрез която хиляди българи са навлизали в богооткровеното учение на православната ни вяра.

Авторът, архим. д-р Серафим (Алексиев) (1912—1993), е един от най-обичаните и популярни църковни писатели в България от най-ново време. Въпреки годините на атеистичната власт в страната ни по времето на неговото служение, той развива активна пастирска, проповедническа и писателска дейност, най-драгоценен плод от което е издаването на множество ценни и важни за съхраняването на Православието у нас брошури и книги. От това време са сборниците с беседи "Нашата надежда" и "Нашата любов", издадени от Синодално издателство през 1953 г., които са естествено продължение на предхождащия ги катехизаторски сборник „Нашата вяра”, който архим. Серафим съставя в сътрудничество с Макариополски еп. д-р Николай. Тези три сборници с беседи, изясняващи на достъпен и увлекателен език основните истини на нашата православна вяра, са едни от най-търсените до днес книги на духовно-нравствени теми у нас.

В сборника „Нашата любов” архим. Серафим най-напред изяснява същността и значението на двете най-важни новозаветни заповеди - за любовта към Бога и за любовта към ближните. След това в поредица от беседи той разглежда последователно Десетте Божии заповеди, дадени на пророк Моисей. Те като богооткровен закон, съобразен с естествения нравствен закон, вложен от Твореца в човешката природа, се отнасят до всички човеци от всички времена. Основавайки се на Свещеното Писание и св. отци и като използва много житейски примери в стила на Христовите притчи, авторът разкрива различни аспекти в съответната заповед, кои са най-честите грехове срещу нея и какво е нужно да съблюдаваме, за да изпълним Закона Божий и да живеем в мир с Бога, с ближните и със собствената си съвест.

Книгата е адресирана към най-широк кръг читатели. Настоящото второ издание е с нова стилова редакция, отразяваща настъпилите промени в българския език и с ново графично оформление, което допълва внушението му. Разпространява се от Синодално издателство.

Цена: 9.00 лв. При закупуване на повече от 10 броя се ползва 20% отстъпка.

Телефон за поръчки: 02 / 980 30 16. Адрес на Синодално издателство: София 1000; ул. "Оборище" № 4.; e-mail: sinizdat@gmail.com

Текст: Александра Карамихалева, редактор на изданието