25 юни 2024, вторник

* Св. прпмчк Прокопий Варненски. Св. прпмчца Феврония. Преп. Дионисий Атонски
church

Нова книга - "Развитие на практическото и нравственото богословие в България. Традиции, проблеми, перспективи”

| Автор: Българска Патриаршия

'Развитие на практическото и нравственото богословие в България. Традиции, проблеми, перспективи”

Излезе от печат сборникът „Развитие на практическото и нравственото богословие в България. Традиции, проблеми, перспективи”. Той е издание на Университетското издателство „Св. Климент Охридски” и излиза с финансовата подкрепа на Фонда за научни изследвания към Софийския университет.

Сборникът, чийто съставител е доц. Костадин Нушев, съдържа двадесет и четири изследователски текстове на различни съвременни автори, обединени от темата „Развитие на практическото и нравственото богословие в България през ХХ век”. Той е резултат от едногодишен научноизследователски проект под това наименование, който беше проведен от академичната колегия на преподаватели и докторанти към Катедра „Практическо богословие” на Богословския факултет при СУ, целящ "по-задълбочено проучване и актуализиране на духовното наследство и академичната традиция на практическото и нравственото богословие у нас".

В книгата са представени проучвания върху общата духовна традиция на Църквата и отделните академични достижения и приноси на българската богословска наука, които са обединяващи за насоките на изследване и по-общите тенденции на развитие в областта на практическото богословие в България през изминалото столетие.

Текстовете включени в сборника са разделени в няколко дяла: „Църковно право и Пастирско богословие - история и съвременни проблеми”, „Литургика и църковна музика - история, съвременно състояние и перспективи”, „Църковна археология и християнско изкуство”, „Омилетика и религиозна педагогика” и „Нравствено богословие и християнска социология”. Интерес представляват и архивните фотографии (с автентичните надписи на гърба им) на видни преподаватели в Богословския факултет на СУ и Духовната академия, с които започват отделните дялове.

Сборникът се разпространява от Университетско издателство.

Текст: Александра Карамихалева